Назад к дереву раздела

Документація конкурсних торгів на закупівлю гречки
ЗАТВЕРДЖЕНО:

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Протокол засідання Комітету з конкурсних торгів № 15/1  від  „26травня  2011 року

 

 

Голова Комітету з конкурсних торгів

 

 ________________________Лобас С.В.

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОКУМЕНТАЦІЯ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ

 

НА ЗАКУПІВЛЮ

 

Культури зернові

(гречка)

 

код 01.11.1 (ДК 16-097)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Україна

 м. Київ

2011 р.

 

Документація конкурсних торгів розроблена відповідно до чинного законодавства України, а саме – Закону України „Про здійснення державних закупівель” від 01.06.2010 № 2289-УІ (далі - Закон)

 

 

ЗМІСТ ДОКУМЕНТАЦІЇ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ

(відповідно до вимог ст. 22 Закону)

 

 

І. ІНСТРУКЦІЇ УЧАСНИКАМ

 

Розділ 1. Загальні положення

 

1.1. Замовник закупівлі

1.2. Загальна інформація

1.3. Учасники процедури закупівлі

1.4. Відповідність учасника кваліфікаційним критеріям

1.5. Відмова учаснику в участі у процедурі закупівлі

1.6. Підтвердження наданої учасником інформації про відповідність вимогам документації конкурсних торгів

1.7. Реєстрація учасників

1.8. Форма документообігу та повідомлень під час проведення закупівлі

1.9. Конфіденційність

 

Розділ 2. Документація конкурсних торгів

 

2.1. Надання роз’яснень щодо документації конкурсних торгів

2.2. Внесення змін до документації конкурсних торгів

 

Розділ 3. Пропозиція конкурсних торгів

 

3.1. Підготовка та подання учасником пропозиції конкурсних торгів

 

3.1.1. Мова пропозиції конкурсних торгів

3.1.2. Зміст пропозиції конкурсних торгів

3.1.3. Валюта пропозиції конкурсних торгів

3.1.4. Ціна пропозиції конкурсних торгів

3.1.5. Забезпечення пропозиції конкурсних торгів

3.1.6. Умови неповернення забезпечення пропозиції конкурсних торгів

3.1.7. Повернення забезпечення пропозиції конкурсних торгів

3.1.8. Термін дії пропозиції конкурсних торгів

3.1.9. Оформлення та підпис пропозиції конкурсних торгів

3.1.10. Опечатування пропозиції конкурсних торгів

3.1.11. Кінцевий термін подання пропозицій конкурсних торгів

3.1.12. Пропозиції конкурсних торгів, що запізнилися

3.1.13. Зміна та відкликання пропозицій конкурсних торгів

 

3.2. Розкриття, оцінка та порівняння замовником пропозицій конкурсних торгів

3.2.1. Розкриття пропозицій конкурсних торгів

3.2.2. Участь представників учасників та інших осіб

3.2.3. Оголошення змісту пропозицій конкурсних торгів

3.2.4. Роз’яснення змісту пропозицій конкурсних торгів 

3.2.5. Виправлення арифметичної помилки

3.2.6. Критерії  та методика оцінки пропозицій конкурсних торгів

3.2.7. Відхилення пропозицій конкурсних торгів

3.2.8. Оцінка пропозицій конкурсних торгів

3.2.9. Акцепт пропозиції конкурсних торгів

3.2.10. Інформування учасників про результати торгів

 

Розділ 4. Укладання договору про закупівлю

 

4.1. Умови укладання договору про закупівлю

4.2. Наслідки відмови учасника укласти договір про закупівлю

 

Розділ 5. Оскарження процедури закупівлі

 

5.1. Право на подання скарги до органу оскарження

5.2. Звернення особи до замовника з вимогою про усунення порушення

 

 

ДОдатки:

Додаток 1.Кваліфікаційні вимоги до учасників

Додаток 2. Протокол про наміри

Додаток 3. Технічне завдання

Додаток 4. Основні умови договору про закупівлю

Додаток 5. Критерії та методика оцінки пропозицій конкурсних торгів

Додаток 6. Форма заявки на участь у торгах

Додаток 7. Зразок оформлення конверту

Додаток 8. Зразок довіреності.

Додаток 9. Відомості про учасника

 

 

 

 

 

 


І. ІНСТРУКЦІЇ УЧАСНИКАМ

 

Розділ 1. Загальні положення

 

1.1. Замовник закупівлі (п.10 ч.1 ст.1 Закону).        

Аграрний фонд код ЄДРПОУ – 33642855 (надалі – Замовник). 

 

1.2. Загальна інформація.

1.2.1. Процедура закупівлі (ст. 12 Закону)– відкриті торги.

1.2.2. Предмет закупівлі (п.24 ч.1 ст.1, ч.1 ст. 25 Закону): «01.11.1 Культури зернові» (гречка), згідно з вимогами Технічного завдання (Додаток 3 до цієї Інструкції учасникам).

Учасникам процедури закупівлі дозволяється подавати пропозиції конкурсних торгів як по всьому предмету закупівлі, так і по визначеним частинам предмета закупівлі. Пропозиції конкурсних торгів, які не відповідають умовам документації тендерних торгів не розглядається і не оцінюється.

Кожен учасник має право подати тільки одну пропозицію конкурсних торгів.

