В. Штатні нормативи відділення інтервенційної радіології (рентгенохірургічний блок)

 

1. Лікарський персонал

1.1. Посади лікарів-рентгенологів (лікарів-хірургів) установлюються з розрахунку 1 посада на кількість ліжок:

N
Найменування відділень
Кількість ліжок
1.
Відділення інтервенційної радіології (рентгенохірургічний блок)
4
2.
Кардіохірургічне відділення
20
3.
Відділення хірургії судин
25
4.
Відділення хірургічного профілю інших найменувань
100
5.
Хірургічне відділення для дітей
40
6.
Онкологічне відділення
40
7
Інші відділення
150

Примітка. Кількість посад лікарів-рентгенологів (лікарів-хірургів) не може бути менше ніж 2 на одну рентгенопераційну при роботі в одну зміну.

1.2. Посада завідуючого відділенням (блоком) установлюється у кожному відділенні (блоці) замість 0,5 посади лікаря-рентгенолога (лікаря-хірурга).

1.3. Посада лікаря-анестезіолога встановлюється у відділеннях інтервенційної радіології (рентгенохірургічних блоках) з розрахунку 1 посада на одну рентгенопераційну.

1.4. Посада лікаря з функціональної діагностики встановлюється у відділеннях (блоках) I та II категорій з розрахунку 1 посада на одну рентгенопераційну.

2. Середній медичний персонал

2.1. Посада старшої медичної сестри встановлюється у кожному відділенні (блоці) замість 0,5 посади операційної медичної сестри.

2.2. Посади операційних медичних сестер і сестер-анестезистів встановлюються з розрахунку 1,5 посади на кожну посаду лікаря-рентгенолога (лікаря-хірурга) і лікаря-анестезіолога відповідно.

2.3. Посада рентгенлаборанта встановлюється з розрахунку 1 посада на 1 посаду лікаря-рентгенолога (лікаря-хірурга).

2.4. Посади середнього медперсоналу для забезпечення роботи палат рентгенохірургічного профілю встановлюються з розрахунку 1 цілодобовий пост медичних сестер на кожні 10 ліжок, але не менше 1 поста на відділення.

3. Молодший медичний персонал

3.1. Посада молодшої медичної сестри для догляду за хворими встановлюється з розрахунку 0,5 посади на 1 посаду лікаря-рентгенолога (лікаря-хірурга), включаючи посаду завідуючого, але не менше 1 посади на рентгенопераційну (ангіографічну установку).

3.2. Посада сестри-господині встановлюється у відділеннях рентгенохірургії I та II категорій.

4. Технічний персонал

4.1. Посада інженера-радіолога (інженера-рентгенолога) встановлюється з розрахунку 1 посада на 2 ангіографічні установки, але не менше 1 посади на відділення (блок).

Примітка. При двох-, трьохзмінній або цілодобовій роботі відділення (блоку) штати збільшуються виходячи із обсягу роботи та норм часу на проведення рентгенохірургічних втручань.

Розрахункові норми часу на проведення рентгенологічних досліджень

 

1.
Рентгенологічні дослідження органів грудної клітки (ОГК):
 
рентгеноскопія ОГК
10 хв.
рентгенографія ОГК (оглядова):
10 хв.
в одній проекції
15 хв.
у двох проекціях
20 хв.
рентгеноскопія та рентгенографія серця з контрастуванням стравоходу (ларингографія)
10 хв.
рентгенографія серця, діафрагми
 
10 хв.
2.
Рентгенологічні дослідження органів травлення:
 
фарингографія контрастна
10 хв.
рентгеноскопія черевної порожнини (оглядова)
10 хв.
рентгенографія черевної порожнини (оглядова)
15 хв.
рентгеноскопія та рентгенографія шлунка за традиційною методикою
20 хв.*
рентгеноскопія та рентгенографія стравоходу
10 хв.
холангіографія інтраопераційна
30 хв.
холангіохолецистографія внутрішньовенна
30 хв.
холецистографія пероральна
15 хв.
первинне подвійне контрастування шлунка
30 хв.*
дуоденографія беззондова
20 хв.*
дуоденографія зондова
30 хв.*
Іригоскопія
35 хв.**
рентгенографія периферійних відділів кістяка та хребта:
 
