Назад к дереву раздела

Проект розвитку сільських територій (Уряд Великобританії) українською
DRAFT CP project form v1.1

 

 

UK-UA Grant application Form


PLEASE REFER TO THE GUIDANCE WHEN FILLING IN THIS FORM

SummaryProject title:

Нові можливості для маргінальних груп і сільських громад на депресивних територіях

 

 

UK-UA strategic priority:

·         Good governance, accountability and transparency, with a particular focus on tackling and preventing corruption

·         Implementation of economic reforms, with a particular focus on support to improve the business climate


Total Cost:                                         Duration:

220 000

 

12 місяців

 

Implementing partner(s):                                                                 Date submitted:

Громадська організація «Верхобуж», Управління агропромислового розвитку Золочівської райдержадміністрації, , Сільськогосподарський обслуговуючий кооператив «Спільника А. В.» Золочівська районна рада,

 

12.01.2015

 

Approved by:

Голова ГО «Верхобуж»                    Андрій Карнидал

 


Part A: Strategic Case

 

Why are we carrying out the project: context, aims and background

A.1 Project outcome:

Зменшення кількості незайнятого населення в сільських населених пунктах Золочівського району Львівської області.

 

A.2 Theory of change (maximum 300 words):

1. Провести 4 навчальні семінари для працівників місцевих органів влади з вдосконалення системи управління, підвищення відповідальності та прозорості, включаючи подолання корупції і домогтися підтримки та виконання проекту з впровадження економічних реформ на селі.

2. Провести 34 одноденні семінари в кожній місцевій раді Золочівського району. Навчити 1000 голів особистих селянських господарств, з них більше 50% молодь і жінки, ведення еколого-економічного господарювання згідно європейських норм, включаючи несприйняття корупції. В результаті вони обєднаються в сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи, що дозволить збільшити доходи домогосподарств.

 

3. Провести 18 одноденних навчань із спеціалізації голів особистих селянських господарств. В результаті вони обєднаються в громадські організації овочівників, квіткарів, бджолярів, птахівників, кролівників, молочників і т. д., що дозволить поширити кращі практики ведення малого бізнесу в сільських депресивних районах та ефективніше впливати на органи місцевої влади і захищати власні інтереси.

 

4. Розробити і надруковати 2000 примірників підручників з ведення особистого селянського господарства та несприйняття корупції «Добрий господар»..

 

5. Провести 9 одноденних семінарів для працівників  кооперативів з ведення господарювання та надання якісних послуг членам кооперативів враховуючи запобіганню корупції, що дозволить залучити більшу кількість домогосподарств до кооперативів.

 

 6. Провести реконструкцію будівлі кооперативу під цех первинної обробки молока, що покращить матеріально-технічну базу кооперативу «Спільника А.В.», і створить додаткові робочі місця та збільшить дохід особистих селянських господарств , які займаються молочним тваринництвом.

 

7. Створити три заготівельні пункти СОК «Спільника А. В.» в віддалених населених пунктах, що покращить матеріально-технічну базу кооперативу для надання якісних послуг його членам.

 

8. Провести встановлення та наладку обладнання молокопереробного цеху. Навчити персонал технологічному процесу. Забезпечить випуск екологічно чистої молочної продукції, що дасть можливість поставляти продукцію в школи та лікарні району.

 

9. Створити веб сайт для роботи кооперативів та громадських організацій особистих селянських господарств. Забезпечить широке висвітлення роботи та поширення кращих практик ведення малого підприємництва. Допоможе з реалізацією продукції.

 

10. Розробити і прийняти районну програму розвитку кооперації, що дозволить проекту існувати по закінченню фінансування "UK-UA: Реформа Сприяння "

 

11. Провести презентацію проекту «Нові можливості для маргінальних груп і сільських громад на депресивних територіях», що дозволить поширити його на інші території Львівської області та  на всю Україну.

