продовження

Стандарти державної акредитації закладів охорони
здоров'я України (лікувально-профілактичних, лікувально-профілактичних
закладів особливого типу, диспансерів, амбулаторно-поліклінічних закладів, закладів
переливання крові, швидкої та екстреної медичної допомоги, інших закладів, закладів медико-соціального
захисту, санаторно-курортних закладів)
 
3.   Медична допомога
 
3.5. Стаціонарна допомога
 
 Нормативна база:
 Накази МОЗ України:
-         від 25.12.90 N 209 "Про організацію служби екстреної медичної допомоги в надзвичайних ситуаціях";
-         від 30.12.92 N 206 "Про заходи щодо поліпшення організації та підвищення якості кардіологічної допомоги населенню України";
-         від 26.08.93 N 191 "Про удосконалення медичної допомоги хворим пульмонологічного профілю";
-         від 14.02.94 N 24/39 "Про удосконалення роботи дитячої офтальмологічної служби";
-         від 08.10.97 N "Про регламентацію діяльності анестезіологічної служби України";
-         від 30.03.94 N 41 "Про регламентацію ортопедо-травматологічної служби в Україні";
-         від 05.05.95 N 84 "Про дитячу ортопедо-травматологічну службу України" [v0084282-95];
-         від 14.04.93 N 77 "Про стан і заходи подальшого розвитку медико-генетичної допомоги в Україні";
-         від 28.11.97 N 340 [v0340282-97] "Про удосконалення організації служби променевої діагностики та променевої терапії"; 
-         від 29.12.94 N 318 "Про удосконалення рефлексо-терапевтичної служби в Україні".
 
 3.5.1. Загальні положення
 3.5.1.1. Кожний пацієнт госпіталізований в лікувально-профілактичний заклад, обстежується в необхідному обсязі лікарем:
 3.5.1.1.1. Лікар визначає обсяг і глибину обстежень пацієнта і встановлює клінічний діагноз (не пізніше 72 годин від моменту поступлення).
             Лікарем розробляється і виконується план обстеження пацієнта для встановлення клінічного діагнозу, про що робляться записи в медичній карті.
0 бал. - 3 бал.
Невідповідність - відповідність допомоги
Вид лікувально-профілактичного закладу
первинна
вторинна
третинна
 
 
 
 
 
 
КО:
Н - наявні медичні картки, в яких відсутні плани обстеження і  клінічний діагноз, встановлений протягом перших 72 годин від  моменту поступлення пацієнта.
В - у кожній медичній карті наявні план обстеження і клінічний діагноз, встановлений протягом перших 72 годин від моменту поступлення пацієнта.
 
 3.5.1.1.2. Щодня лікар оглядає пацієнта і робить запис в медичній карті стаціонарного хворого про динаміку захворювання та корегує призначення.
             У записах в медичній карті повинні бути обґрунтована необхідність подальшого перебування хворого у межах даного лікувально-профілактичного закладу, записи про виконані медичні втручання.
0 бал. - 3 бал.
Невідповідність - відповідність допомоги
Вид лікувально-профілактичного закладу
первинна
вторинна
третинна
 
 
 
 
 
 
КО:
Н - наявні медичні картки, в яких відсутні систематичні записи про перебіг захворювання, виконані медичні втручання.
В - у кожній медичній карті наявні систематичні записи про перебіг захворювання, виконані медичні втручання.
 
 3.5.1.1.3. При переміщенні пацієнта до інших підрозділів закладу лікар оформляє детальний етапний епікриз в медичній карті.
 Лікарем робиться детальний етапний епікриз з вказанням динаміки захворювання та стану хворого на час огляду, результатів діагностичних процедур та отримане лікування.
0 бал. - 3 бал.
Невідповідність - відповідність допомоги
Вид лікувально-профілактичного закладу
первинна
вторинна
третинна
 
 
 
 
 
 
КО:
Н - наявні медичні картки, в яких відсутні етапні епікризи.
В - детальний етапний епікриз наявний у всіх випадках, коли мали місце переміщення пацієнта до інших підрозділів.
 