в одній проекції
10 хв.
у двох проекціях
15 хв.
рентгенографія черепа у двох проекціях
15 хв.
рентгенографія колоносових пазух
10 хв.
рентгенографія висково-щелепного суглоба
15 хв.
рентгенографія нижньої щелепи
15 хв.
рентгенографія кісток носа
10 хв.
рентгенографія зубів
10 хв.
рентгенографія скроневої кістки
15 хв.
рентгенографія ключиці
10 хв.
рентгенографія у двох проекціях
15 хв.
рентгенографія ребер із аутокомпресією під час дихання
20 хв.
рентгенографія грудини з компресією під час дихання
35 хв.
рентгенографія грудного відділу хребта з компресійним поясом під час дихання
25 хв.
функціональне дослідження хребта
20 хв.
рентгенографія кісток таза
10 хв.
рентгенографія м'яких тканин
10 хв.
На кожен додатковий знімок у спеціальних проекціях додається
 
5 хв.
4.
Рентгенологічні дослідження, які застосовуються в урології та гінекології
 
урографія внутрішньовенна
40 хв.
ретроградна пієлографія
40 хв.
ретроградна цистографія
15 хв.
уретерографія
30 хв.
гістеросальпінгографія
30 хв.
пельвіометрія
20 хв.
Пневмопельвіографія
30 хв.
оглядова рентгенографія молочної залози:
 
в одній проекції
10 хв.
у двох проекціях
15 хв.
прицільна рентгенографія молочної залози
10 хв.
рентгенографія м'яких тканин аксилярних ділянок
10 хв.
подвійне контрастування протоків
40 хв.
пневмокістографія утворення:
 
яке пальпується
25 хв.
яке не пальпується
45 хв.
прицільна голкова біопсія утворення:
 
яке пальпується
25 хв.
яке не пальпується
45 хв.
внутрішньотканинне маркування утворення
45 хв.
рентгенографія вилученого сектора молочної залози
15 хв.
бронхографія
45 хв.
пневмомедіастенографія
60 хв.***
аортографія
40 хв.***
каваграфія
40 хв.***
флебографія периферійна
40 хв.***
флебографія таза
30 хв.***
ангіокардіографія
70 хв.***
артеріографія вісцеральна
55 хв.***
коронарографія
90 хв.***
ангіоартеріографія церебральна (каротидна)
55 хв.***
ангіоартеріографія периферична
55 хв.***
лімфографія
90 хв.
рентгенологічні дослідження, які поєднані з хірургічними лікувальними маніпуляціями
120-150 хв.
черезшкірне дренування кіст нирок
60 хв.
вилучення каменя петлею
60 хв.
бужування стриктури сечоводу
40 хв.
бужування стриктури уретри
30 хв.
фістулографія
20 хв.
рентгеноендоскопічне дослідження (в залежності від складності)
 
60-90 хв.**
7.
Томографія:
 
в одній проекції
30 хв.
у двох проекціях
 
40 хв.
8.
Рентгенівська комп'ютерна томографія:
 
без внутрішньовенного контрастування
45 хв.
з внутрішньовенним підсиленням
 
60 хв.
9.
Заочна консультація поданих рентгенограм з оформленням протоколу
 
15 хв.

* - не більше 4-х досліджень на 1 лікаря у день.

** - не більше 3-х досліджень на 1 лікаря у день.

*** - не більше 2-х досліджень на 1 лікаря у день або 8-ми досліджень у тиждень.

Примітки:

1. При роздільному дослідженні обох парних органів норми часу збільшуються на 50%.

2. Час для томографічного дослідження додається до часу основного дослідження.

3. Норми часу розраховані на роботу із застосуванням спеціалізованих штативів.

4. При обстеженні дітей віком до 7 років, а також хворих у тяжкому стані норми часу на одне дослідження збільшуються на 20-30%.

5. При роботі на апаратах універсального призначення, які потребують підготовки для проведення іншого методу дослідження, норми часу збільшуються на 15 хвилин.

6. При роботі на пересувних апаратах у палатах та операційних обсяг проведених досліджень обмежується променевим навантаженням і залежить від даних дозиметричного контролю та хронометражу (середній час на дослідження одного хворого - 15 хвилин). Якщо рентгенлаборант суміщує роботу на пересувному апараті з роботою в рентгенівському кабінеті, цей час збільшується до 30 хвилин.