1.2.3 Уповноважена особа замовника стосовно проведення закупівлі: заступник начальника фінансово-економічного відділу Кравченко Володимир Миколайович, тел./факс: (044) 277-27-07, кімн. 109, заступник начальника відділу правового забезпечення Цимбровська Юлія Олександрівна, тел../факс 277-27-06, кімн. 228 м. Київ, вул. Бориса Грінченка, 1.

          1.2.4. Кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів: пропозиції повинні бути одержані замовником до 10 год. 00 хв. за київським часом 30.06.2010 за адресою: 01001, м. Київ, Б.Грінченка, 1, кімн. 228; або поштою – 01001, м. Київ, Б.Грінченка, 1.

1.2.5. Замовник відкриває всі пропозиції конкурсних торгів, включаючи зміни та відкликання, починаючи з 16 год. 00 хв. за київським часом 30.06.2011 року. Місце відкриття пропозицій: 01001, м. Київ, Б.Грінченка, 1, кімн. 211.

 

1.3. Учасники процедури закупівлі (учасники) (пп.33 п.1 ст.1, п.1 ст.5 Закону).

До участі у торгах (конкурсних торгах) запрошуються фізичні особи, в тому числі фізичні особи-підприємці, юридичні особи, які письмово підтвердять намір взяти участь у процедурі закупівлі та/або подадуть пропозицію конкурсних торгів. 

Усі учасники беруть участь у процедурах закупівель на рівних умовах.

 

1.4. Відповідність учасника кваліфікаційним критеріям (ст.16 Закону).  

Замовник вимагає від учасників подання ними документально підтвердженої інформації про їх відповідність кваліфікаційним критеріям.  Кваліфікаційні критерії та перелік документів, що підтверджують інформацію учасників про відповідність їх таким критеріям, зазначені у Додатку 1 до цієї Інструкції учасникам.

Документи, що не передбачені законодавством для учасників - фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб - підприємців, не подаються ними у складі пропозиції конкурсних торгів.

Усі пропозиції конкурсних торгів, які відповідають кваліфікаційним критеріям, та за відсутності інших, передбачених Законом, підстав для їх відхилення, допускаються до оцінки.

 

1.5. Відмова учаснику в участі у процедурі закупівлі (ст.17 Закону).

1.5.1. Замовник приймає рішення про відмову учаснику в участі у процедурі закупівлі та відхиляє пропозицію конкурсних торгів у разі якщо:

- він має незаперечні докази того, що учасник пропонує, дає або погоджується дати прямо чи опосередковано будь-якій посадовій особі замовника, іншого державного органу винагороду в будь-якій формі (пропозиція щодо найму па роботу, цінна річ, послуга тощо) з метою вплинути на прийняття рішення щодо визначення переможця процедури закупівлі або застосування замовником певної процедури закупівлі;

- учасника було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення у сфері державних закупівель корупційного правопорушення;

- виявлено факт участі учасника у змові;

- фізична особа, яка є учасником, була засуджена за злочин, пов'язаний з порушенням процедури закупівлі, чи інший злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку;

- службова (посадова) особа учасника, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, була засуджена за злочин, пов'язаний з порушенням процедури закупівлі, чи інший злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку;

- пропозиція конкурсних торгів подана учасником процедури закупівлі, який є пов'язаною особою з іншими учасниками процедури закупівлі;

- учасником не надано документів, що підтверджують правомочність на укладення договору про закупівлю;

- учасник визнаний у встановленому законом порядку банкрутом та відносно нього відкрита ліквідаційна процедура.

1.5.2. Замовник може прийняти рішення про відмову учаснику в участі у процедурі закупівлі та може відхилити пропозицію конкурсних торгів учасника у разі якщо:

- учасник має заборгованість із сплати податків і зборів (обов'язкових платежів);

- учасник не провадить господарську діяльність відповідно до положень його статуту.

1.5.3. Перелік документів, які вимагає замовник на підтвердження відповідності учасника вимогам, передбаченим ст.17 Закону, зазначений у Додатку 1 до цієї Інструкції учасникам.

1.5.4. Інформація про відхилення пропозиції конкурсних торгів із зазначенням підстави надсилається учаснику, пропозиція якого відхилена, протягом трьох робочих днів з дня прийняття замовником такого рішення та оприлюднюється відповідно до статті 10 Закону.

 

1.6. Підтвердження наданої учасником інформації про відповідність вимогам документації конкурсних торгів (ч.7 ст.28 Закону).

Замовник має право звернутися за підтвердженням інформації, наданої учасником, до органів державної влади, підприємств, установ, організацій відповідно до їх компетенції. У разі отримання достовірної інформації про його невідповідність вимогам кваліфікаційних критеріїв, наявність підстав, зазначених у частині першій статті 17 Закону, або факту зазначення у пропозиції конкурсних торгів будь-якої недостовірної інформації, що є суттєвою при визначенні результатів процедури закупівлі, замовник відхиляє пропозицію конкурсних торгів такого учасника.

 

          1.7. Реєстрація учасників.

Для одержання документації конкурсних торгів у Замовника фізичні особи, в тому числі фізичні особи – підприємці, юридичні особи  повинні особисто (або уповноважений представник) подати запит на одержання документації за встановленою замовником формою (Додаток 6 до цієї Інструкції учасникам). Замовник реєструє кожну особу, яка подала запит та особисто одержала документацію конкурсних торгів, у Книзі реєстрації.

