Назад к дереву раздела

Проект розвитку сільських територій (фонд Відродження)
IRF application form 2011

МІЖНАРОДНИЙ ФОНД “ВІДРОДЖЕННЯ”

Додаток №1 до наказу № 36
від 19.05.2011р.

АПЛІКАЦІЙНА ФОРМА МФВ (форма УП-16)

І. Реєстраційна картка проектної пропозиції

Дата реєстрації:

     

Не заповнювати!

Заповнюється уповноваженим працівником МФВ.

Реєстраційний номер:

     

Програма МФВ:

 

 

Програма:

МФВ

 

Конкурс:

Позаконкурсний

 

Назва проекту (українською та англійською)
(речення до 10 слів, що відображає суть проекту)

Нові можливості для маргінальних груп і сільських громад на депресивних територіях

New possibilities for marginal groups and rural communes on the depressed areas

Загальний бюджет проекту (у гривнях)

6 000 000

Очікуване фінансування від МФВ (у гривнях)

5 400 000

Термін, протягом якого передбачається реалізувати (із зазначенням кількості місяців)

12

 

Назва організації (українською та англійською) згідно з установчими документами

Громадська організація «Верхобуж»

Social organization “Verkhobuzh“

Організаційно-правова форма організації

Громадська неприбуткова організація

Код організації за ЄДРПОУ

36084221

Юридична адреса організації

80743 с. Підгороднє вул. Підзамче 11, Золочівський район, Львівська область, Україна

Поштова адреса організації

80700 вул. М. Феньвеші 7 кв. 2, м. Золочів, Львівська область, Україна

Телефон, факс, електронна пошта організації, веб-сайт

0964066783, http://zolochiv.ridne.net

Прізвище, ім’я, по батькові керівника організації

Карнидал Андрій Ігорович

 

Прізвище, ім’я, по батькові керівника проекту

Закала Іван Ярославович

Місце роботи, посада керівника проекту

Начальник управління агропромислового розвитку Золочівської райдержадміністрації

Адреса для листування з керівником проекту

80700 вул. М. Феньвеші 7 кв. 2, м. Золочів, Львівська область, Україна

Контактні телефони

0972640270

Факс, електронна пошта

(03265) 4-33-70 ,       zakala@zolochiv.ridne.net    


Підписи засвідчують:
· зобов`язання організації подавати у проектній пропозиції правдиву інформацію;
· організація ознайомлена із політиками МФВ щодо конфлікту інтересів;   
· всі фізичні особи, які названі у цій проектній пропозиції, надали письмову згоду організації щодо надання та обробки їхніх персональних даних в рамках діяльності за проектом відповідно до Закону України "Про захист персональних даних".

Підпис керівника проекту   Закала І. Я…………………….         Дата  “27” січня 2015 р.

 

Підпис керівника організації       Карнидал А. І……………..        Дата  “27” січня 2015 р.

 

Підпис бухгалтера організації     Захарчук О. Г……………….     Дата  “27” січня 2015 р.

 

 

 

МІСЦЕ ПЕЧАТКИ

 

 

 

 

ОРГАНІЗАЦІЇ

 

 

 

 

ЗМІСТ ПРОЕКТНОЇ ПРОПОЗИЦІЇ

 

[ вказати номери сторінок усіх частин проектної пропозиції ]

 

 

І

Реєстраційна картка до проектної пропозиції

ст. 1

ІІ

Зміст проектної пропозиції

ст. 2

ІІІ

Проектна пропозиція

ст. 3-16

1.

Анотація

ст. 3

2.

Опис проектної пропозиції

ст. 3-10

 

а) проблема, на вирішення якої спрямовано проектну пропозицію

ст. 4-5

 

б) мета проектної пропозиції

ст. 5

 

в) план реалізації проектної пропозиції

ст. 5-8

 

г) необхідні для реалізації проектної пропозиції ресурси

ст. 8-9

 

д) результати реалізації проектної пропозиції

ст. 9

 

е) інформаційний супровід

ст. 10.

IV

Бюджет проектної пропозиції

ст. 11-16

V

Додатки

ст. 16-17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІІ. Проектна пропозиція

 

1. Анотація.

Назва проектної пропозиції: «Нові можливості для маргінальних груп і сільських громад на депресивних територіях».

Громадська організація «Верхобуж».

ГО «Верхобуж» заснована в 2008 році активними громадянами Золочівського району Львівської області, Україна. Вона  неприбуткова. Головною метою є відродження  культурних традицій Золочівського району, сприяння охороні та захисту довкілля ріки Західний Буг, залучення широких верств населення, в тому числі молоді і жінок до екологічно-економічних шляхів господарювання, проведення освітніх заходів серед населення. Про роботу організації можна ознайомитися на офіційному веб-сайті www.zolochiv.ridne.net

Після розпаду СССР Україна має низький рівень розвитку громадянського суспільства, через  засилля корупції у всіх сферах життя громадян. За роки незалежності агропромисловий комплекс з колгоспної системи реформований у великі приватні агропідприємства. Науково-технічний прогрес зменшив кількість людей зайнятих в аграрному виробництві. Інфраструктура сільських населених пунктів, якими раніше опікувалися агропідприємства прийшла в занепад. Більшість сільських поселень стали депресивними за відсутності інфраструктури та великої кількості безробітного населення. Сільські мешканці шукаючи роботу переїжджають у великі міста або інші країни, сім’ї руйнуються через що терплять діти. Розповсюджується пияцтво, наркоманія і злочинність.  

Сільське населення становить 60% від загальної чисельності по Золочівському району. Сільськогосподарським виробництвом займаються 89 спеціалізованих сільськогосподарських підприємств (з них 28 – товариств і приватних агрофірм, 57 – фермерських господарств, 4 – державних підсобних господарства), в яких зайнято 853 чол., або 2,0 % від кількості проживаючих у селі. На тереторії району працює 13923 особистих господарств населення. Переважна частина сільськогосподарської продукції виробляється господарствами населення – 55%. Засіваючи майже кожен третій гектар посівів району, утримуючи 92% ВРХ та 94% свиней приватний сектор виробляє 15% зернових, 1% цукрових буряків, 99% картоплі, овочів, молока, 50% м'яса.  У зв'язку з підписанням  угоди  про асоціацію між Україною та ЄС в 2014 році  домогосподарства населення не зможуть самостійно реалізовувати вироблену сільськогосподарську продукцію, так як вона не відповідає стандартам ЄС, що ще більше погіршить економічну ситуацію в сільських населених пунктах.