7. При розробці та впровадженні нових методів рентгенодіагностики норми часу на дослідження встановлюються за результатами хронометражу, обов'язково погоджуються з головним рентгенологом області (міста) і профспілковим органом та затверджуються органом охорони здоров'я за підпорядкуванням.

Г. Штатні нормативи відділення (лабораторії) радіонуклідної діагностики

1. Посади лікарів з радіонуклідної діагностики встановлюються за наявності відповідного обладнання з розрахунку 1 посада на апарат виходячи з обсягу роботи та розрахункових норм часу на виконання радіонуклідних досліджень.

2. Посади лікарів-лаборантів установлюються в залежності від обсягу роботи та розрахункових норм часу на проведення радіоімунологічних досліджень in vitro.

3. Посади медичних сестер установлюються в залежності від обсягу роботи та розрахункових норм часу на радіонуклідні дослідження і додатково по 0,5 посади медичної сестри на кожну посаду лікаря з радіонуклідної діагностики та лікаря-лаборанта.

4. Для організації діяльності блоку радіонуклідного забезпечення до штату відділення (лабораторії) додатково вводяться 2 посади медичних сестер, одна з них сестра-зберігач.

5. Посади лаборантів установлюються у разі виконання досліджень in vitro в залежності від обсягу робіт та розрахункових норм часу на їх проведення, але не менше ніж 1 посада лаборанта на кожну посаду лікаря-лаборанта.

6. Посади молодших медичних сестер для догляду за хворими встановлюються з розрахунку 0,5 посади на 1 посаду лікаря з радіонуклідної діагностики та лікаря-лаборанта і додатково - 1 посада молодшої медичної сестри на кожні 750 радіоімунних досліджень in vitro.

7. Для забезпечення технічного обслуговування відділення (лабораторії) до його штату вводиться посада інженера-радіолога (інженера-електроніка). Для обслуговування складного медичного обладнання (гамма-камери, емісійні томографи, ОФЕКТ, багатоканальні спектрометри та ін.) додатково вводяться посади інженерів-радіологів (інженерів-електроніків) з розрахунку 1 посада на один діючий апарат.

8. У разі використання генераторів короткоживучих ізотопів у штат відділення (лабораторії) вводиться посада техніка-дозиметриста.

9. Посада сестри-господині встановлюється за наявності у штаті відділення 20 працівників замість 0,5 посади молодшої медичної сестри для догляду за хворими; понад 20 працівників - понад посади молодших медичних сестер для догляду за хворими.

10. Посада молодшої медичної сестри блоку радіонуклідного забезпечення встановлюється відповідно до посади медичної сестри-зберігача.

11. Посада завідуючого відділенням (лабораторією) встановлюється за наявності 2 і більше посад лікарів з радіонуклідної діагностики замість 0,5 посади лікаря.

12. Посада старшої медичної сестри встановлюється відповідно до посади завідуючого замість 0,5 посади медичної сестри.

 

Розрахункові норми часу на проведення радіонуклідних досліджень

Назва досліджень
Тип приладу
Тривалість одного
дослідження
у хвилинах
Для лікаря-
радіолога
Для медичної сестри
1
2
3
4
 
I. Статичні радіонуклідні дослідження
 
 
 
1.
Статична планарна сцинтиграфія
Планарна гамма-камера
 
 
1.1.
Легенів (перфузійна сцинтиграфія; проекції)
- " -
25
20
1.2.
Легенів (аерозольна сцинтиграфія; 4 проекції)
- " -
30
40
1.3.
Головного мозку  (5 проекцій)
- " -
50
40
1.4.
Печінки (4 проекції)
- " -
40
30
1.5.
Нирок (3 проекції)
- " -
40
30
1.6.
Міокарда (3 проекції)
- " -
40
30
1.7.
Кістяка (2 проекції)
 
30
20
 
На кожні наступні проекції додається
- " -
10
10
1.8.
Суглобів (2 проекції)
 
40
30
 
На кожні наступні проекції додається
- " -
20
20
1.9.
Лімфатичної системи  (непряма лімфографія; 2 проекції)
- " -
40
30
1.10.
Селезінки (2 проекції)
- " -
50
40
1.11.
Кісткового мозку  (2 проекції)
 