 

          1.8. Форма документообігу та повідомлень під час проведення закупівлі (ч.1 ст. 14 Закону).

Подання інформації під час проведення процедури закупівлі здійснюється у письмовій формі.

У разі якщо замовник та учасники під час проведення процедури закупівлі надали інформацію в іншій формі, ніж письмова, зміст такої інформації повинен бути ними письмово підтверджений.

 

1.9. Конфіденційність (ч.2 ст. 14 Закону).

Замовник протягом усього процесу здійснення процедури закупівлі забезпечує конфіденційність інформації, наданої учасниками. Інформація щодо розгляду та оцінки пропозицій конкурсних торгів надається виключно Уповноваженому органу, органам, що здійснюють державне регулювання та контроль у сфері закупівель, органу оскарження та суду.

 

Розділ 2. Документація конкурсних торгів.

 

2.1. Надання роз’яснень щодо документації конкурсних торгів (ч.1 ст. 23 Закону).

Учасник, який отримав від замовника документацію конкурсних торгів, має право не пізніше ніж за 10 днів до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів звернутися до замовника за роз'ясненнями щодо документації конкурсних торгів. Замовник повинен надати роз'яснення на запит протягом трьох днів з дня його отримання всім особам, яким було надано документацію конкурсних торгів.

У разі проведення зборів з метою роз'яснення будь-яких запитів щодо документації конкурсних торгів замовник повинен забезпечити ведення протоколу таких зборів з викладенням у ньому всіх роз'яснень щодо запитів і надіслати його всім особам, яким було подано документацію конкурсних торгів, незалежно від їх присутності на зборах.

Зазначені роз'яснення оприлюднюються замовником відповідно до статті 10 Закону.

 

2.2. Внесення змін до документації конкурсних торгів (ч. 2 ст. 23 Закону).

Замовник має право з власної ініціативи чи за результатами запитів внести зміни до документації конкурсних торгів, продовживши строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менше ніж на сім днів, та повідомити письмово протягом одного робочого дня з дня прийняття рішення про внесення зазначених змін усіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів.

У разі несвоєчасного подання замовником роз'яснень щодо змісту документації конкурсних торгів або несвоєчасного внесення до неї змін замовник повинен продовжити строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менш як на сім днів та повідомити про це всіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів.

Зазначена інформація оприлюднюється замовником відповідно до статті 10 Закону.

 

Розділ 3. Пропозиція конкурсних торгів.

 

3.1. Підготовка та подання учасником пропозиції конкурсних торгів

 

3.1.1. Мова, що застосовується під час проведення процедури закупівлі (ст. 15 Закону).

Під час проведення процедури закупівлі усі документи, що готуються замовником, викладаються українською мовою, а також за рішенням замовника одночасно усі документи можуть мати автентичний переклад на іншу мову. Визначальним є текст, викладений українською мовою.

У випадках, передбачених Законом, документи замовника щодо процедури закупівлі, викладаються українською та англійською мовами. Тексти повинні бути автентичними, визначальним є текст, викладений українською мовою.

Пропозиції конкурсних торгів учасники повинні подавати українською мовою та/або однією з іноземних мов, що використовуються у міжнародній торгівлі.

 

3.1.2. Зміст пропозиції конкурсних торгів.

Пропозиція конкурсних торгів, що подається учасником, складається з наступних елементів:

-   протокол про наміри (Додаток 2 до Інструкції учасникам);

-   відомості про учасника (Додаток 9 до Інструкції учасникам);

-   документальне підтвердження відповідності учасника кваліфікаційним критеріям та вимогам, встановленим ст.17 Закону, сформоване відповідно до п.п. 1.3-1.5 Інструкції учасникам та Додатку 1 до Інструкції;

-   копія свідоцтва про державну реєстрацію учасника;

-   підтвердження, що учасник є товаровиробником;

-    копія довідки про внесення до ЄДРПОУ, де фігурують зареєстровані види діяльності (за наявності);

-    копія свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість/ свідоцтва про право сплати єдиного податку (фіксованого податку) (за наявності);

-   лист-згода про те, що учасник погоджується та приймає до виконання (у випадку акцепту його пропозиції) всі основні умови договору про закупівлю, які визначені  Додатком 4 до Інструкції учасникам.

 

3.1.3. Валюта пропозиції конкурсних торгів (п. 11 ч. 2 ст. 22 Закону).

На підставі законодавства валютою пропозиції конкурсних торгів замовником визначено національну грошову одиницю України – гривню.

 

3.1.4. Ціна пропозиції конкурсних торгів.

Ціна пропозиції конкурсних торгів повинна включати всі витрати, включаючи доставку товару за адресою складу заводу-виробника, визначеною в договорі; повинна включати всі податки, збори та необхідні платежі, що сплачуються або мають бути сплачені учасником.

 

          3.1.5. Забезпечення пропозиції конкурсних торгів (ч.2 ст.25, ч.1 ст.24 Закону).

Забезпечення пропозиції конкурсних торгів не вимагається.

 

          3.1.8. Термін дії пропозиції (п.10 ч. 2 ст.22, ч.4 ст. 25 Закону).

Пропозиції конкурсних торгів вважаються дійсними протягом 120 (сто двадцять) календарних днів з дати розкриття пропозицій конкурсних торгів.

Пропозиція, дійсна на коротший період, відхиляється замовником як невідповідна.