Особисті селянські господарства мають у приватній власності земельні ділянки, підсобні приміщення, утримують сільськогосподарських тварин і можуть більш ефективно господарювати.

Пропонований проект має навчити голів особистих селянських господарств ведення малого аграрного бізнесу та збільшити їх доходи, подолати бідність, гендерну рівність серед чоловіків і жінок, залучити жінок і молодь до екологічно-економічних шляхів господарювання, розвинути депресивні сільські територій методом кооперування особистих селянських господарств в сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи та громадські організації, вдосконалити систему державного управління, підвищити відповідальність та прозорість, включаючи подолання корупції, впровадити економічні реформи, забезпечити захист для найбідніших та найбільш вразливих верств населення.

            За відносно невеликі кошти проект дозволить провести 65 одноденних семінарів, в яких приймуть участь орієнтовно 2000 громадян, що дозволить підвищити громадську свідомість  та вплине на зміну громадянської позиції  щодо терпимості корупції, власного впливу на покращення рівня життя власників особистих селянських господарств. Буде проведена реконструкція та запущений в роботу молокопереробний цех СОК «Спільника А, В.» з трьома його заготівельними пунктами. На основі його роботи буде показано на практиці економічну доцільність об’єднання громадян в громадські організації та кооперативи.

Завдяки діяльності кооперативу та виконання проекту буде створене інклюзивне громадянське суспільство, досвід роботи якого буде поширено на інші громади Золочівщини, Львівщини та України.

Даний проект направлений до фонду «UK-UA Підтримка реформ в Україні» та до фірми «Монсанто» на конкурс «Україна житниця майбутнього». Результатів ще не отримано. Погоджено з Золочівською районною радою та Золочівською районною державною адміністрацією про виділення коштів для співфінансування проекту з районного бюджету. В проекті також братиме участь управління агропромислового розвитку Золочівської райдержадміністрації та сільськогосподарський обслуговуючий кооператив «Спільника А.В.». Виконавцями проекту буде Золочівський коледж Львівського аграрного університету, будівельна фірма, яка виграє конкурс, фірма з наладки молочного обладнання, районна друкарня, рекламна компанія, районні засоби масової інформації та більше 80 приватних підприємців, що дозволить пожвавити ділову та економічну активність в Золочівському районі.

 

2. Опис проектної пропозиції

а) проблема, на вирішення якої спрямовано проектну пропозицію:

Зменшення кількості незайнятого населення в сільських населених пунктах Золочівського району Львівської області.

            Центр зайнятості в продовж багатьох років безуспішно вживає заходи по скороченню безробіття на селі але воно тільки збільшується.

            Під час спілкування з членами сільських громад спеціалістами управління агропромислового розвитку та волонтерами ГО «Верхобуж» були з'ясовані бар’єри, які заважають проведенню економічних реформ в сільських депресивних районах:

 1. Непроінформованість громадян про свої можливості, права та обов'язки.
 2. Засилля корупції в освіті, охороні здоров’я, місцевих органах влади і сприйняття її громадянами.
 3. Низька кваліфікація працівників органів місцевої влади щодо проведення економічних реформ.
 4. Відсутність в членів особистих селянських господарств навиків виробництва товарів сільського господарства.
 5. Невміння та небажання  громадян обєднуватися в громадські організації та захищати свої інтереси.
 6. Відсутність навиків в голів особистих селянських господарств ведення екологічно-економічних шляхів господарювання, незнання європейських стандартів.
 7. Боязнь громадян обєднуватися в сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи (синдром колишньої колгоспної системи).
 8. Відсутність посібників для ведення особистого селянського господарства.
 9. Відсутність коштів в членів кооперативів для закупівлі матеріально-технічної бази.
 10. Відсутність спеціалістів, які могли б керувати кооперативом та надавати його членам якісні послуги.
 11. Відсутність розроблених програм та коштів в місцевих бюджетах на розвиток кооперації.

 В особистих  господарствах населення на утриманні знаходиться 5 500 молочних корів, яких з кожним роком скорочується приблизо на 700 голів. Причина відсутність заготівельних і переробних підприємств в районі. Великі молокозаводи пропонують невигідну ціну за молоко, а в останні роки взагалі скоротили заготівлю молока від населення.

Працівниками управлінням агропромислового розвитку Золочівської райдержадміністрації спільно з волонтерами ГО «Верхобуж» в 2012- 2013 роках в ряді населених пунків Золочівського району було проведено сходи громад на яких започатковані ініціативні групи по створенню сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів. В кінці 2012 року громадою с. Борткова був створений СОК «Спільника А. В.». Для його підтримки спеціалістами управління розроблена і прийнята районна програма підтримки кооперації на 2013 рік.

Кооперативом «Спільника А.В.» у 2014 році за рахунок коштів обласного та районного бюджету закуплено обладнання для молокопереробного цеху та виконані роботи:

1.Виготовлено проектно-кошторисну документацію на реконструкцію приміщення колишньої бані під цех по переробці молока;

2. Розроблений бізнес-план роботи молокопереробного цеху;

3. Відведено земельну ділянку ;

4.Отримано технічні  умови на водопостачання та каналізування, опалення  та енергопостачання цеху;

5. Проведена геологія, влаштована та  сертифікована артезіанська  свердловина для постачання води;

6. Закуплене обладнання для цеху переробки молока;

7. Створене  громадське пасовище  для корів;

8. Проведено сходи сіл та створені групи майбутніх учасників споживачів послуг кооперативу.

Для реалізації даного проекту  кооперативу «Спільника А.В.» недостатньо коштів для проведення реконструкції будівлі під цех переробки молока в с. Бортків та створення заготівельних пунктів молока в навколишніх селах, тому даним кооперативом спільно з громадськими активістами ГО «Верхобуж» та управлінням агропромислового розвитку був розроблений даний проект і подана заявка на конкурс.

 

б) мета проектної пропозиції:

Навчити голів особистих селянських господарств ведення малого аграрного виробництва згідно європейських норм та збільшити їх доходи. Подолати бідність, гендерну рівність серед чоловіків і жінок, залучити молодь до екологічно-економічних шляхів господарювання, розвинути депресивні сільські територій методом кооперування особистих селянських господарств в сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи та громадські організації, вдосконалити систему державного управління, підвищити відповідальність та прозорість  включаючи подолання корупції, впровадити економічні реформи.