 

A.3 Implementing partner(s) (maximum 400 words)::

ГО «Верхобуж» заснована в 2008 році активними громадянами Золочівського району Львівської області Україна. Вона є неприбуткова. Головною метою є відродження  культурних традицій Золочівського району, сприяння охороні та захисту довкілля ріки Західний Буг, залучення широких верств населення, в тому числі молоді і жінок, до екологічно-економічних шляхів господарювання, проведення освітніх заходів серед населення. При проведенні заходів залучаються волонтери в кількості 10 – 100 осіб. Про роботу організації можна ознайомитися на офіційному веб-сайті www.zolochiv.ridne.net . Громадська організація «Верхобуж» немає досвіду співпраці з Урядом Великобританії, але хочемо повідомити вас, що уже багато років Золочівський район  плідно співпрацє в рамках Транскордонного співробітництва з Вишківським повітом Мазовецького воєводства, Олавським повітом Дальносльонського воєводства, Семятицьким повітом Підляського воєводства Республіки Польща та Брестським районом Республіки Білорусь. В нашому районі реалізовуються ПРООНівські проекти, а також фінансуються два проекти від Європейської комісії по м. Глиняни.

Пертнером в даному проекті виступає управління агропромислового розвитку Золочівської райдержадміністрації. Основні завдання якого є участь у формуванні та реалізації державної аграрної політики, організація розроблення і  здійснення заходів щодо гарантування продовольчої безпеки держави. Розроблення та здійснення заходів щодо державної підтримки і захисту товаровиробників, сприяння демонополізації виробництва і розвитку конкуренції в агропромисловому комплексі, формуванні ринкової інфраструктури, створення сприятливих економічних, матеріально-технічних і соціальних умов для прискореного розвитку реформованих господарств та сільських територій. Участь у формуванні та реалізації соціальної політики на селі. Забезпечення рівних умов для  розвитку всіх форм власності та господарювання в галузях агропромислового виробництва. В управлінні працюють спеціалісти з рослинництва, тваринництва, бухгалтерського обліку та механізації. Вони будуть тренерами в проекті. Начальник управління агропромислового розвитку Закала Іван Ярославович, під керівництвом якого розроблено проект буде його керівником. Резюме в додатках.

Партнером виступає сільськогосподарський обслуговуючий кооператив «Сільника А. В.». Створений в 2012 році. В Золочівському районі сто відсотків молока  виробляється  в особистих селянських господарствах, які є неконкурентоспроможними на ринку. В сільські місцевості  є дуже багато бідних родин для яких вирощування  та виробництво продукції сільського господарства є єдиним доходом для виживання. Для покращення ситуації в сільській місцевості громада с. Бортків спільно з фермерськими господарствами заснували  сільськогосподарський обслуговуючий кооператив «Спільника А.В.». Даний проект підтриманий  Золочівською районною та Львівською обласною радами та  отримав фінансування  з районного та  обласного бюджету  на  закупівлю обладнання для переробки молока. Для реалізації даного проекту  кооперативу «Спільника А.В.» недостатньо коштів для проведення реконструкції будівлі  під цех переробки молока в с. Бортків та створення заготівельних пунктів молока по навколишніх селах.

Інша інформація в додатках.

 

 

A.4 Background (maximum 500 words):

Після розпаду СССР Україна має низький рівень розвитку громадянського суспільства, через що засилля корупції у всіх сферах життя громадян. За роки незалежності агропромисловий комплекс з колгоспної системи реформований у великі приватні агропідприємства. Науково технічний прогрес зменшив кількість людей зайнятих в аграрному виробництві. Інфраструктура сільських населених пунктів, якими раніше опікувалися агропідприємства прийшла в занепад. Більшість сільських поселень стали депресивними, з відсутністю інфраструктури та великою кількістю безробітного населення. Сільські мешканці шукаючи роботу переїжджають у великі міста або інші країни. Сім’ї руйнуються через що терплять діти. Розповсюджується пияцтво, наркоманія і злочинність.

Сільське населення становить 60% від загальної чисельності по Золочівському району. Сільськогосподарським виробництвом займаються 89 спеціалізованих сільськогосподарських підприємств (з них 28 – товариств і приватних агрофірм, 57 – фермерських господарств, 4 – державних підсобних господарств) в яких зайнято 853 чол., або 2,0 % від кількості проживаючих у селі, та 13923 особистих господарств населення. Переважна частина сільськогосподарської продукції виробляється господарствами населення – 55%. Засіваючи майже кожен третій гектар посівів району, утримуючи 92% ВРХ та 94% свиней, приватний сектор виробляє 15% зернових, 7% цукрових буряків, 99% картоплі, овочів, молока, 50% м'яса