           До закінчення цього строку замовник має право вимагати від учасників  продовження строку дії пропозицій конкурсних торгів.
Учасник має право:  

- відхилити таку вимогу, не втрачаючи при цьому наданого ним забезпечення пропозиції конкурсних торгів (якщо надання забезпечення вимагається замовником);

- погодитися з вимогою та продовжити строк дії поданої ним пропозиції конкурсних торгів та забезпечення пропозиції конкурсних торгів (якщо надання забезпечення вимагається замовником).

 

          3.1.9. Оформлення та підпис пропозиції конкурсних торгів (ч. 1 ст.25 Закону). 

Пропозиція конкурсних торгів подається у письмовій формі за підписом уповноваженої посадової особи учасника, прошита, пронумерована та скріплена печаткою (у разі наявності).

У випадках, коли в документації конкурсних торгів наявна вимога замовника щодо надання копії документу – це означає, що має бути надана копія, посвідчена підписом уповноваженої особи учасника та відбитком печатки (якщо учасник здійснює діяльність за наявності печатки), якщо інше не передбачено положеннями документації конкурсних торгів.

У всіх інших випадках замовник вимагає надання оригіналу або нотаріально посвідченої копії відповідного документу.

 

          3.1.10. Опечатування пропозиції конкурсних торгів (ч. 1 ст.25 Закону).

Пропозиція конкурсних торгів подається в конверті. Конверт повинен бути заклеєний та опечатаний відбитком печатки учасника в місцях склеювання (за наявності); адресований замовнику за адресою, зазначеною в оголошенні про проведення торгів, із зазначенням предмета закупівлі, найменування та адреси учасника. У випадку, коли учасник здійснює свою діяльність за відсутності печатки, конверт засвідчується особистим підписом учасника (або уповноваженою особою) в місцях склеювання.

У випадку недодержання зазначених вимог відомості про це будуть занесені до реєстру отриманих пропозицій конкурсних торгів.

 

3.1.11. Кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів (ч.1 ст. 25 Закону).

Пропозиції конкурсних торгів повинні бути одержані замовником за адресою та у строк, визначений у пункті 1.2 (Загальна інформація) цієї Інструкції учасникам. На запит учасника замовник протягом одного робочого дня з дня надходження запиту підтверджує надходження пропозиції конкурсних торгів із зазначенням дати та часу.

Отримана пропозиція конкурсних торгів вноситься замовником до реєстру, форма якого визначається  уповноваженим органом.

 

          3.1.12. Пропозиції конкурсних торгів, що запізнилися (ч.3 ст.25 Закону).

Пропозиції конкурсних торгів, отримані замовником після закінчення строку їх подання (п. 1.2. цієї Інструкції), не розкриваються і повертаються учасникам, що їх подали.

 

          3.1.13. Зміна та відкликання пропозицій (ч.5 ст.25 Закону).

Учасник має право внести зміни або відкликати свою пропозицію конкурсних торгів до закінчення строку її подання без втрати свого забезпечення пропозиції конкурсних торгів (якщо надання забезпечення вимагається замовником).

Такі зміни чи заява про відкликання пропозиції конкурсних торгів враховуються, у разі якщо вони отримані замовником до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів.

Після відкриття конверта внесення змін до пропозиції конкурсних торгів не дозволяється. У винятковому випадку на запит замовника учасник може дати лише пояснення до змісту пропозиції, не змінюючи її суті.

 

 

3.2.        Розкриття, розгляд та оцінка замовником пропозицій конкурсних торгів, визначення переможця закупівлі

 

3.2.1.  Розкриття пропозицій конкурсних торгів (ст. 27 Закону).

Замовник відкриває всі пропозиції, включаючи зміни та відкликання, починаючи з часу, зазначеного у пункті 1.2 (Загальна інформація) цієї Інструкції учасникам.

 

3.2.2.  Участь представників учасників та інших осіб (ч.2 ст.27 Закону).

До участі у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів замовником допускаються всі учасники або їх уповноважені представники. Відсутність учасника або його уповноваженого представника під час процедури розкриття пропозицій конкурсних торгів не є підставою для відмови в розкритті чи розгляді або для відхилення його пропозиції конкурсних торгів.

Повноваження представників учасників повинні бути підтверджені довіреністю за формою, визначеною Додатком 8 до цієї Інструкції учасникам, та документом, що посвідчує особу (паспорт).

У випадку, якщо інтереси учасника на розкритті представляє особа, що має право діяти без довіреності, такий представник повинен надати для ознайомлення засвідчену копію статуту (положення, тощо) та/або документа про призначення на посаду (наказ, рішення тощо), а також документ, що посвідчує особу (паспорт).

Зазначені документи мають бути надані для ознайомлення членам комітету з конкурсних торгів до початку проведення процедури розкриття.

 

3.2.3.  Оголошення змісту пропозицій конкурсних торгів (ч.3 ст.27 Закону).

Під час розкриття пропозицій конкурсних торгів робоча група, що складається з представників комітету з конкурсних торгів, перевіряє наявність чи відсутність усіх необхідних документів, передбачених цією Інструкцією учасникам, а також оголошує найменування та місцезнаходження кожного учасника, ціну кожної пропозиції конкурсних торгів.

Під час розкриття пропозицій конкурсних торгів складається протокол згідно з установленою уповноваженим органом формою. Завірена підписом голови комітету з конкурсних торгів та печаткою замовника копія протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів надається будь-якому учаснику на його запит протягом одного робочого дня з дня отримання такого запиту.

Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів оприлюднюється відповідно до статті 10 Закону.

 

3.2.4.  Роз’яснення змісту пропозицій конкурсних торгів  (ч.1,2 ст.28 Закону).

Замовник має право звернутися до учасників за роз'ясненнями змісту їх пропозицій конкурсних торгів з метою спрощення розгляду та оцінки пропозицій.

Замовник та учасники не можуть ініціювати будь-які переговори з питань внесення змін до змісту або ціни поданої пропозиції конкурсних торгів.

 

3.2.5.  Виправлення арифметичної помилки (ч. 3 ст.28 Закону).

Замовник має право на виправлення арифметичних помилок, допущених в результаті арифметичних дій, виявлених у поданій пропозиції конкурсних торгів під час проведення її оцінки, за умови отримання письмової згоди на це учасника, який подав пропозицію конкурсних торгів у наступному порядку: на письмовий запит замовника учасник повинен надати письмову згоду у встановлений замовником  строк. 

 

3.2.6.  Критерії та методика оцінки пропозицій конкурсних торгів (ч.4, 5 ст.28 Закону).

Замовник проводить оцінку пропозицій конкурсних торгів, які не було відхилено згідно з Законом.

Замовник визначає переможця торгів з числа учасників, пропозиції конкурсних торгів яких не було відхилено згідно з Законом (у кількості не менше двох).

Критерії і методика оцінки пропозицій конкурсних торгів визначені замовником у Додатку 5 до цієї Інструкції учасникам. 

 

3.2.7.  Відхилення пропозицій конкурсних торгів (ст. 29 Закону).

1. Замовник відхиляє пропозицію конкурсних торгів, у разі якщо:

1) учасник:

не відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим статтею 16 Закону;

не погоджується з виправленням виявленої замовником арифметичної помилки;

не надав забезпечення пропозиції конкурсних торгів, якщо таке забезпечення вимагалося замовником;

2) наявні підстави, зазначені у статті 17 та частині 7 статті 28 Закону;

3) пропозиція конкурсних торгів не відповідає умовам документації конкурсних торгів.

 

3.2.8 Оцінка пропозицій конкурсних торгів (ст. 28 Закону).

За результатом розгляду та оцінки пропозицій конкурсних торгів складається протокол оцінки пропозицій конкурсних торгів за формою, встановленою Уповноваженим органом.

Загальний строк розгляду, оцінки та визначення переможця процедури закупівлі не повинен перевищувати 20 робочих днів з дня розкриття пропозицій конкурсних торгів.

 

3.2.9. Акцепт пропозиції конкурсних торгів (ч.1, 2 ст. 31 Закону).

У день визначення переможця замовник акцептує пропозицію конкурсних торгів, що визнана найбільш економічно вигідною за результатами оцінки.

Замовник протягом одного робочого дня з дня прийняття рішення про визначення переможця надсилає переможцю торгів повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, а всім учасникам - письмове повідомлення про результати торгів із зазначенням найменування та місцезнаходження учасника -переможця, пропозицію конкурсних торгів якого визнано найбільш економічно вигідною за результатами оцінки.

Повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів публікується у державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель.

 

3.2.10.   Інформування учасників про результати торгів (ст. 32 Закону).

Оголошення про результати проведення процедури закупівлі публікується в державному офіційному друкованому виданні з питань закупівель та розміщується на веб-порталі Уповноваженого органу відповідно до статті 10 Закону протягом семи днів з дня укладення договору про закупівлю або прийняття рішення про відміну торгів чи визнання їх такими, що не відбулися.

 

Розділ 4.  Укладання договору про закупівлю.

 

4.1. Умови укладання договору про закупівлю (ч. 2 ст. 31, ст. 40 Закону).

4.1.1. Замовник укладає договір про закупівлю з учасником, пропозицію конкурсних торгів якого було акцептовано, не раніше ніж через 14 днів з дати публікації у державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів та не пізніше ніж через 30 днів з дня акцепту пропозиції.

Договір про закупівлю укладається в письмовій формі.

4.1.2. Учасник-переможець процедури закупівлі при укладенні договору повинен надати дозвіл або ліцензії на провадження певного виду господарської діяльності, якщо отримання такого дозволу або ліцензії на провадження такого виду діяльності передбачено законодавством.

4.1.3. Умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту пропозиції конкурсних торгів (у тому числі ціни за одиницю продукції) переможця процедури закупівлі та не повинні змінюватися після підписання договору про закупівлю до повного виконання зобов'язань сторонами, крім випадків зменшення обсягів закупівлі залежно від реального фінансування видатків та узгодженого зменшення сторонами договору ціни договору про закупівлю.

4.1.4. Переговори між замовником та учасником, що став переможцем процедури закупівлі, мають конфіденційний характер.

 

4.2. Наслідки відмови учасника укласти договір про закупівлю (ч. 3 ст. 31, ч. 4 ст. 24 Закону).

          4.2.1. У разі письмової відмови переможця торгів підписати договір про закупівлю відповідно до вимог документації конкурсних торгів або неукладення договору про закупівлю з вини учасника у строк, визначений пунктом 4.1.1 цієї Інструкції учасникам, замовник повторно визначає найбільш економічно вигідну пропозицію конкурсних торгів з тих, строк дії яких ще не минув.