в) план реалізації:

1. Провести 4 навчальні семінари для працівників місцевих органів влади (голова, бухгалтер, секретар, землевпорядник) з вдосконалення системи управління, підвищення відповідальності та прозорості, включаючи подолання корупції і домогтися підтримки та виконання проекту з впровадження економічних реформ на селі.

- Квітень 2015 року

- Проведення семінару

- Навчено146 працівників до 30 квітня    2015 року

- 154 800 грн. Фінансування від МФВ – 139 320 грн.

2. Провести 34 одноденні семінари в кожній місцевій раді Золочівського району. Навчити 1000 голів особистих селянських господарств, з них більше 50% молодь і жінки, ведення еколого-економічного господарювання згідно європейських норм, включаючи несприйняття корупції. В результаті вони обєднаються в сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи, що дозволить впорядкувати методи реалізації продукції і збільшити доходи домогосподарств.

- Травень-серпень 2015 року

- Проведення семінару

- Навчено1000 голів ОСГ до 28 серпня 2015 року

- 945 800 грн. Фінансування від МФВ – 851 220 грн.

3. Провести 18 одноденних навчань із спеціалізації голів особистих селянських господарств. В результаті вони обєднаються в громадські організації овочівників, квіткарів, бджолярів, птахівників, кролівників, молочників і т. д., що дозволить поширити кращі практики ведення малого бізнесу в сільських депресивних районах та ефективніше впливати на органи місцевої влади і захищати власні інтереси.

- Вересень-жовтень 2015 року

- Проведення семінару

- Навчено 600 працівників ОСГ до 28 жовтня 2015 року

- 510 100 грн. Фінансування від МФВ – 459 090 грн.

4. Розробити підручник з ведення особистого селянського господарства та несприйняття корупції «Добрий господар»

- Квітень 2015 року

- Написання підручника.

- 1000 позитивних відгуків до 30 жовтня 2015 року

- 90 000 грн. Фінансування від МФВ – 81 000 грн.

5. Друкування підручника для ОСГ «Добрий господар».

- Квітень 2015 року.

- Друкування підручника.

- Надрукувати 2000 примірників

- 50 000 грн. Фінансування від МФВ – 45 000 грн.

6. Провести 9 одноденних семінарів для працівників трьох кооперативів (голова, бухгалтер, заготовач, обліковець, технолог, механізатор, агроном, зоотехнік, та ін.) з ведення господарювання та надання якісних послуг членам кооперативів враховуючи запобіганню корупції, що дозволить залучити більшу кількість домогосподарств до кооперативів та покращить економічну ситуацію в сільських громадах. Планується запустити молочний кооператив «Спільника А. В.» та відпрацювати м’ясопереробний кооператив з кооперативним забійним цехом, та овочевий кооператив з кооперативним овочесховищем.

- Листопад- грудень 2015 року

- Проведення семінару

- Навчено 30 працівників до 31 грудня  2015 року

- 273 300 грн. Фінансування від МФВ – 245 970 грн.

7. Провести реконструкцію будівлі кооперативу під цех первинної переробки молока, що покращить матеріально-технічну базу кооперативу «Спільника А.В.», і створить додаткові робочі місця та збільшить дохід особистих селянських господарств , які займаються молочним тваринництвом.

- Квітень-жовтень 2015 року

- Проведення реконструкції

-  Освоєно 2 796 000 до 30 жовтня 2015 року

- 2 796 000 грн. Фінансування від МФВ – 2 516 400 грн.

8. Створити три заготівельні пункти СОК «Спільника А. В.» в віддалених населених пунктах, що покращить матеріально-технічну базу кооперативу для надання якісних послуг його членам.

- Листопад-грудень 2015 року

- Встановлення обладнання, облаштування пунктів.

- Створено три заготівельні пункти.

- Освоєно коштів 290 000 до 31 грудня  2015 року 

- 290 000 грн. Фінансування від МФВ – 261 000 грн.

9. Провести встановлення та наладку обладнання молокопереробного цеху. Навчити персонал технологічному процесу. Забезпечить випуск екологічно чистої молочної продукції, що дасть можливість поставляти продукцію в школи та лікарні району.

- Січень-березень 2016 року.

- Встановлення обладнання.

- Запуск молокоцеху.

- Вся технологічна лінія по переробці молока до кінця березня 2016 року

- 290 000 грн. Фінансування від МФВ – 261 000 грн.

10. Рекламна компанія в засобах масової інформації. Забезпечить широке висвітлення роботи та поширення кращих практик ведення малого підприємництва на селі. Створить сприятливий клімат для реалізації проекту.

- Квітень 2015 року – березень 2016 року.

- Публікація, статей і оголошень. Зйомка відеокліпів.

- 492 публікацій в ЗМІ.

- 75 000 грн. Фінансування від МФВ – 67 500 грн.

11. Створити веб сайт «Добрий господар» для роботи кооперативів та громадських організацій особистих селянських господарств. Забезпечить широке висвітлення роботи та поширення кращих практик ведення малого підприємництва. Допоможе з реалізацією продукції.

- Квітень 2015 року – березень 2016 року

- 100 000 відвідувань до  20 березня 2016 року

- 50 000 грн. Фінансування від МФВ – 45 000 грн.

12. Розробити і прийняти районну програму розвитку кооперації, що дозволить проекту існувати по закінченню фінансування Міжнародного Фонду Відродження.

- Листопад-грудень 2015 року

- Розробка та затвердження програми

- Кількість коштів запланованих в місцевому бюджеті

- 500 000 грн. до 31 грудня   2015 року

13. Провести презентацію проекту «Нові можливості для маргінальних груп і сільських громад на депресивних територіях», що дозволить поширити його на інші території Львівської області і  на всю Україну та підвести підсумки його реалізації.

- Березень 2016 року

- Проведення презентації

- Кількість учасників презентації з інших районів і областей

- 270 учасників взяли участь

- 50 000 грн. Фінансування від МФВ – 45 000 грн.

14. Провести аудит проекту «Нові можливості для маргінальних груп і сільських громад на депресивних територіях»

- Липень 2015 року, березень 2016 року

- Проведення аудиту

- Досягнення проміжних показників

- 100%  до 30 липня 2015 року

- Проведення аудиту

- Виконання проекту

- 100% до 30 березня 2016 року

- 125 000 грн. Фінансування від МФВ – 112 500 грн.