Особисті селянські господарства мають у приватній власності земельні ділянки, підсобні приміщення, утримують сільськогосподарських тварин і можуть бльш ефективно господарювати. Пропонований проект має навчити голів особистих селянських господарств ведення малого аграрного виробництва та збільшити їх доходи. Подолати бідність, гендерну рівність серед чоловіків і жінок, залучити молодь і жінок, до екологічно-економічних шляхів господарювання. Розвинути депресивні сільські територій методом кооперування особистих селянських господарств в сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи та громадські організації. Вдосконалити систему державного управління, підвищити відповідальність та прозорість, включаючи подолання корупції, впровадити економічні реформи, забезпечити захист для найбідніших та найбільш вразливих верств населення.

.  Під час спілкування з членами сільських громад спеціалістами управління та волонтерами ГО «Верхобуж» були з'ясовані барєри, які заважають проведенню економічних реформ в сільських депресивних районах:

 1. Непроінформованість громадян про свої можливості, права та обовязки.
 2. Засилля корупції в освіті, охороні здоровя, місцевих органах влади і сприйняття її громадянами.
 3. Низька кваліфікація працівників органів місцевої влади що до проведення економічних реформ.
 4. Відсутність навиків виробництва товарів сільського господарства в членів особистих селянських господарств.
 5. Невміння та небажання  громадян обєднуватися в громадські організації та захищати свої інтереси.
 6. Відсутність навиків в голів особистих селянських господарств ведення екологічно-економічних шляхів господарювання,
 7. Боязнь громадян обєднуватися в сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи (синдром колишньої колгоспної системи)
 8. Відсутність посібників для ведення особистого селянського господарства.
 9. ВІдсутність коштів в членів кооперативів для закупівлі матеріально-технічної бази.
 10. Відсутність спеціалістів, які могли б керувати кооперативом та надавати його членам якісні послуги.
 11. Відсутність розроблених програм та коштів в місцевих бюджетах на розвиток кооперації.

 

 

 

A.5 Co-ordination with others (maximum 300 words):

Працівниками управлінням агропромислового розвитку Золочівської райдержадміністрації спільно з волонтерами ГО «Верхобуж» в 2012- 2013 роках в ряді населених пунків Золочівського району було проведено сходи громад на яких

започатковані ініціативні групи по створенню сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів. В кінці 2012 року громадою с. Бортква був створений СОК «Спільника А. В.» Для його підтримки спеціалістами управління розроблена і прийнята района программа підтримки кооперації на 2013 рік. За рахунок обласного та районного бюджету для кооперативу «Спільника А.В.» в 2014 році закуплено обладнання для молокопереробного цеху.

Кооперативом також виконані  такі роботи:

1.Виготовлено проектно-кошторисну документацію на реконструкцію приміщення колишньої бані під цех по переробці молока;

2. Розроблений бізнес план роботи молокопереробного цеху;

3. Відведено земельну ділянку ;

4. Отримано технічні  умови на водопостачання та каналізування, опалення  та енергопостачання цеху;

5. Проведена геологія, влаштована та  сертифікована артезіанська  свердловина для постачання води;

6. Закуплене обладнання для цеху переробки молока;

7. Створене  громадське пасовище  для корів;

8. Проведено сходи сіл та створені групи майбутніх учасників споживачів послуг кооперативу.

Для реалізації даного проекту  кооперативу «Спільника А.В.» недостатньо коштів для проведення реконструкції будівлі під цех переробки молока в с. Бортків та створення заготівельних пунктів молока в навколишніх селах. Тому даним кооперативом спільно з управлінням агропромислового розвитку та волонтерами ГО «Верхобуж» була подана заявка на конкурс.

Громадська організація "Верхобуж" бере участь в програмі соціальних інвестицій “Україна – житниця майбутнього” 2014 фірми «Monsanto».

 

 

 

 


Part B: Appraisal Case

 

How the project will work theory of change, outcomes, activities, indicators and
the risks.

B.1 Outcome:

Зменшення кількості незайнятого населення в сільських населених пунктах Золочівського району Львівської області.

 

B.2 Outcome Indicators:

Indicator

Baseline

Interim milestone (including date)

Target

(including date)

Source of information & who will collect

Кількість створених робочих місць в сільських населених пунктах

 

Жодного

15                  30 червня 2015 року

30                     30 березня 2016 року

Районний центр зайнятості Статистична звітність Відповідальний працівник проекту.