          4.2.2. У разі відмови учасника, пропозицію конкурсних торгів якого було акцептовано, укласти Договір про закупівлю, кошти, що надійшли як забезпечення пропозиції конкурсних торгів (якщо надання забезпечення вимагається замовником), перераховуються на рахунок підприємства.

 

Розділ  5. Оскарження процедури закупівлі.

 

5.1. Право на подання скарги до органу оскарження (п.19, 29 ч.1 ст.1, ст.18 Закону).

Органом оскарження є Антимонопольний комітет України.

Фізична чи юридична особа може у порядку, визначеному Законом, звернутися до органу оскарження з метою захисту своїх прав та охоронюваних законом інтересів з приводу рішення, дії чи бездіяльності замовника, що суперечать законодавству у сфері державних закупівель. 

Скарга може бути подана тільки особою, право чи законний інтерес якої порушено внаслідок рішення, дії чи бездіяльності замовника, які суперечать законодавству у сфері державних закупівель.

За подання скарги до органу оскарження справляється плата, яка зараховується до спеціального фонду Державного бюджету України.

При поданні скарги до органу оскарження суб'єкт оскарження надсилає копію скарги замовнику, рішення, дія чи бездіяльність якого оскаржуються.

Скарги щодо укладених договорів про закупівлю розглядаються у судовому порядку.

 

5.2. Звернення особи до замовника з вимогою про усунення порушення (ч.3 ст.18 Закону).

 У разі отримання замовником звернення з вимогою щодо усунення порушення під час проведення процедури закупівлі замовник має право на добровільній основі вжити належних заходів для врегулювання питань, зазначених у зверненні. Направлення звернення замовнику не позбавляє особу права звернутися зі скаргою до органу оскарження. У разі подання скарги щодо тієї ж процедури закупівлі, якої стосується звернення, замовник повідомляє орган оскарження про вжиті за цим зверненням заходи.

Рішення замовника, прийняте за розглядом звернення, може бути оскаржене до органу оскарження або протягом 30 днів з дня його прийняття до суду. Цей строк не може бути поновлено.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                     Додаток  1

                                                                        до Інструкції учасникам

 

І. Кваліфікаційні критерії

 

Критерій

Підтвердження відповідності

Наявність обладнання та матеріально-технічної бази

§       довідка учасника про його технічні можливості, включаючи інформацію про наявність обладнання та матеріально-технічної бази для виконання вимог Технічного завдання (Додаток 3 до Інструкції учасникам)

Наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід

§     документальне підтвердження про наявність працівників відповідної кваліфікації для виконання вимог Технічного завдання (Додаток 3 до Інструкції учасникам) (такими документами можуть бути: довідка з переліком працівників, з зазначенням ПІБ, посади та досвіду роботи, або копії трудових книг, або витяги з штатного розпису тощо)

Наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних договорів

§  документи-підтвердження про виконання аналогічних договорів (такими документами можуть бути: описова довідка учасника; листи-відгуки замовників про учасника; копії аналогічних договорів тощо)

Наявність фінансової спроможності

§  довідка з обслуговуючого банку про відсутність (наявність) заборгованості за кредитами з терміном видачі не більше місяця до дати розкриття пропозицій конкурсних торгів

 

ІІ.  вимоги, встановлені статтею 17 закону

 

ВИМОГИ

Підтвердження відповідності

Учасника не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення у сфері державних закупівель корупційного правопорушення

довідка учасника у довільній формі

Фізична особа, яка є учасником, службова (посадова) особа учасника, яку уповноважено представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, не була засуджена за злочин, пов'язаний з порушенням процедури закупівлі, чи інший злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку

довідка учасника у довільній формі

Правомочність на укладення договору про закупівлю

Для учасника-юридичної особи:

-         копія документу про призначення на посаду, перебування на якій, відповідно до установчих документів, надає право на укладення договору або копія довіреності, яка надає право на укладення договору

Для учасника фізичної особи:

-         довідка про невстановлення опіки/піклування відповідного органу за  місцем проживання учасника

 

Учасник не визнаний у встановленому законом порядку банкрутом та відносно нього не відкрита ліквідаційна процедура

- довідка (довідки), видана компетентним державним органом (установою, підприємством тощо) України, щодо відсутності рішення про визнання учасника в установленому порядку банкрутом та відкриття відносно нього ліквідаційної процедури, виданої не більше місячної давнини до дати розкриття пропозицій конкурсних торгів

Учасник не має заборгованості із сплати податків і зборів (обов'язкових платежів)

§    довідка ДПІ про відсутність заборгованості по сплаті податків і зборів (обов'язкових платежів), передбачених законодавством України, з терміном видачі не більше десяти днів до дати розкриття пропозицій конкурсних торгів

Учасник провадить господарську діяльність відповідно до положень його статуту

§  Копія Статуту або іншого установчого документу учасника – за наявності

 


 Додаток  2

до Інструкції учасникам

 

Протокол про наміри

 

Після вивчення документації конкурсних торгів на закупівлю «01.11.1 Культури зернові» (гречка)ми, уповноважені на підписання Договору про закупівлю, маємо можливість та згодні виконати  зазначене, як це буде обумовлено замовником у разі акцепту нашої пропозиції.