15. У зв’язку з нестабільною економічною ситуацією в Україні ми закладаємо в бюджеті проекту 300000 грн. резервного фонду. Фінансування від МВФ – 270 000 грн.

п. 1, 2, 3, 6 - всі 65 семінарів для працівників місцевого самоврядування, голів особистих селянських господарств, спеціалізації  особистих селянських господарств та членів кооперативів будуть проводитися за таким планом:

 

-         9.00-10.00 год. Реєстрація учасників, брейк - кава.

Проводить спеціаліст з моніторингу ГО Спільник М. А.

-         10.00-11.00 год. Секція. Тема: Громадянське суспільство. Формування. Функції.

 Викладач – тренер: Закала І.Я., Павлюк М. В.

-          11.00-12.00 год. Секція.  Тема:  Корупція. Ознаки корупції. Шляхи її зменшення (подолання).

Викладач – тренер: Скочко І. Я., Бородай І. М.

-         12.00-12.30 год. Перерва на каву та неформальне спілкування і обговорення.

Модератор спеціаліст з навчання ГО Закала М. І.

-         13.30-14.30 год. Секція.  Тема: Еколого-економічне облаштування особистих селянських господарств. Деякі аспекти  дотримання європейських стандартів.

Викладач – тренер: Леськів З. В., Скульський В. В.

-         13.30- 14.30 год. Перерва на обід та неформальне спілкування.

Проводить  спеціаліст з реклами ГО Клевець Ю. В.

-          14.30-15.30 год. Секція.  Тема: Економічні  аспекти  життєдіяльності особистих селянських господарств. Бюджетування.

Викладач – тренер: Барило О. М., Бідна Л. П., Павлишин Ю. Ю.

-         15.30-16.30 год. Секція.  Тема: Види господарювання. Деякі аспекти  дотримання європейських стандартів.

Викладач – тренер: Павлюк М. В., Бучинський І. Я.,Барило О. М. Закала І. Я. Скульський В. В.

-         16.30-17.00 год. Перерва на каву та неформальне спілкування і обговорення.

Модератор спеціаліст з навчання ГО Закала М. І.

-         17.00-18.00 год. Секція.  Тема: Кооперація особистих селянських господарств. Громадські об’єднання особистих селянських господарств, як захист власних економічних інтересів.

Викладач – тренер: Закала І. Я., Леськів Г. О.

-         18.00-19.00 год. Підведення підсумків семінару, обговорення, опитування та анкетування учасників. Неформальне спілкування.

Модератори: Закала М. І., Клевець Ю. В., Спільник М. А.- працівники ГО «Верхобуж».

 

 

 

 

На кожному семінарі буде присутніх 30 слухачів, 3 працівники ГО, 7 викладачів тренерів.

Всі семінари будуть фільмуватися на відеокамеру спеціалістом з реклами та в подальшому транслюватимуться на Інтернет сторінці проекту та ГО «Верхобуж». За тиждень до проведення семінару будуть розміщенні оголошення на території сільської ради, в ЗМІ району та в Інтернеті.

За підсумками проведення семінару спеціалістом з реклами буде виготовлений відеозвіт у вигляді відеоролику, який буде транслюватися в Інтернеті на місцевому телебаченні. Про кращі практики ведення сільського бізнесу будуть відзняті відеофільми та розповсюдженні в електронних засобах інформації. Лекції викладачів-тренерів будуть надруковані в місцевих друкованих ЗМІ.

 

п. 4. – Написання підручника «Добрий господар».

 ГО «Верхобуж» сформована творча група по написанні підручника. Підручник буде складатися з шести розділів, приблизно на 400 сторінках формату А4. Робота вже проводиться. Резюме членів робочої групи  (Додаток 3). Подаємо напрацьований зміст  (Додаток 5 ).

п. 5. – Друкувати підручник буде КП «Золочівська районна друкарня». Лист сприяння (Додаток 4).

п. 7. – Виконавець робіт визначиться після проведення конкурсу.

п. 8, 9 – Створення заготівельних пунктів та встановлення і наладку обладнання будуть проводити спеціалісти ПП «ТХЛ Палладіум» та кооперативу «Спільника А, В.». Члени кооперативу та ГО побували в м. Добротворі в кооперативі «Добротворець» де даною фірмою обладнаний молоко цех і заготівельні пункти. Роботою фірми члени кооперативу задоволені тому в 2013 році було підписано трьохсторонню угоду про співпрацю. Лист сприяння (Додаток 4)..

п. 10, 11 – Реклама в ЗМІ та створення сайту.

 До розробки сайту та проведення рекламної компанії буде залучено спеціалістів Інтернет ресурсу «Золочів нет» та рекламної компанії «Квест» (Детальна інформація http://zolochiv.net/). Інформація про проект буде розміщена протягом тривалості проекту на шести площинах бігбордів                 ГО «Верхобуж », які розташовані на території Золочівського району.

п. 12. Написання районної програми «Підтримка розвитку кооперації в Золочівському районі на 2016 рік». Працівники управління агропромислового розвитку.

п. 13. Презентація проекту буде проходити в м. Золочеві з виїздом учасників в с. Бортків та                    с. Гологори для  демонстрації роботи СОК «Спільника А. В.». Орієнтовний план презентації (Додаток 5).

п. 14. Моніторингом виконання програми буде займатися спеціаліст з моніторингу                              ГО Спільник М. А. та незалежна сертифікована аудиторська компанія і представники грантодавця.

п. 16. За використання коштів резервного фонду проекту буде відповідати головний бухгалтер проекту Захарчук  О. Г. за погодженням з грантодавцем.

 

г) необхідні для реалізації ресурси:

 

Закала Іван Ярославович – керівник проекту, начальник управління агропромислового розвитку Золочівської райдержадміністрації, магістр державного управління. Загальне керівництво, участь в розробці підручника, ведення секцій семінарів. Резюме (Додаток 1)..

Захарчук Оксана Григорівна – головний бухгалтер проекту, бухгалтер ГО «Верхобуж» Ведення бухгалтерії та бухгалтерської звітності. Резюме (Додаток 1)..