40
30
 
На кожні наступні проекції додається
- " -
20
20
1.12.
Щитовидної залози
- " -
20
15
1.13.
Спинного мозку
- " -
90
60
1.14.
Пухлин (позитивна сцинтиграфія з туморотропними РФП; 2 проекції)
 
40
30
 
На кожні наступні проекції додається
- " -
20
15
1.15.
Шлунка
- " -
25
20
1.16.
Надниркових залоз
- " -
40
30
1.17.
Матки, яєчників, маткових труб
- " -
60
30
2.
Однофотонна емісійна комп'ютерна томографія
Однофотонний емісійний комп'ютерний томограф (ОФЕКТ)
 
 
2.1.
Печінки
- " -
60
30
2.2.
Нирок
- " -
60
30
2.3.
Головного мозку
- " -
60
30
2.4.
Легенів
- " -
60
30
2.5.
Кістяка
- " -
60
30
2.6.
Лімфатичної системи (непряма лімфографія)
- " -
60
30
2.7.
Пухлин (з туморотропними РФП)
- " -
60
30
3.
Статична сцинтиграфія (сканування) всього тіла (2 проекції)
ОФЕКТ, гамма-сканер всього тіла 
50
30
4.
Гамма-сканування
гамма-сканер
 
 
4.1.
Легенів (2 проекції)
- " -
60
40
4.2.
Печінки (2 проекції)
- " -
45
50
4.3.
Нирок (3 проекції)
- " -
50
50
4.4.
Щитовидної залози
- " -
20
15
4.5.
Селезінки (2 проекції)
- " -
25
50
4.6.
Лімфатичної системи (непряма лімфографія; 2 проекції)
- " -
45
50
4.7.
Кістяка (2 проекції)
- " -
40
30
 
II. Динамічні радіонуклідні дослідження
 
 
 
1.
Динамічна сцинтиграфія
Планарна гамма-камера, ОФЕКТ
 
 
1.1.
Гепатобіліарної системи
- " -
40
80
1.2.
Нирок
- " -
30
35
1.3.
Слинних залоз
- " -
30
35
1.4.
Серця
- " -
50
20
1.5.
Моторно-евакуаторної функції шлунка
- " -
30
50
1.6.
Моторно-евакуаторної функції стравоходу
- " -
30
15
1.7.
Мозку (кровоток)
- " -
40
15
2.
Радіографічне дослідження
 
 
 
2.1.
Легенів (вентиляція, кровоток)
"Ксенон"
40
30
2.2.
Печінки
Багато-
35
60
2.3.
Нирок
- " -
25
30
2.4.
Серця
- " -
30
30
2.5.
Мозку (кровоток)
- " -
60
30
2.6.
М'язів (кровоток)
- " -
40
20
 
III. Радіометричні дослідження
 
 
 
1.
Функції щитовидної залози
Одноканальний
20
30
2.
Об'єму циркулюючої крові
- " -
15
60
3.
Поверхнево розташованих новоутворень (фосфорна діагностика)
- " -
30
30
4.
Залишкової сечі
- " -
15
25
5.
Всмоктування ліпідів
- " -
40
30
6.
Всмоктування вітаміну B 12
- " -
40
30
7.
Матеріалу in vitro (одна проба)
Колодязний лічильник
9
9
8.
Матеріалу in vitro (одна проба; радіоімунологічні дослідження)
Багатопробний автоматичний
 гамма-лічильник
10
10

Примітки:

1. Наведені розрахункові норми часу на перелічені радіонуклідні дослідження є орієнтовними і залежать від технічних характеристик радіодіагностичних пристроїв, що застосовуються, та активності радіофармацевтичних препаратів (РФП), які використовуються у кожному конкретному випадку.

2. У розрахункові норми часу включено час на безпосереднє проведення дослідження, ведення документації, інші заходи, пов'язані з виконанням дослідження, у т.ч. на обробку інформації на комп'ютері, складання медичного висновку.

3. Для проведення підготовчої роботи, яка включає підготовку апаратів до роботи, заміну коліматорів, розрахунок активностей РФП, підготовку РФП та радіоактивних маркерів для розмітки, підготовку магнітних носіїв для накопичення інформації і т.ін. додатково надається 20% робочого часу.

4. При виконанні дослідження на гамма-камері без аналізу інформації на комп'ютері час, передбачений даними нормами для лікарів з радіонуклідної діагностики, скорочується на 25%.

