Назад к дереву раздела

Моніторинг лучних угідь
МОНІТОРИНГ СТАНУ ЛУЧНИХ УГІДЬ

Моніторинг стану лучних угідь

та посівів багаторічних трав.

 

Станом на 25.05.2011 року на травостоях багаторічних трав, старосіяних лучних травостоях, насіннєвих посівах спостерігається початок колосіння - колосіння злакових трав та бутонізація – початок цвітіння бобових. Окремі види злакових багаторічних трав, зокрема грястиця збірна – виколошена повністю, а люпин багаторічний, козлятник східний - у фазі початку цвітіння, райграси пасовищний, високий, однорічний – виколошені на 25 %.

Проходження багаторічними злаковими та бобовими травами фенологічних фаз розвитку відповідає погодним умовам та біологічним особливостям їх розвитку. На площах з недостатнім азотним живленням у період квітня – початку травня місяця спостерігався низький відсоток кущення злакових трав (890 – 1010 пагонів/м2), зпровокований низькими показниками температури у нічні години та недостатньою кількістю опадів. Через недостатнє вологозабезпечення та високий денний температурний фон (23 – 28 оС) другої декади травня слід відмітити надзвичайно швидкі темпи проходження фенологічних фаз розвитку багаторічних бобових і злакових трав на фоні низького мінерального живлення.

За одержаними даними моніторингу середня продуктивність лук другого циклу пасовищного використання при удобренні в нормі N30 складає лише 2,5-3,1 т/га, а сіножатей – 6,5 – 8,1 т/га зеленої маси на фоні N45P45K60. При такій продуктивності у травні місяці, середина літа може стати критичною із забезпеченням ВРХ пасовищним кормом. Природні кормові угіддя без належного удобрення та догляду нагромадили лише 3,7 – 4,8 т/га зеленої маси, що викликає тривогу у заготівлі сіна на зимово – стійловий період, оскільки погодні умови третьої декади травня не сприяють подальшому наростанню біомаси, а лише прискорюють процес «старіння» трав.

За даних обставин слід негайно притупити до скошування бобових, бобово-злакових та різнотравно-злакових травостоїв як сіяних, так і природних кормових угідь на сіно, сінаж, силос, оскільки вони на даний час відповідають

оптимальному співвідношенню кількість / якість. Зокрема, культурні сіножаті у фазу колосіння злакових трав – бутонізації бобових забезпечать заготівлю 2,4-3,0 т/га високоякісного сіна із цукрово-протеїновим співвідношенням 0,6-0,8 (близьке до оптимального у годівлі ВРХ).

Подальшим етапом у забезпеченні кормової бази на зимово – стійловий період є внесення після першого укосу на бобово-злакових травостоях повного мінерального удобрення в нормі N45K30 (якщо було внесено весною не менше як N30P30K30), злаково - різнотравних – N34 – N51 для гарантованого одержання з другого укосу трав не менше 2,5 т/га сіна. Обов’язковим є також підкошування нез’їдених решток на пасовищних травостоях після другого циклу використання з удобренням в нормі N34.

Додатковим страховим полісом в умовах 2011 року є оперативна сівба однорічних трав другого строку посіву (після озимих на зелений корм та силос) для максимального насичення зеленою масою потреби підгодівлі худоби у критичні періоди пасовищного сезону та заготівлі кормів на зимово-стійловий період.