 

1. Ми зобов'язуємося виконувати свої зобов’язання відповідно до визначених нами умов та ціни пропозиції (сформованої на підставі п.3.1.4 Інструкції учасникам) на загальну суму___________ тис. грн. (цифрами та словами), у т.ч. ПДВ *.

*  для платників ПДВ.

 

за наступними цінами:

Номер лоту

Кількість, тонн

Ціна за одну тонну, грн.

Вартість, грн.

з ПДВ

без ПДВ

з ПДВ

без ПДВ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми візьмемо на себе зобов’язання виконати всі умови, передбачені нашою пропозицією конкурсних торгів.

3. Ми згідні дотримуватися умов своєї пропозиції протягом 120 (ста двадцяти) календарних днів із дня розкриття пропозицій конкурсних торгів, встановленого Вами. Наша пропозиція буде обов’язковою для нас і може бути акцептована Вами у будь-який час до закінчення  зазначеного терміну.

4. До того часу, поки між нами не буде підписано договору про закупівлю, буде діяти цей Протокол про наміри, Основні умови договору про закупівлю та Цінова пропозиція.

 

(дата)

 

(Підпис уповноваженої особи, завірений печаткою (за наявності)


Додаток  3

до Інструкції учасникам

 

Технічне завдання

 

Предмет закупівлі: «01.11.17.210 Культури зернові (зерно гречки)»:

8 350,0 тонн,186 лотів.

 

Найменування

Кількість лотів

№ лотів

Розмір
1 лоту,
тонн

Обсяг закупівлі, тонн

гречка

110

 1-110

30

3 300

гречка

51

111-162

50

2 550

гречка

25

163-186

100

2 500

Разом:

186

---

---

8 350

 

Предмет закупівлі повинен відповідати вимогам ДСТУ 4524:2006.

Залежно від показників якості гречку розподіляють на три класи. Вимоги до якості кожного класу  гречки подано у таблиці 1.

 

Показники якості зерна гречки

Таблиця 1

Покасник

Характеристика і норма для гречки за класами

1

2

3

Вологість, %, не більше

14,5

14,5

14,5

Вміст ядра, %, не менше

73,0

71,0

69,0

Зернова домішка, %, не більше

2,0

3,0

5,0

Зокрема:

 

 

 

обрушені зерна

1,5

2,0

3,0

пророслі зерна

1,0

1,0

3,0

Смітна домішка, %, не більше

2,0

2,5

3,0

Зокрема:

 

 

 

мінеральна домішка

0,2

0,2

0,2

зокрема галька

Не дозволено

0,1

0,1

шкідлива домішка

Теж

0,2

0,2

зіпсовані зерна

0,2

0,3

0,5

важковідокремлювана домішка

1,0

1,0

2,0

Зараженість шкідниками

Не дозволено

Не дозволено крім зараженості кліщем не вище I ступеня

Кислотність, градусів, не більше

4,0

Не регламентується

 

Гречка усіх класів повинна бути, незіпріла та без теплового пошкодження під час сушіння; мати властивий здоровому зерну, нормальний запах (без затхлого, солодового, пліснявого та інших сторонніх запахів); нормальний колір; не допускають заражування гречки шкідниками зерна, крім зараженості кліщем  I ступеня.

У  разі невідповідності  граничній  нормі  якості  гречки  хоча  б  за одним  із  показників  її переводять  у нижчий  клас.

За згодою  зернових  складів,  інших  суб’єктів підприємницької діяльності вологість  зерна та вміст зернової  і смітної домішок у гречці допускають вище граничних норм за можливості доведення  такого  зерна до показників якості,  зазначених у  таблиці 1.

Зерно  гречки для виготовлення продуктів дитячого  харчування  треба вирощувати без застосування  пестицидів  і воно  повинне відповідати вимогам першого  класу.

Гречка, яку формують для експортування, повинна бути  у здоровому  стані, мати нормальний запах та колір, бути не зараженою шкідниками.  Інші показники  її якості встановлюють у контракті між постачальником і покупцем зерна гречки.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток  4
до Інструкції учасникам

 

ОСНОВНІ УМОВИ ДОГОВОРУ ПРО ЗАКУПІВЛЮ

Умови  договору  про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту пропозиції конкурсних торгів або цінової пропозиції (у тому числі  ціни за одиницю продукції) переможця процедури закупівлі та не повинні змінюватися після підписання договору про закупівлю  до повного  виконання зобов'язань сторонами,  крім випадків зменшення обсягів закупівлі залежно від реального фінансування  видатків  та узгодженого   зменшення  сторонами  договору  ціни  договору  про закупівлю.

Істотні умови договору про закупівлю

1. Істотними умовами договору про закупівлю є:     

предмет договору (найменування, номенклатура, асортимент);

«01.11.1 Культури зернові» (гречка)

кількість товарів, робіт і послуг та вимоги щодо їх якості;

 8 350 тонн  (186 лотів) в залежності від кількості заявлених лотів. Предмет закупівлі повинен відповідати  вимогам ДСТУ 4524:2006.

порядок здійснення оплати;

Відповідно до ПКМУ від 9.10.2006         № 1404: попередня оплата 50 % від вартості товару; 30 % від вартості товару в термін, визначений договором; 20 % протягом 5 робочих днів з дня підписання Акту передавання-приймання товару.