5. При впровадженні нових методів радіонуклідної діагностики норми часу на дослідження встановлюються адміністрацією закладу за результатами хронометражу з урахуванням технічних особливостей діагностичної апаратури та активності введеного РФП, обов'язково погоджується з головним спеціалістом з радіонуклідної діагностики області (міста) і профспілковим органом та затверджуються вищестоящим органом охорони здоров'я.

 

Ґ. Штатні нормативи медичного та технічного персоналу відділення променевої терапії

1. Лікарський персонал

1. Посади лікарів з променевої терапії встановлюються відповідно до ліжкового фонду відділення, кількості апаратів для променевої терапії та з урахуванням рекомендованих норм навантаження на лікаря, які встановлюються в умовних одиницях. Нормативом навантаження на одного лікаря з променевої терапії є 35-37 одиниць при роботі у одну зміну (6 годин).

2. Посади лікарів з променевої терапії встановлюються з розрахунку 1 посада на:

10-12 ліжок відділення променевої терапії із щоденним виконанням двох-трьох процедур на шлангових гамма-терапевтичних апаратах типу АГАТ-В, АГАТ-ВУ, АГАМ, СЕЛЕКТРОН тощо;

12-14 ліжок відділення променевої терапії, а також двох "активних" ліжок у блоці із закритими джерелами випромінювання за наявності неавтоматизованих засобів контактної променевої терапії;

10-12 ліжок відділення променевої терапії із щоденним виконанням 20 простих процедур опромінення хворих на апаратах дистанційної променевої терапії. Для роботи виключно у блоці дистанційної променевої терапії встановлюється одна посада лікаря з променевої терапії на кожен апарат у зміну незалежно від числа ліжок у відділенні.

     3. У блоці для роботи з відкритими  джерелами  випромінювання встановлюється   одна  посада  лікаря  з  променевої  терапії  для лікування двох онкологічних хворих потужними    джерелами гамма-випромінювання  (наприклад:  радіоактивними  ізотопами  йоду   131  198 (I   )  або  золота  (Au   ),  або  чотирьох  онкологічних  хворих потужними бета-випромінювачами (наприклад,  радіоактивним ізотопом  32 фосфору (P  ).

4. У кабінеті передпроменевої підготовки встановлюється одна посада лікаря-рентгенолога на кожні 100 хворих, які потребують передпроменевої підготовки протягом місяця.

5. Посада завідуючого відділенням променевої терапії встановлюється за наявності у складі відділення не менше 20 ліжок і структурних підрозділів (блоків) з променевої терапії.

6. Посада завідуючого блоком дистанційної променевої терапії встановлюється за наявності у штаті блоку не менше 3-х посад лікарів з променевої терапії, які працюють виключно на апаратах дистанційної терапії, замість 0,5 посади лікаря з променевої терапії.

7. Посада завідуючого блоком для роботи із відкритими джерелами випромінювання встановлюється за наявності у складі блоку не менше 6 "активних" ліжок.

8. Посада завідуючого блоком для роботи із закритими джерелами випромінювання встановлюється незалежно від числа "активних" ліжок і кількості апаратів для контактної променевої терапії.

2. Середній медичний персонал

1. Цілодобовий пост медичних сестер палатних установлюється з розрахунку обслуговування однією медичною сестрою 20 ліжок.

2. Посади медичних сестер маніпуляційних та процедурних кабінетів установлюються по одній посаді на 30 ліжок, але не менше ніж по одній на відділення.

3. Посада старшої медичної сестри відділення встановлюється відповідно до посади завідуючого відділенням.

4. Посади рентгенлаборантів для обслуговування дистанційних гамма-терапевтичних апаратів типу АГАТ-С, АГАТ-Р, ЛУЧ, РОКУС, лінійних прискорювачів, бетатрону, рентгенотерапевтичних та рентгенодіагностичних апаратів установлюються з розрахунку 1 посада на апарат у зміну.