Скарги на прояви корупції в місцевих органах державної влади

Одна на квартал

15                  30 червня 2015 року

50                     30 березня 2016 року

Района прокуратура Відповідальний працівник проекту.

Кількість створених громадських організацій по спеціалізації

Жодної

3                    30 червня 2015 року

6                     30 березня 2016 року

Реєстраційна служба районної юстиції Відповідальний працівник проекту.

Кількість особистих селянських гсподарств які стали членами кооперативу

10

120                   30 червня 2015 року

300                     30 березня 2016 року

Звітність СОК «Спільника А.В.» Відповідальний працівник проекту.

Кількість продукції виготоаленої молокопереробним цехом кооперативу

Жодної

Жодної         30 червня 2015 року

1000 літрів молока в день              30 березня 2016 року

Звітність СОК «Спільника А.В.» Відповідальний працівник проекту.

Зменшення кількості безробітних в сільських населенних пунктах

Зростання 2%

Зменшення 3%                 30 червня 2015 року

Зменшення 13%                

30 березня 2016 року

Районний центр зайнятості Статистична звітність Відповідальний працівник проекту.

 

B.3 Output 1:

Activities

Activity 

Expected dates

Провести 4 навчальні семінари для працівників місцевих органів влади з вдосконалення системи управління, підвищення відповідальності та прозорості, включаючи подолання корупції.

Квітень 2015 року.


Indicators

Indicator

Baseline

Interim milestone (including date)

Target

(including date)

Source of information & who will collect

 

Кількість навчених працівників

80% працівників не мали підготовки.

60 працівників 15 квітня 2015 року

140 працівників

30 квітня    2015 року

Кількість виконаних контрольних робіт, які зараховано.

Відповідальний працівник проекту.


Output 2:

Activities

Activity 

Expected date

Провести 34 одноденні семінари в кожній місцевій раді Золочівського району голів особистих селянських господарств

Травень-серпень 2015 року


Indicators

Indicator

Baseline

Interim milestone (including date)

Target

(including date)

Source of information & who will collect

 

Кількість навчених голів особистих селянських господарств

90% голів не мали підготовки.

550 голів ОСГ

30 червня 2015 року

1000 голів ОСГ 28 серпня 2015 року

Кількість виконаних контрольних робіт, які зараховано.

Відповідальний працівник проекту.


Output 3:

Activities

Activity 

Expected date

Провести 18 одноденних навчань із спеціалізації працівників особистих селянських господарств.

Вересень-жовтень 2015 року


Indicators

Indicator

Baseline

Interim milestone (including date)

Target

(including date)

Source of information & who will collect

 

Кількість навчених працівників особистих селянських господарств

90% працівників не мали підготовки.

350 працівників ОСГ

30 вересня 2015 року

600 працівників ОСГ 28 жовтня 2015 року

Кількість виконаних контрольних робіт, які зараховано.

Відповідальний працівник проекту.

Output 4:

Activities

Activity 

Expected date

Розробити і надруковати 2000 примірників підручників з ведення особистого селянського господарства та несприйняття корупції «Добрий господар»

Квітень 2015 року


Indicators

Indicator

Baseline

Interim milestone (including date)

Target

(including date)

Source of information & who will collect

 

Затверження графічного проекту брошури

 

 

15 квітня 2015 року

Робоча группа Керівник пректу

Контроль строків друку

 

 

25 квітня 2015 року

Відповідальний працівник проекту

Кількість позитивних відгуків про підручник

Жодного відгуку

500 відгуків 30 червня 2015 року

1000 відгуків 30 жовтня 2015 року

Методом анкетування Відповідальний працівник проекту

Output 5:

Activities

Activity 

Expected date

Провести 9 одноденних семінарів для працівників  кооперативів з ведення господарювання та надання якісних послуг членам кооперативів враховуючи запобіганню корупції

Листопад- грудень 2015 року


Indicators

Indicator

Baseline

Interim milestone (including date)

Target

(including date)

Source of information & who will collect

 

Кількість працівників кооперативів

90% працівників не мали підготовки.