ціна договору;

За результатами проведення торгів

термін та місце поставки товарів,  надання послуг,  виконання робіт;

До 01.12.2011 року, сертифіковані зернові склади у відповідності до затвердженого переліку, розміщеного на сайті Аграрного фонду www.af.gov.ua

строк дії договору;

по 31 грудня 2011 року

права та обов'язки сторін;

Відповідно до чинного законодавства.

зазначення умови  щодо можливості зменшення обсягів закупівлі залежно від реального фінансування видатків;

Зменшувати обсяг закупівлі та загальну вартість Договору залежно від реального фінансування видатків

відповідальність сторін.

Відповідно до чинного законодавства

У разі якщо сторони не досягли згоди щодо всіх істотних умов, договір про закупівлю вважається неукладеним. Якщо учасник вчинив фактичні дії щодо виконання договору, правові наслідки таких дій визначаються відповідно до Цивільного кодексу України.


Додаток 5

до Інструкції учасникам

 

 

Критерії та методика оцінки пропозицій конкурсних торгів

 

 

До оцінки замовник допускає пропозиції конкурсних торгів, які відповідають кваліфікаційним критеріям та за відсутності інших, передбачених Законом підстав для їх відхилення.

 

Для оцінки пропозиції конкурсних торгів використовується єдиний критерій оцінки „Найнижча ціна за частину або повний перелік предмета закупівлі” згідно наступної методики:

 

Пропозиція конкурсних торгів, яка містить найнижчу ціну за частину (лот) предмета закупівлі, визнається найбільш економічно вигідною, а учасник, який її запропонував, визнається переможцем.

 


Додаток 6

до Інструкції учасникам

 

Бланк Учасника

(назва, поштові, банківські  реквізити, тел./факс учасника)

 

_____________№_________                   Комітету з конкурсних торгів

Аграрного фонду

 

заявка

на участь у процедурі закупівлі

«Культури зернові» (гречка)

 

На підставі Закону України „Про здійснення державних закупівель”, відповідно до оголошення № _________, опублікованого в інформаційному бюлетені «Вісник державних закупівель» № ____ (______) від _______.2011, ________________________________ (назва учасника) підтверджує намір взяти участь у процедурі закупівлі «01.11.1 Культури зернові» (гречка) та просить надати документацію конкурсних торгів.

 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ ______________

Банківські реквізити__________________________

Юридична адреса учасника____________________

Поштова адреса учасника _____________________

Номер свідоцтва платника ПДВ ________________

Індивідуальний податковий номер______________

 

Контактна особа, тел./факс: ___________________________

 

Прізвище, ім’я, по-батькові,

посада, підпис уповноваженої особи ______________________

М.П.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Електронна форма заявки розміщена на офіційному веб-сайті замовника www.af.gov.ua.


Додаток  7

до Інструкції учасникам

 

 

Зразок оформлення конверту,

у якому подається пропозиція конкурсних торгів

 

 

                                                      Не відкривати до ___ год. ___  хв. ___.___.2011

                                 

 

Найменування, адреса та телефон учасника

 

 

 

пропозиція конкурсних торгів

на закупівлю

«01.11.1 Культури зернові» (гречка)

 

 

 

№ лоту_________

 

Аграрний фонд

 

 

 

 


Додаток 8

до Інструкції учасникам

БЛАНК УЧАСНИКА

 

місто ________

_____________________ (дата прописом)

 

Довіреність

Цією довіреністю уповноважується _______________ (посада, ПІБ), паспорт _______ (серія) №___________, виданий ___________________ (ким) «____» ____________ ______ року на право представляти інтереси ________________________ (найменування учасника закупівлі) під час проведення ____________________________ (найменування замовника) закупівлі ____________________ (назва предмету закупівлі) за процедурою «відкриті торги» з усіма правами, що надані учаснику закупівлі Законом України „Про здійснення державних закупівель”, для здійснення такого роду повноважень, в тому числі: подавати заявки, запити та інші документи, отримувати відповіді на запити, подавати замовнику пропозицію конкурсних торгів, бути присутнім на процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів, подавати роз’яснення щодо змісту пропозиції конкурсних торгів, а також вчиняти інші дії, передбачені законодавством України для такого роду повноважень та які на думку представника будуть доцільними для правильного та ефективного ведення справ від імені ___________________ (найменування учасника).

 

Довіреність видана строком на _________________ і дійсна до ____________ .

 

_______________ (посада керівника учасника)

 

_______________ ПІБ керівника

 

М.П. (за наявності)*

 

 

 

* у випадку, якщо учасник є фізичною особою-підприємцем та не має печатки, довіреність повинна бути посвідчена нотаріально.

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 9

до Інструкції учасникам

 

 

Відомості про учасника

 

1.    Назва учасника

 

 

2.    Поштові та банківські реквізити (адреса, телефон, телефакс, електронна пошта, поточний рахунок, дані про банк, в якому обслуговується учасник: назва банку, МФО банку, код ЄДРПОУ учасника).

 

 

3.    Форма власності та юридичний статус.

 

 

4.    Особа, уповноважена на підписання договору про закупівлю та/або службова (посадова) особа учасника, яку уповноважено представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі (прізвище, ім'я, по батькові, посада)

 

 

5.    Спеціалізація (види діяльності).

Інформація про наявність ліцензії (в разі якщо діяльність підлягає ліцензуванню), сертифікатів тощо

Підтвердження, що учасник є товаровиробником

 

 

 

 

_______________ (посада керівника учасника)

 

_______________ ПІБ керівника

 

М.П. (за наявності)*