5. У блоці для роботи із закритими джерелами випромінювання встановлюється:

за наявності "активних" ліжок для хворих, які отримують лікування за допомогою неавтоматизованих засобів контактної променевої терапії, один черговий пост медичних сестер для обслуговування чотирьох "активних" ліжок за умови використання за зміну джерел випромінювання із загальною активністю не більше 200 мг екв. радію (7,4 МБк);

·                посада маніпуляційної сестри для участі у виконанні неавтоматизованої контактної променевої терапії за умови використання за зміну джерел випромінювання із загальною (сумарною) активністю не більше 200 мг екв. радію (7,4 МБк);

·                посади медичних сестер з обслуговування гамма-терапевтичних апаратів установлюється з розрахунку 1 посада на апарат у зміну;

·                посада старшої медичної сестри встановлюється за наявності у складі блоку "активних" ліжок незалежно від їх числа. Старша сестра є відповідальним зберігачем радіоактивних джерел.

6. У блоці для роботи із відкритими джерелами випромінювання встановлюються:

за наявності "активних" ліжок незалежно від їх числа 1 цілодобовий пост медичних сестер на кожні 25 ГБк сумарної активності використаних для лікування хворих радіоактивних ізотопів у зміну, але не менше 1 поста на блок;

одна посада маніпуляційної медичної сестри на кожні 25 ГБк сумарної активності використаних радіоізотопів у зміну;

за наявності "активних" ліжок одна посада медичної сестри-зберігача на кожні 6 ліжок;

посада старшої медичної сестри блоку відповідно до посади завідуючого блоком.

3. Молодший медичний персонал

1. Посади молодшого медичного персоналу стаціонару відділення встановлюються відповідно до штатних нормативів молодшого медичного персоналу загальнотерапевтичних відділень лікувально-профілактичних закладів.

2. Для обслуговування шлангових гамма-терапевтичних апаратів посади молодшого медичного персоналу встановлюються з розрахунку 1 посада на апарат у зміну.

3. Для обслуговування дистанційних гамма- та рентгенотерапевтичних апаратів посади молодшого медичного персоналу встановлюються з розрахунку 1 посада на два апарати у зміну.

4. Для обслуговування прискорювачів (лінійного чи циклічного) посади молодшого медичного персоналу встановлюються з розрахунку 1 посада на прискорювач у зміну.

5. Для обслуговування блоку закритих джерел випромінювання посади молодшого медичного персоналу встановлюються з розрахунку 1 посада на кожну посаду медичної сестри (крім старшої медичної сестри блоку).

6. Для обслуговування блоку відкритих джерел посади молодшого медичного персоналу встановлюються з розрахунку 1 посада на кожну посаду медичної сестри (крім старшої медичної сестри блоку).

7. Посада сестри-господині встановлюється у блоках закритих та відкритих джерел випромінювання незалежно від числа "активних" ліжок.

4. Технічний персонал

1. Посада інженера-радіолога з клінічної дозиметрії встановлюється з розрахунку 1 посада у зміну на двох хворих, які потребують дозиметричного планування променевої терапії.

2. Для забезпечення технічного обслуговування апаратів для променевої терапії встановлюються:

·                по одній посаді інженера-радіолога та техніка-дозиметриста на прискорювач (бетатрон) у зміну;

·                по одній посаді інженера-радіолога на кожні два гамма-терапевтичні апарати у зміну.

3. Для забезпечення постійного радіаційного контролю у відділенні встановлюються:

·   посада інженера-радіолога та посада техніка-дозиметриста на кожні 15 "активних" ліжок у блоці для роботи із відкритими джерелами випромінювання, але не менше однієї посади техніка-дозиметриста на блок;

·   одна посада техніка-дозиметриста на блок для роботи із закритими джерелами випромінювання;

·                одна посада техніка-дозиметриста на блок дистанційної променевої терапії.

·                 

Розрахункові норми навантаження лікаря з променевої терапії (в умовних одиницях)

 