Клевець Юрій Вікторович – програміст, спеціаліст комп’ютерних технологій, спеціаліст ГО «Верхобуж» по виготовленні та розміщенні реклами в ЗМІ. Резюме (Додаток 1)..

Закала Марія Іванівна – перекладач – лінгвіст. Спеціаліст з навчання ГО «Верхобуж». Резюме (Додаток 1)..

Спільник Михайло Андрійович – спеціаліст з моніторингу виконання проекту ГО «Верхобуж». Буде проводити соціологічні дослідження, опитування та анкетування учасників семінарів, контролюватиме досягнення проміжних результатів проекту. Резюме (Додаток 1)..

Скочко Іван Ярославович – юрист-консультант проекту. Веде підготовку та проведення конкурсів, готує угоди, приймає участь в написанні підручника, веде секції семінарів, слідкує за дотриманням антикорупційного законодавства. Резюме (Додаток 1)..

Додатково до виконання проекту будуть залучені чотири спеціалісти управління агропромислового розвитку Золочівської райдержадміністрації. Резюме (Додаток 2) та п’ятьох викладачів Золочівського коледжу Львівського аграрного університету на чолі з кандидатом сільськогосподарських наук Павлюком Миколою Васильовичем. Резюме (Додаток 3)..

Десять відсотків бюджету в сумі 600 000 грн. проект планує отримати з районного бюджету. Листи зобов'язання районної ради та районної адміністрації (Додаток 4).

Проектом заплановано провести реконструкцію будівлі кооперативу, встановити обладнання, влаштувати три заготівельних пункти. Все обладнання буде використовуватися неприбутковою громадською організацією СОК «Спільника А. В.» для надання послуг членам кооперативу. Придбане обладнання буде розміщено в переробному цеху кооперативу в с. Бортків, заготівельних пунктах с. Гологори, с. Перегноїв, с. Мала Вільшанка.

д) результати:

Короткотривалі:

-   Пожвавлення економічної ситуації в сільських громадах.

-   Неприйняття корупції.

-   Зміна відношення членів громад до вирішення місцевих проблем.

- Покращення навиків виробництва продукції сільського господарства в членів особистих селянських господарств.

- Покращення навиків ведення екологічно-економічних шляхів господарювання і покращення знання європейських стандартів.

- Обєднання особистих селянських господарств в громадські організації по спеціалізації. В проекті створення шість ГО.

- Створення трьох сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів.

- Запуск кооперативного переробного підприємства в с. Бортків СОК «Спільника А. В.»

- Забезпечення бюджетних установ району молокопродуктами місцевого виробництва.

 

Довготривалі:

- Зменшення незайнятого населення в сільських поселеннях.

- Збільшення доходів домогосподарств.

- Створення кооперативів по централізованому водопостачанню та водовідведенню (каналізуванню) сільських населених пунктів.

- Створення комунальних підприємств з видалення та утилізації твердих побутових відходів.

- Створення підприємств побутового обслуговування.

- Зосередження членів громад сіл на відновлення інфраструктури.

- Формування самодостатніх сільських громад.

- Створення інклюзивного громадянського суспільства та поширення його досвіду на інші регіони України.

 

Схема мпоширення: Золочівський район – Львівська область – Україна.

Практичну користь отримають більше 2 000 голів домогосподарств та іх сімей, 146 працівників органів місцевого самоврядування та членів іх сімей. 30 працівників кооперативів та члени іх сімей. В проекті візьмуть участь більше 80 приватних підприємців і їх наймані працівники та до 10 різних фірм на яких працює більше 100 працівників.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e) інформаційний супровід:

 

Хід реалізації проекту та його напрацювання серед широкої громадськості  будуть поширюватися такими методами:

-         Розміщення інформації на вуличних рекламних носіях які належать ГО «Верхобуж»

-         Оголошення на вуличних дошках оголошень сільських рад.

-         Розміщення оголошень про проведення заходів проекту та інтерв’ю з викладачами тренерами в газетах «Народне слово» та «Українська справа»,

-         Розміщення статей, оголошень, інтерв’ю на Інтернет ресурсах «zolochiv.net» і «zolochiv.ridne.net» та на новоствореному сайті для ГО і кооперативів.

-         Онлайн-трансляція семінарів та заходів проекту.

-         Розміщення відео звітів та зйомка і розміщення роликів в мережі Інтернет.

-         Презентація проекту на обласному телебаченні.

-         Розміщення статей про проект в  обласних газетах «Високий замок» та «Експрес».

Співпраця з ЗМІ відбуватиметься згідно підписаних договорів.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Орієнтовна схема бюджету

Статті видатків

Очікуване фінансування від МФВ

Отримане фінансування проекту з інших джерел (у гривнях)
(обов'язкове подання документів, що підтверджують фінансування)

Загальна сума за статтями бюджету

Оплата праці

657900

73100

731000

Обладнання для семінарів

90 000

10 000

100 000

Харчування учасників семінарів

397800

44200

442000

 Канцтовари для семінарів

236925

26325

263250

Оренда приміщень для семінарів

117000

13000

130000

Транспортні витрати

101520

11280

112800

Реконструкція будівлі

2516400

279600

2796000

Розробка підручника

81000

9000

90000

Друкування підручника Поліграфія

45000

5000

50000

Наладка та встановлення обладнання молокоцеху

261000

29000

290000

Влаштування приймальних пунктів СОК «Спільника А. В.»

261000

29000

290000

Презентація проекту

45000

5000

50000

Рекламна компанія в ЗМІ

67500

7500

75000

Розробка веб-сайту

45000

5000

50000

Аудит проекту

112500

12500

125000

Інші витрати

364455

40495

404950

РАЗОМ:

5 400 000

600 000

6 000 000

Кожна стаття видатків має бути розписана за табличними формами (див. нижче).

1. Оплата праці..