15 працівників 30 листопада 2015 року

30 працівників і бухгалтерів 31 грудня  2015 року

Кількість виконаних контрольних робіт, які зараховано.

Відповідальний працівник проекту.

Output 6:

Activities

Activity 

Expected date

Провести реконструкцію будівлі кооперативу «Спільника А. В.» під цех первинної обробки молока

Квітень-жовтень 2015 року


Indicators

Indicator

Baseline

Interim milestone (including date)

Target

(including date)

Source of information & who will collect

 

Кількість освоєних коштів кооперативом

Власні кошти кооперативу

60 000           30 червня 2015 року  

84 000           30 жовтня 2015 року

Будівельна документація на реконструкцію Підрядна організація Відповідальний працівник проекту.

Output 7:

Activities

Activity 

Expected date

Створити три заготівельні пункти СОК «Спільника А. В.» в віддалених населених пунктах

Листопад-грудень 2015 року


Indicators

Indicator

Baseline

Interim milestone (including date)

Target

(including date)

Source of information & who will collect

 

Кількість освоєних коштів кооперативом

Власні кошти кооперативу

3 000             30 листопада  2015 року  

6 000              31 грудня  2015 року  

Будівельна документація Підрядна організація Відповідальний працівник проекту.

Output 8:

Activities

Activity 

Expected date

Првести встановлення та наладку обладнання молокопереробного цеху. Навчити персонал технологічному процесу.

Січень-березень 2016 року


Indicators

Indicator

Baseline

Interim milestone (including date)

Target

(including date)

Source of information & who will collect

 

Кількість встановленого обладнання

Жодного обладнання

70% обладнання

15 лютого 2016 року

Вся технологічна лінія по переробці молока березень 2016 року

Згідно документації Підрядна організація Відповідальний працівник проекту.

Кількість освоєних коштів

0

5 000             15 лютого 2016 року

9 000 березень 2016 року

Згідно документації Підрядна організація Відповідальний працівник проекту.

Output 9:

Activities

Activity 

Expected date

Створити веб сайт для роботи кооперативів і громадських організацій особистих селянських господарств та провести рекламу компанію проекту

Квітень 2015 року – березень 2016 року


Indicators

Indicator

Baseline

Interim milestone (including date)

Target

(including date)

Source of information & who will collect

 

Кількість відвідувань сайту

Жодного відвідування

40 000   відвідувань   31 серпня 2015 року

100 000 відвідувань   20 березня 2016 року

Розробник сайту Відповідальний працівник проекту.

Кількість замовлених публікацій

10 в місяць

40 публікацій  31 серпня 2015 року

100 публікацій   30 лютого 2016 року

Відповідальний працівник проекту.

Output 10:

Activities

Activity 

Expected date

Розробити і прийняти районну програму розвитку кооперації, що дозволить проекту існувати по закінченню фінансування "UK-UA: Реформа Сприяння "

 

Листопад-грудень 2015 року


Indicators

Indicator

Baseline

Interim milestone (including date)

Target

(including date)

Source of information & who will collect

 

Кількість коштів запланованих в місцевому бюджеті

5 000

Винесені на затверження колегії райдержадміністрації грудень 2015 року

50 000           31 грудня   2015 року

Оприлюднені програми розвитку Відповідальний працівник проекту.

Output 11:

Activities

Activity 

Expected date

Провести презентацію проекту «Нові можливості для маргінальних груп і сільських громад на депресивних територіях»

Березень 2016 року


Indicators

Indicator

Baseline

Interim milestone (including date)

Target

(including date)

Source of information & who will collect

 

Кількість випущених повідомлень в засобах масової інформації

Чотири за місяць

30 повідомлень 31 серпня 2015 року

70      повідомлень 30 березня 2016 року      

Моніторинг засобів масової інформації Відповідальний працівник проекту.

Кількість учасників презентації з інших районів і областей

Жодного

300 Запрошених Березень 2016 року

250           Взяли участь Березень 2016 року

Відповідальний працівник проекту.