 
N
 
Вид роботи
Кількість
умовних
одиниць
 
1
2
3
1.
Кожна проста процедура опромінення пацієнта з одного статичного поля при дистанційній променевій терапії на апаратах АГАТ-С, ЛУЧ, АГАТ-Р, РОКУС, бетатрон, лінійний прискорювач, мікротон розглядається як вихідна умовна одиниця робочого навантаження лікаря з променевої терапії
1
2.
Надання медичної допомоги одному хворому у денному стаціонарі
1
3.
Надання медичної допомоги одному хворому у палаті стаціонару
1,5
4.
Одне укладання (процедура) хворого при центральному пересувному опроміненні на дистанційних апаратах
1,5
5.
Одне складне укладання хворого (ексцентричне опромінення, великопольне, напівтотальне, субтотальне із збільшенням ВДП до 1 мм і більше)
3
6.
Прийом первинного хворого на дистанційну променеву терапію, складання плану променевого лікування, дозиметричний розрахунок, нанесення полів опромінення на шкіру пацієнта
4
7.
Одна процедура на рентгенотерапевтичному апараті (200-220 КВ)
1
8.
Одна процедура на близькофокусному (50-60 КВ) рентгенотерапевтичному апараті
1
9.
Надання медичної допомоги одному онкологічному хворому, який отримує з лікувальною метою 131 радіоактивні ізотопи йоду (I   ) або золота 198 (Au   )
16
10.
Надання медичної допомоги одному онкологічному хворому, який отримує з лікувальною метою 32 радіоактивний ізотоп фосфору (P  )
8
11.
Консультація хворого в інших відділеннях, поліклініці
3
12.
Одне укладання на шлангових апаратах АГАТ, Селектрон
6
13.
Одне ручне внутрішньопорожнинне укладання
8
14.
Одне внутрішньотканинне укладання
12

 

 

Д. Штатні нормативи республіканського (АР Крим), обласного (міського) рентгенорадіологічного відділення

Кількість посад у залежності від числа рентгенівських та гамма-терапевтичних апаратів в регіоні (в умовних одиницях)

 

Назва посади
До 100 у. о.
Від 101 
до 150 у. о.
Від 151 
до 200 у. о.
Від 201
 до 250 у. о.
Більше
 250 у. о.
Завідуючий відділенням (лікар- рентгенолог, лікар з радіонуклідної діагностики)
 
1
1
1
1
1
Лікар- рентгенолог
 
-
0,5
1
1
2
Лікар з радіонуклідної діагностики (лікар з променевої терапії)
 
0,5
0,5
1
1
1
Інженер- радіолог
 
0,5
1
1
1
2
Технік- дозиметрист
 
2
3
4
5
6
Прибиральниця
 
1
1
1
1
1

Умовною одиницею (у. о.), яка прирівнюється до одного рентгенівського або гамма-терапевтичного апарата вважається:

·                одна флюорографічна, радіодіагностична або радіометрична установка;

·                одне радіологічне відділення лікарні, онкологічного диспансеру або науково-дослідного інституту (лабораторії), де застосовуються закриті джерела з активністю до 100 мг екв. радію за робочий день, відкриті джерела з активністю до 200 мКюрі на місяць, радіоактивні речовини діагностичного призначення;

·                одна установка для радонових вод.

32. Штатні нормативи медичного та іншого персоналу денних стаціонарів та стаціонарів денного перебування

1. Лікарський персонал

1. Лікарський персонал установлюється з розрахунку:

1.1. Посада завідуючого відділенням уводиться замість:

·                0,5 посади лікаря у денному стаціонарі на 30 ліжок соматичного профілю;

·                0,5 посади лікаря на 20 ліжок хірургічного профілю стаціонару.

1.2. Посада лікаря відділення:

·                1 посада на 30 ліжок соматичного профілю стаціонару;

·                1 посада лікаря на 20 ліжок хірургічного профілю стаціонару;

·                1 посада на 15 ліжок для неврологічних хворих;

·                1 посада на 20 ліжок для кардіологічних хворих.

1.3. У разі організації надання стаціонарної допомоги хворому вдома посада лікаря вводиться з розрахунку 1 посада на 12-14 відвідувань.

2. Середній медичний персонал

2.1. Посади медичних сестер (палатних) установлюються з розрахунку 1 посада на 30 ліжок усіх профілів.

2.2. Посади операційних, процедурних або маніпуляційних медичних сестер (сумарно) встановлюються з розрахунку 1 посада на 20 ліжок. Операційні медичні сестри вводяться у відділеннях хірургічного профілю.

2.3. Посада медичної сестри з масажу встановлюється за наявності обсягу роботи та виходячи з норм навантаження.

2.4. У відділеннях кардіологічного і неврологічного профілю вводиться посада медичної сестри з лікувальної фізкультури з розрахунку 1 посада на 60 ліжок відповідного профілю.

2.5. Для надання стаціонарної допомоги хворому вдома встановлюються посади медичних сестер відповідно до посад лікарів, установлених у п. 1.3.