Форма трудових стосунків

Яким фахівцям і за що очікується сплатити

Загальний фонд оплати праці
(з урахуванням податків та платежів)

К-сть
місяців

Загальна сума

Очікуване фінансуван­ня від МФВ

    1    

За основним місцем роботи

Захарчук Оксана Григорівна - головний бухгалтер

7500

12

90000

81000

    2    

За основним місцем роботи

Закала Марія Іванівна – спеціаліст з навчання

6000

12

72000

64800

    3    

За основним місцем роботи

Спільник Михайло Андрійович – спеціаліст з моніторингу

6000

12

72000

64800

    4    

За основним місцем роботи

Клевець Юрій Вікторович – спеціаліст з реклами

6000

12

72000

64800

    5    

За сумісництвом

Скочко Іван Ярославович - спеціаліст юрист

6000

12

72000

64800

    6    

За сумісництвом

Закала Іван Ярославович – керівник проекту, тренер

9000

12

108000

97200

    7    

За сумісництвом

Павлюк Микола Васильович – тренер - модератор

9000

9

81000

72900

    8    

За сумісництвом

Барило О. М. - тренер

5000

5

25000

      22500

    9    

За сумісництвом

Бідна Л. П. - тренер

5000

5

25000

22500

   10  

За сумісництвом

Бучинський І. Л. - тренер

5000

5

25000

22500

   11  

За сумісництвом

Павлишин Ю В- тренер

4000

4

16000

14400

   12  

За сумісництвом

Леськів З В- тренер

4000

4

16000

14400

   13  

За сумісництвом

Бородай І М- тренер

4000

4

16000

14400

   14  

За сумісництвом

Леськів Г О- тренер

4000

4

16000

14400

   15  

За сумісництвом

Скульський В. В. - тренер

5000

5

25000

22500

 

 

РАЗОМ:

67500

117

731000

657900

 

 

2. Обладнання для проведення семінарів.

Вид обладнання або програмного забезпечення
(з зазначенням детальних технічних характеристик)

Кількість

Вартість

Загальна сума

Очікуване фінансування від МФВ

    1    

Ноутбук

4

10000

40000

36000

    2    

Принтер

3

5000

15000

13500

    3    

Ксерокс

1

7500

7500

6750

    4    

Сканер

1

5000

5000

4500

    5    

Телевізор

1

7500

7500

6750

    6    

Відео-проектор

1

10000

10000

9000

    7    

Відеокамера

1

10000

10000

9000

    8    

Фотоапарат

1

5000

5000

4500

 

РАЗОМ:

13

-

100000

90000

Обладнання яке використовує ГО «Верхобуж» вже давно застаріло і для виконання даного проекту потребує заміни. Зараз волонтери розробляють програму «Захисту ріки Західний Буг від забруднення стоками  господарств населення та підприємств» на 2016-2018 роки, яка також буде подаватися на співфінансування до міжнародних фондів. А також, в разі потреби, буде передано новоствореним громадським організаціям та кооперативам.

3. Харчування учасників семінарів.

Назва витратних матеріалів

Кількість учасників

Вартість

Кількість семінарів

Загальна сума

Очікуване фінансування від МФВ

    1    

Кава, чай, вода, печиво

40

50

65

130000

117000

    2    

Обід

40

70

65

182000

163800

    3    

Вечеря

40

50

65

130000

117000

 

РАЗОМ:

40

170

65

442000

397800

4. Канцтовари для семінарів.

Назва витратних матеріалів

Кількість

Вартість на одного учасника

Кількість учасників

Вартість на один семінар

Кількість семінарів

Загальна сума

Очікуване          фінансування від МФВ

1

Загальний зошит

1

35

30

1050

65

68250

61425

2

Ручка

2

15

30

450

65

29250

26325

3

Диски

4

24

30

720

65

46800

42120

4

Блокнот

1

10

30

300

65

19500

17550

5

Маркери

4

24

30

720

65

46800

42120

6

Лінійка

1

3

30

90

65

5850

     5265

7

Папка

1

20

30

600

65

39000

35100

8

Олівці

2

4

30

120

65

7800

7020

 

РАЗОМ:

16

135

30

4050

65

263250

236925

5. Оренда приміщень для семінарів.

Тридцять чотири одноденних семінари будуть проведенні на території 34 сільських рад. Договори будуть укладені з місцевими підприємцями в яких є такі приміщення і які можуть надавати послуги з харчування учасників. Тридцять один одноденний семінар буде проведено в м. Золочеві. Угоди будуть укладені з аналогічними підприємцями, в яких на час проведення семінару будуть вільні приміщення. 130000 грн. - сума запланована в бюджеті приблизна, так як мало піддається розрахунку. Розрахована 100 м.кв. на один семінар за ціною 20 грн./м.кв. Очікуване фінансування від МФВ 117000 грн.

 

 

6. Транспорті витрати.

Назва витратних матеріалів

Кількість

Вартість

Загальна сума

Очікуване фінансування від МФВ

1

Оренда автомобіля

12 міс

4000

48000

43200

2

Паливо мастильні матеріали

300 л

5100

61200

55080

3

Витратні матеріали для утримання автомобіля

12 міс

300

3600

3240

 

РАЗОМ:

 

9400

112800

101520

1.      Реконструкція будівлі СОК «Спільника А. В.» на міні цех з переробки молока.

Вибір виконавця робіт буде проходити на конкурсній основі серед ліцензованих будівельних організацій  конкурсною комісією створеною ГО «Верхобуж» із спеціалістів районної ради, управління агропромислового розвитку, податкової інспекції, фінансової інспекції та громадських активістів. СОК «Спільника А.В.» розробив технічну документацію на реконструкцію будівлі бані під цех переробки молока та розрахувався з проектною організацією. Кошторис реконструкції за курсу долара 8 грн. становив 1398 000 грн., а зараз за курсом 16 грн. реконструкція буде коштувати приблизно 2796000 грн. Коригуванням документації сума буде уточнена. Очікуване фінансування від МФВ 2516400 грн.

2.      Розробка підручника.

Підручник складається з шести розділів. Над ним буде працювати група під керівництвом кандидата сільськогосподарських наук, викладача-методиста зооветеринарних дисциплін Павлюка Миколи Васильовича (детальна інформація http://zklnau.com.ua/home.html). Група буде складатися із спеціалістів Золочівського коледжу Львівського національного аграрного університету, спеціалістів управління агропромислового розвитку Золочівської райдержадміністрації, (http://www.content.net.ua/registration/index.php?id=123) незалежних експертів-юристів. Напрацьований зміст підручника (Додаток 5).. Резюме членів робочої групи (Додаток 3).. Оплата за розробку підручника буде проведена по цивільно - правових угодах. Загальна сума 90 000 грн. Фінансування від МФВ – 81 000 грн.

 

Назва розділів

Виконавець

Вартість

Загальна сума

Очікуване фінансування від МФВ

1

Громадянське суспільство

Павлюк М В

Закала І. Я

20000

20000

18000

2

Корупція. Ознаки корупції. Шляхи її зменшення (подолання).