Output 12:

Activities

Activity 

Expected date

Провести аудит проекту «Нові можливості для маргінальних груп і сільських громад на депресивних територіях»

Липень 2015 року, березень 2016 року


Indicators

Indicator

Baseline

Interim milestone (including date)

Target

(including date)

Source of information & who will collect

 

Досягнення проміжних показників

85 %

90% 1 липня 2015 року

100% 30 липня 2015 року

Звіти ГО «Верхобуж» Відповідальний працівник проекту

Виконання пректу

85%

95% 1 березня 2016 року

100% 30 березня 2016 року

Звіти ГО «Верхобуж» Незалежний аудитор


B.4 Risks

Risk

Likelihood

Impact

How we will mitigate risks

Risk owner

Конфлікти в команді

низька

Незначний

Проведення тренінгів для персоналу

Керівник проекту

Проблема з реалізацією продукції

середня

Зменшення доходів беніфіціарів

Залучення бюджетних установ району, вихід на зовнішні ринки, реклама проекту                                        

Золочівська райдержадміністрація, відповідальний працівник проекту

Різке зниження чисельності корів у населення

низька

Незначний

Залучення до проекту фермерських господарств

СОК «Спільника А.В.» відповідальний працівник проекту

ВІдсутність коштів у місцевому бюджеті на продовження проекту

середня

Незначний

Залучення коштів великих агропідприємств району та інших міжнародних фондів

ГО «Верхобуж» Керівник проекту

Політична ситуація

середня

Значний

Проект повинен бути аполітичним,

Працівники проекту призупиняють членство в партіях.

Керівник проекту працівники проекту

Економічна нестабільність

середня

Незначний

Бюджетне програмування проєкту в двердій валюті

Керівник проекту працівники проекту

Форс мажор(стихійні лиха і т. д.)

низька

Незначний

Співпраця з страховими компаніями беніфіціарів

Беніфіціари проекту працівники проектуB.5 Sustainability (maximum 200 words):

В проекті заплановані заходи які дозволять сільським громадам Золочівського району обєднатися в громадські організації та стати членами сільськогосподарських обслугоауючих кооперативів. Що в свою чергу зменшить кількість незайнятого населення та включить багатьох жителів у суспільно економічне життя громади.

На прикладі роботи СОК «Спільника А. В.» буде відпрацьовано надання послуг особистим селянським господарствам, що в свою чергу приведе до збільшення виробництва сільськогосподарської продукції та покращення матеріального стану даних господарств. Кооператив буде першим стартовим в Золочівському районі. Золочівська района рада планує підтримати створення таких кооперативів за даним зразком та закласти кошти в районному бюджеті для продовження проекту. Проект напрацює шляхи розвитку сільських депресивних районів, підсилить їх сталий економічний і культурний розвиток, створить умови для включення малозабезпечених та безробітних в процесс покращення добробуту громади.

 


Part C: Financial Case

 

How will the project be funded: who else is financing, budget, multi-year funding and activity costs. An activities-based budget must be submitted with the project form, showing activities, their cost, and timings

 

C.1 Total cost:

220 000

 

C.2 Funding requested:

Project start date:
Project end date:

UK Financial Year

April 2015/ March 2016

£200 000

 

C.3 Other funding:

Party contributing: Золочівська районна рада

£20 000

Total cost of project: £220 000

 

C.4 Value for Money: (maximum 300 words)

За відносно невеликі кошти проект дозволить провести 65 одноденних семінарів в яких приймуть участь орієнтовно 2000 громадян, що дозволить підвищити громадську свідомість  та вплине на зміну громадянської позиції що до терпимості корупції, власного впливу на покращення рівня життя власників особистих селянських господарств. Буде проведена реконструкція та запущений в роботу молокопереробний цех СОК «Спільника А, В.» з трьома його заготівельними пунктами. На основі його роботи буде показано на практиці економічну доцільність обєднання громадя в громадські організації та кооперативи.

Завдяки діяльності кооперативу та виконання проекту буде створене інклюзивне громадянське суспільство, досвід роботи якого буде поширено на інші громади Золочівщини, Львівщини та України.

 

 

 

 

 


Annex 1. CVs of Key Personnel (maximum of 5 CVs)

 

Annex 2. Project References (3 references)

 

Contract/Grant No [ ]

Customer organisation (name):

 

Customer contact name, phone number and email

 

Contract/grant start-date

 

Contract/grant end- date

 

Contract/grant value

 

Brief description of contract/grant including evidence as to your technical capability in this market (maximum 500 words per reference)

 

 

Annex 3. Project budget

[Use the template provided.]

 

Annex 4: Annual reports