Додаток 5

до наказу МОЗ України

23.02.2000 N 33

 

 

ТИМЧАСОВІ ШТАТНІ НОРМАТИВИ

медичного фармацевтичного персоналу і працівників кухонь дільничних лікарень

 

Лікарський персонал

 

1. Посади лікарів відділень (палат) стаціонару встановлюються з розрахунку 1 посада на кількість ліжок:

Найменування
відділень
Найменування посад лікарів
 
Кількість
ліжок
Терапевтичне
лікар-терапевт
25
Педіатричне
лікар-педіатр
20
Акушерське
лікар-акушер-гінеколог
15

 

2. Посади лікарів для надання амбулаторно-поліклінічної допомоги населенню встановлюються з розрахунку:

Найменування посад
 
Число посад на 1000 чоловік  населення
дорослого
дитячого
Лікар-терапевт
0,6
-
Лікар-педіатр
-
1,25
Лікар-акушер-гінеколог
0,1
-
Лікар-хірург
0,04
0,03
Лікар-стоматолог
0,25
0,25
Лікар стоматолог-ортопед (утримується на госпрозрахунку або за рахунок спеціальних коштів)
0,07
-

3. Посади лікарів лікарських здоровпунктів установлюються за штатними нормативами відповідних пунктів (додаток 28).

4. Посади лікарів-лаборантів установлюються: 0,5 посади в лікарнях до 50 ліжок, понад 50 ліжок - 1 посада.

5. Посади лікарів-рентгенологів установлюються при наявності обладнаного рентгенівського кабінету:

а) у лікарнях до 50 ліжок - 0,5 посади;

б) у лікарнях понад 50 ліжок - 1 посада.

6. Посади завідуючих відділеннями встановлюються:

а) у лікарнях до 50 ліжок - 1 посада;

б) у лікарнях понад 50 ліжок - 2 посади.

Кожна з посад завідуючих відділеннями встановлюється замість 0,5 посади лікаря.

 

Середній медичний персонал

7. Посади медичних сестер (палатних) встановлюються з розрахунку 1 цілодобовий пост на кількість ліжок:

Найменування відділень (палат)
Кількість ліжок
на 1 цілодобовий пост
Терапевтичне
25 але не менше 1 поста
Педіатричне
20 але не менше 1 поста

8. Посада фельдшера встановлюється в кожній амбулаторії лікарні.

9. Посади акушерок установлюються з розрахунку:

а) 1 цілодобовий пост на 10 акушерських ліжок;

б) 1 посада на 2000 чоловік населення, але не менше 1 посади на лікарню.

При розрахунках цих посад не включається чисельність населення, яке обслуговується фельдшерсько-акушерськими пунктами та сільськими лікарськими амбулаторіями.

10. Посади дільничних медичних сестер встановлюються з розрахунку 1 посада на:

а) 1800 чоловік дорослого населення, але не менше 1 посади;

б) 400 дітей, але не менше 1 посади.

При визначенні вказаних посад виключається чисельність населення, яке обслуговується фельдшерсько-акушерськими пунктами та сільськими лікарськими амбулаторіями.

11. Посади медичних сестер кабінетів установлюються з розрахунку 1 посада на:

а) посаду лікаря-хірурга амбулаторного прийому;

б) 2 посади лікарів-стоматологів;

в) 3 посади лікарів стоматологів-ортопедів (які утримуються на госпрозрахунку або за рахунок спецкоштів).

12. Посади фельдшерів-лаборантів (лаборантів) установлюються з розрахунку 1 посада на:

а) 50 ліжок;

б) 3 посади лікарів, які здійснюють амбулаторний прийом.

13. Посади рентгенлаборантів установлюються відповідно до посад лікарів-рентгенологів.

14. Посади медичних сестер з масажу встановлюються виходячи з норм навантаження і обсягу роботи.

15. Посади медичних сестер фізіотерапевтичних кабінетів установлюються з розрахунку 1 посада на 15 тис. умовних фізіотерапевтичних одиниць на рік.

16. При організації денного стаціонару встановлюється посада медичної сестри з розрахунку 1 посада на 10 ліжок при роботі в одну зміну.

17. Посади середнього медичного персоналу здоровпунктів, в т. ч. завідуючих здоровпунктами - фельдшерів, установлюються за штатними нормативами здоровпунктів (додаток 28).

18. Посади медичних реєстраторів установлюються з розрахунку 1 посада на лікарню.

19. Посади дезінфекторів з обслуговування дезустановки, що функціонує, встановлюються: 0,5 посади за наявності в лікарні до 50 ліжок, 1 посада - понад 50 ліжок.

20. Посади зубних техніків, які утримуються на госпрозрахунку або за рахунок спецкоштів, встановлюються в залежності від обсягу роботи із зубопротезування та діючих норм часу на зуботехнічні роботи. Посада старшого зубного техніка встановлюється при наявності не менше 3 посад зубних техніків замість однієї з них.

21. Посада старшої медичної сестри встановлюється в лікарні до 50 ліжок.

22. Посада головної медичної сестри встановлюється в лікарнях, які мають 50 і більше ліжок.

Молодший медичний персонал

23. Посади молодших медичних сестер для догляду за хворими або молодших медичних сестер установлюються відповідно до числа цілодобових постів медичних сестер (палатних) і акушерок.

За наявності у лікарні менше 25 ліжок установлюються 2 посади молодших медичних сестер без залучення до нічних чергувань.

24. Посади молодших медичних сестер амбулаторії встановлюються з розрахунку 1 посада на 3 посади лікарів, але не менше 1 посади молодшої медичної сестри.

25. Посади молодших медичних сестер лабораторії, рентгенівського, фізіотерапевтичного кабінетів та кабінету масажу встановлюються:

а) у лабораторії - 0,5 посади;

б) у рентгенівському кабінеті - відповідно до посад лікарів-рентгенологів;

в) у фізіотерапевтичному кабінеті та кабінеті масажу - 0,5 посади на обидва кабінети.

26. Посада сестри-господині встановлюється в кожній лікарні.

Персонал кухонь

27. Посади працівників кухонь установлюються за штатними нормативами працівників зазначених підрозділів (додаток 47).

Примітки:

1. Робота лікарів у вечірній і нічний час, вихідні та святкові дні (чергування) в лікарнях з числом ліжок до 50 може здійснюватись за рахунок чергувань лікарів вдома.

2. Чисельність населення, в залежності від якої розраховуються окремі посади медичного персоналу за штатними нормативами, визначається за даними органів статистики.

При цьому до дорослого населення відносяться особи у віці 15 років і старші, до дитячого - особи у віці до 14 років включно (14 років 11 місяців 29 днів).

Чисельність прикріплених до лікарні, поліклініки, амбулаторії контингентів для надання відповідних видів допомоги виключається при розрахунку посад медичного персоналу за цими розділами роботи інших закладів (підрозділів).

3. У разі організації в лікарні централізованої стерилізаційної посади медичного персоналу (старшої медичної сестри і молодших медичних сестер) установлюються в залежності від обсягу роботи за штатними нормативами відповідних підрозділів (додаток 26).

4. Посади лікарів загальної практики - сімейних лікарів можуть уводитись за рішенням органу охорони здоров'я в межах штатної чисельності лікарів дільничної служби (лікарів-терапевтів дільничних та лікарів-педіатрів дільничних) з розрахунку 1 посада на 1500 чоловік дорослого і дитячого населення.

Посади дільничних медичних сестер установлюються з розрахунку 2 посади на посаду лікаря загальної практики.