Скочко І Я

Бородай І М

14000

14000

12600

3

Еколого-економічне облаштування особистих селянських господарств.

Скульський В В

Леськів З В

14000

14000

12600

4

Економічні  аспекти  життєдіяльності особистих селянських господарств. Бюджетування.

Бідна Л П

Барило О М

14000

14000

12600

5

Види господарювання. Деякі аспекти  дотримання європейських стандартів.

Бучинський І Л

Скульський В В

Барило О. М

14000

14000

12600

6

Кооперація особистих селянських господарств. Громадські об’єднання особистих селянських господарств, як захист власних економічних інтересів.

Закала І Я

Леськів Г О

14000

14000

12600

 

РАЗОМ:

 

90000

90000

81000

 

8. Друкування підручника

Підручник для особистих селянських господарств «Добрий господар» по угоді буде друкувати комунальне підприємство Золочівської районної ради КП «Золочівська районна друкарня». Попередній кошторис 50000 грн. Очікуване фінансування від МФВ 45000 грн.

 

9. Наладка та встановлення обладнання молоко цеху СОК «Спільника А. В.»

По угоді підряду буде займатися ПП «ТХЛ Палладіум» (http://www.palladium-milk.com.ua/ukr/), яка вже працює по трьохсторонній угоді між СОК «Спільника А. В.» та управлінням агропромислового розвитку Золочівської райдержадміністрації. За кошти кооперативу, обласного і районного бюджетів закуплено перелік обладнання (Додаток 5). Планується додатково встановити компресор, холодильне устаткування «лід-вода», парогенератор, нагрівач молока. Попередній кошторис 290000 грн. Очікуване фінансування від МФВ 261000 грн.

10. Влаштування трьох приймальних пунктів СОК «Спільника А. В.»

 По угоді підряду буде займатися ПП «ТХЛ Палладіум» (http://www.palladium-milk.com.ua/ukr/), яка вже працює по трьохсторонній угоді між СОК «Спільника А. В.» та управлінням агропромислового розвитку Золочівської райдержадміністрації. Заготівельні пункти по прийманню молока будуть влаштовані с. Гологори, с. Перегноїв, с. Мала Вільшанка. Попередній кошторис 290000 грн. Очікуване фінансування від МФВ 261000 грн.

11. Презентація проекту..

Назва витратних матеріалів

Кількість

Вартість

Загальна сума

Очікуване фінансування від МФВ

 

Оренда приміщення

1

2000

2000

1800

 

Кава, чай, вода, печиво

270

40

10800

9720

 

Витратні матеріали для проведення презентації

270

120

32400

29160

 

Рекламна компанія в ЗМІ

8

600

4800

4320

 

РАЗОМ:

-

-

50000

45000

На презентацію проекту будуть запрошені представники Рівенської, Тернопільської, Івано – Франківської, Закарпатської областей та представники двадцяти районів Лвівської області, а також засоби масової інформації цих областей і районів. Презентувати проект будуть розробники підручника «Добрий господар», голови новостворених громадських організацій та голови сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів.

 1. Рекламна компанія в ЗМІ.

 Рекламною компанією буде займатися відповідальний працівник проекту.

Назва витратних матеріалів

Кількість

Вартість

Загальна сума

Очікуване фінансування від МФВ

 

Реклама в друкованих засобах

80

400

32000

28800

 

Реклама на телебаченні

6

5000

30000

27000

 

Реклама в Інтернеті

400

25

10000

9000

 

Реклама на бігбордах

6

500

3000

2700

 

РАЗОМ:

-

-

75000

67500

 

13. Розробка веб-сайту для кооперативу та громадських організацій.

До розробки сайту та проведення рекламної компанії буде залучено спеціалістів Інтернет ресурсу «Золочів нет» та рекламної компанії «Квест» (Детальна інформація http://zolochiv.net/). Оплата в розмірі 50000 грн. буде проведена згідно угоди, після передачі паролів доступу. Очікуване фінансування від МФВ 45000 грн.

 

 

14. Аудит проекту представниками донора та незалежної аудиторської компанії.

Статті витрат

Кількість осіб

Вартість для однієї особи

Загальна сума за статтею

Очікуване фінансування від МФВ

    1    

Орієнтовна вартість проїзду за маршрутом Київ - Золочів

15

300

4500

4050

    2    

Орієнтовний розрахунок вартості внутрішніх пересувань під час відрядження (трансфери з аеропортів, місцевий транспорт та інше)

15

100

1500

1350

    3    

Орієнтовний розрахунок суми добових з урахуванням умов харчування (згідно із запрошеннями) відряджених осіб у пунктах призначення

15

170

2250

2025

    4    

Орієнтовний розрахунок вартості проживання відряджених осіб у пунктах призначення

15

400

6000

5400

    5    

Розрахунок вартості візових послуг

15

800

12000

10800

    6    

Інші витрати відряджених осіб під час відряджень

15

583

8750

7875

 

РАЗОМ:

-

-

35000

31500

Аудит проведе незалежна аудиторська компанія, яку визначить донор. Оплата пройде згідно угоди в орієнтовні сумі  90000 грн. Очікуване фінансування від МФВ 81000 грн.

15. Інші витрати.

Послуги, за які передбачається сплатити

Кількість постачальників послуг

Вартість послуги за одиницю часу або за одиницю

Термін надання послуг або кількість одиниць

Загальна сума за статтею

Очікуване фінансування від МФВ

    1    

Оплата послуг приватних підприємців, пов’язаних із загальною проектною діяльністю

1

1250

12

15000

13500

    2    

Транспортні послуги, пов’язані із утриманням офісу та загальною проектною діяльністю

1

1000

12

12000

10800

    3    

Оплата комунальних послуг, пов’язаних із загальною проектною діяльністю

4

2000

12

24000

21600

    4    

Оплата послуг приватних підприємців з  обслуговування учасників заходів в рамках проектної діяльності (наприклад, перекладачі, модератори, тренери тощо).