3. Молодший медичний персонал

3.1. Посади молодших медичних сестер-прибиральниць (палатних) установлюються з розрахунку 1 посада на 30 ліжок.

3.2. Посади молодших медичних сестер операційних і перев'язувальних установлюються відповідно до посад операційних медичних сестер.

3.3. Посади молодших медичних сестер-буфетниць установлюються з розрахунку 1 посада на 30 ліжок при організації харчування хворих.

3.4. Посада сестри-господині вводиться замість 0,75 посади молодшої медичної сестри.

4. Інший персонал

4.1. Посади вихователів у дитячих відділеннях установлюються з розрахунку 1 посада на 30 ліжок.

Примітки:

1. Штатні нормативи медичного персоналу денних стаціонарів та стаціонарів денного перебування наведені при роботі у одну зміну. При роботі стаціонарів у дві зміни штати медичного персоналу подвоюються, крім посади завідуючого.

2. При проведенні оперативних втручань в умовах денних стаціонарів та стаціонарів денного перебування, може вводитись 0,5 посади лікаря-анестезіолога та 0,5 посади медичної сестри анестезистки.

 

33. Тимчасові штатні нормативи центрів медичної статистики управлінь охорони здоров'я обласних держадміністрацій

Найменування посад
Чисельність населення (млн. чол.)
 
до 1,5
 
1,5-3
3 і більше
1
2
 
3
4
1. Начальник центру - лікар-статистик
1
1
1
2. Заступник начальника
1
1
1
3. Головний бухгалтер
1
1
1
4. Бухгалтер, обліковець
1
1
1
5. Касир
0,5
0,5
0,5
6. Завідуючий господарством
1
1
1
1. Відділ статистики
 
 
 
Завідуючий відділом - лікар-статистик
*
*
1
1. Кабінет статистики здоров'я населення
 
 
 
1.1. Лікар-статистик
2
2
2
1.2. Медичний статистик
3
4
5
2. Кабінет демографічної статистики
 
 
 
2.4. Лікар-статистик
1
1
1
2.5. Медичний статистик
1
1
2
3. Кабінет статистики надання медичної допомоги
 
 
 
3.1. Лікар-статистик
2
2
3
3.2. Медичний статистик
2
3
4
4. Кабінет статистики здоров'я матері та дитини
 
 
 
4.1. Лікар-статистик
2
2
2
4.2. Медичний статистик
1
2
3
5. Кабінет статистики "чорнобильців"
 
 
 
5.1. Лікар-статистик
1
1
1
5.2. Медичний статистик
2
2
3
2. Відділ економічної статистики
 
 
 
Завідуючий відділом - лікар-статистик
1
1
1
1. Кабінет статистики ресурсів охорони здоров'я
 
 
 
1.1. Лікар-статистик
1
1
1
1.2. Економіст
1
2
3
2. Кабінет статистики кадрів
 
 
 
2.1. Лікар-статистик
1
1
1
2.2. Економіст
1
1
2
3. Аналітичний відділ
 
 
 
1. Лікар-статистик
 
2
2
3
4. Відділ комп'ютерної обробки медико-статистичної інформації
Відділ комп'ютерної обробки медико-статистичної інформації створюється за рішенням органу охорони здоров'я

_______________________________________________________________________________________________________

* Заступник начальника виконує обов'язки завідуючого відділом статистики.

Друкарка
 
- 1 посада на 8000 арк.
Водій
 
- 1 посада на автомобіль
Оператор розмножувальної техніки
- 1 посада за наявності відповідної техніки
 
 

Примітки:

1. Структурний підрозділ з виконання роботи щодо вдосконалення інноваційної, винахідницької та раціоналізаторської діяльності створюється у центрі медичної статистики за рахунок і в межах штатів, визначених для зазначених закладів.

2. Посади господарсько-обслуговуючого персоналу встановлюються відповідно до додатка 46.

 

34. Спеціалізовані центри

Спеціалізовані центри створюються за рішенням органу охорони здоров'я як самостійні заклади, так і структурні підрозділи лікувально-профілактичних закладів.

Посади медичного та іншого персоналу центрів установлюються за штатними нормативами відповідних структурних підрозділів лікарень або амбулаторно-поліклінічних закладів.