1

500

5

2500

2250

    5    

Витрати на транспортне обслуговування учасників заходів в рамках проектної діяльності (автобус)

1

1000

18

18000

16200

    6    

Витрати на проживання учасників заходів в рамках проектної діяльності ( гості, донори )

10

600

2

12000

10800

    7    

Витрати на оренду приміщень для проведення заходів в рамках проектної діяльності

1

200

12

2400

2160

    8    

Витрати на поліграфічні послуги для проведення заходів в рамках проектної діяльності (тиражування, копіювання тощо)

1

100

12

1200

1080

    9    

Поточні поліграфічні послуги організації, пов’язані із загальною проектною діяльністю

1

500

12

6000

5400

   10  

Оплата послуг зв`язку, пов’язаних із загальною проектною діяльністю (телефон, факс)

1

287,5

12

3450

3105

   11  

Передплата періодичної преси, пов’язаної із загальною проектною діяльністю

4

400

12

4800

4320

   12  

Оплата послуг провайдера Інтернет, пов’язаних із загальною проектною діяльністю

1

300

12

3600

3240

 

Разом (інші витрати) :

-

-

-

104950

94455

 

Резерв :

-

-

-

300000

270000

 

РАЗОМ :

-

-

-

404950

364455

 

16. Резерв.

У зв’язку з нестабільною економічною ситуацією в Україні ми закладаємо в бюджет проекту 300000 грн. резервного фонду. Очікуване фінансування від МФВ – 270 000 грн.

17. Додатки (1 оригінал та 1 копія, якщо інше не передбачено у конкурсному оголошенні)

Додатки:

1 Резюме:             Керівника проекту Закали І. Я.

                               Бухгалтера проекту Захарчук О. Г.

                               Спеціаліста з навчання Закали М. І.

                               Спеціаліста з реклами Клевець Ю. В.

                               Спеціаліста з моніторингу Спільника М. А.

                               Юрист-консультанта Скочка І. Я.   

2 Спеціалістів управління агропромислового розвитку:

                               Інженера-механіка Леськів З. В

                               Бухгалтера Павлишин Ю.Ю.

                               Агронома Макогонського Є. М.

                               Зоотехніка Олексів Л. П.

                               Економіста Леськів Г. О.

                               Економіста  Бородай І. М.

3 Викладачів Золочівського коледжу Львівського аграрного університету:

                               Павлюка М. В., Барило О. М., Бідна Л. П., Бучинський І. Я., Скульський В. В.

                                 Голови кооперативу Спільника А. В.

4 Листи сприяння: Золочівської районної ради, Золочівської районної державної адміністрації, Золочівського коледжу Львівського аграрного університету, СОК «Спільника А. В.», Золочівської районної друкарні, ПП «ТХЛ Паладіум», управління агропромислового розвитку Золочівської райдержадміністрації.

5 Копії: План проведення презентації проекту, бізнес-план СОК «Спільника А.В.», проектно-кошторисна документація на реконструкцію молоко цеху, перелік закупленого обладнання, напрацьований зміст підручника.

6 Копії документів: ГО «Верхобуж», СОК «Спільника А. В.»

 

Інформація про досягнення ГО «Верхобуж».  Сайт  http://zolochiv.ridne.net/

1.  В 2008 році проведено ряд заходів по впорядкуванню витоку річки Західний Буг, відновлення джерел та струмків, виготовлено та встановлено три двійних рекламних щити, виготовлено рекламну продукцію, знято фільм, проведено семінари навчання з розвитку сільського туризму, екологічну міжнародну конференцію та трьохденний міжнародний екологічний етнофестиваль «Верхобуж». Збудований «Музей-криївка» в селі Гаваретчина.  Бюджет                ГО «Верхобуж» становив більше 800 тисяч гривень. В заходах взяло участь приблизно 27 тисяч чоловік. Фінансування проводили місцеві підприємства і організації.

3.      В 2009 році проведено ряд заходів по впорядкуванню витоку річки Західний Буг, відновлення джерел та струмків, прибирання територій, виготовлено рекламну продукцію, знято фільм, проведено семінари навчання з розвитку сільського туризму, екологічну міжнародну конференцію та трьохденний міжнародний екологічний етнофестиваль «Верхобуж». Проведено пленер гончарів по відродженню гаварецької чорнодимлиної кераміки. Бюджет          ГО «Верхобуж» становив більше 600 тисяч гривень. Фінансування проводили місцеві підприємства і організації. Створено Націнальнй природний парк «Північне Поділля». В заходах взяло участь приблизно 35 тисяч чоловік.

4.      В 2010 році проведено ряд заходів по впорядкуванню та відновлення джерел та струмків, прибирання територій, виготовлено рекламну продукцію, знято фільм, проведено семінари навчання з розвитку сільського туризму, екологічну міжнародну конференцію та трьохденний міжнародний екологічний етнофестиваль «Верхобуж». Запрацював Націнальнй природний парк «Північне Поділля». Бюджет ГО «Верхобуж» становив більше 500 тисяч гривень. В заходах взяло участь приблизно 39 тисяч чоловік. Фінансування проводили місцеві підприємства і організації.

5.      В 2011 році проведено ряд заходів по впорядкуванню гори Маркіяна Шашкевича, виготовлено рекламну продукцію, знято фільм, проведено конкурс хорових колективів «Барви рідного краю» та дводенний етнофестиваль української пісні і танцю «Чисті джерела Бугу». Відновлено «Музей садибу Маркіяна Шашкевича» в селі Підлисся.  Бюджет ГО «Верхобуж» становив більше 450 тисяч гривень. В заходах взяло участь приблизно 25 тисяч чоловік. Фінансування проводили місцеві підприємства і організації.

6.      В 2012-2013 роках волонтери ГО «Верхобуж» спільно з спеціалістами управління агропромислового розвитку займалися створенням сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів на території району. Проводили соціологічні дослідження з даної тематики, працювали над розробкою програм. Спільно з колективом викладачів Золочівського коледжу напрацьовували матеріали для підручника «Добрий господар» для особистих селянських господарств. Кошти на дану діяльність не використовувалися.

7.      В 2014 році у зв’язку з відсутністю сприятливих умов ГО «Верхобуж» не проводила діяльності. Волонтери приймали участь в революції гідності, займалися забезпеченням протесних акцій, які проходили на «Майдані», а зараз допомагають збройним силам і деякі воюють на україно - російському фронті.

 

ГО «Верхобуж» має в своєму розпорядженні Інтернет сторінку, шість рекламних щитів 2Х3 метра, офіс, та може залучити висококласних спеціалістів. Тісні контакти з місцевими органами влади та сільськими радами, а також іншими громадськими організаціями.

 

·