 3.5.1.2. Для кожного пацієнта розробляється план обстеження і лікування.
 Згідно з стандартом якості діагностично-лікувального процесу, затвердженим у кожному підрозділі, розробляється план обстеження і лікування персонально для кожного пацієнта, про що робляться записи в медичній карті.
0 бал. - 3 бал.
Невідповідність - відповідність допомоги
Вид лікувально-профілактичного закладу
первинна
вторинна
третинна
 
 
 
 
 
 
КО:
Н - відсутні розроблені для кожного пацієнта плани обстеження і  лікування на основі стандартів, що підтверджується при  перегляді медичних карток.
В - плани обстеження і лікування розробляються для кожного пацієнта на основі стандартів, затверджених у підрозділі.
 
 3.5.1.3. У разі складного перебігу хвороби та у важких випадках адміністрація відділення скликає консіліум лікарів, який очолює заступник головного лікаря (начмед). Відповідальність за виконання рішення консіліума несе лікар, який здійснює лікування хворого.
             Лікар, який здійснює лікування хворого, заносить рішення консіліума до медичної карти і в подальшому виконує усі рекомендації щодо діагностики і лікування пацієнта.
0 бал. - 3 бал.
Невідповідність - відповідність допомоги
Вид лікувально-профілактичного закладу
первинна
вторинна
третинна
 
 
 
 
 
 
КО:
Н - у медичних картах хворих із складним перебігом захворювання відсутні записи про проведення консіліумів; наявні свідчення, що рішення і рекомендації консіліумів не виконуються, що підтверджується при перегляді медичних карт і співбесіді з персоналом.
В - у всіх без винятку медичних картах хворих із складним перебігом захворювання наявні записи про проведені консиліуми, рішення і рекомендації яких виконуються під постійним контролем лікуючого лікаря, що підтверджується при перегляді медичних карт і співбесіді з персоналом.
 
 3.5.1.4. У медичній карті наявний листок лікарських призначень, температурний листок (згідно з встановленою формою Міністерства охорони здоров'я), які належним чином заповнюються.
             Медичні сестри відповідно до даних, записаних лікарем у листок лікарських призначень, здійснюють діагностичні та лікувальні призначення. Працівник середнього мед. персоналу, який виконує призначення, чітко підписується про їх виконання. У випадку виникнення негативних наслідків (алергічні, запальні, больові, температурні і т.п. реакцій) працівник середнього мед. персоналу негайно сповіщає лікаря.
0 бал. - 3 бал.
Невідповідність - відповідність допомоги
Вид лікувально-профілактичного закладу
первинна
вторинна
третинна
 
 
 
 
 
 
КО:
Н - наявні медичні карти, в яких відсутні листки призначень і  температурні листки; листки призначень і температурні листки  ведуться несистематично, відсутні підписи персоналу про  виконання призначень.
В - у всіх без винятку медичних картах є листки призначень і температурні листки, які належним чином заповнюються, що підтверджується при перегляді.
 
 3.5.2. Хірургія, анестезіологія та інтенсивна терапія (реанімація)
 
 Нормативна база:
 Накази МОЗ СРСР:
-         від 04.01.74 N 24 "Об оснащении отделений анестезиологии-реанимации обласных (краевых, республиканских) больниц комплектами медицинской портативной аппаратуры";
-         від 12.11.73 N 886 "Про затвердження номенклатури досліджень, що проводяться бактеріологічними лабораторіями санітарно-епідемічних станцій";
-         від 31.07.78 N 720 [v0720400-78] "Про поліпшення медичної допомоги хворим з гнійними хірургічними захворюваннями і посилення заходів по боротьбі з внутрішньолікарняною інфекцією";
-         від 05.01.90 N 22 "Об организации выездной реанимационной неотложной бригады".
 
 Накази МОЗ УРСР та МОЗ України:
-         від 31.01.72 N 49 "Про заходи по дальшому поліпшенню хірургічної допомоги хворим з судинною патологією";
-         від 01.03.78 N 99 "О состоянии и мерах по дальнейшему улучшению неотложной хирургической помощи населению УССР";
-         від 12.05.92 N 81 "Про розвиток та вдосконалення патологоанатомічної служби на Україні";
-         від 08.10.97 N 303 [v0303282-97] "Про регламентацію діяльності анестезіологічної служби України".
 Постанова Кабінету Міністрів України від 10.08.92 N 460 "Правила медичного огляду з метою виявлення заражень вірусом імунодефіциту людини, обліку, медичного обстеження та профілактичного нагляду за ВІЛ-інфікованими" [460-92-п].
 
 Організація ефективного анестезіологічного забезпечення і оперативної діяльності передбачає:
 
 3.5.2.1. На планове оперативне втручання надходять хворі після обстеження на догоспітальному етапі.
0 бал. - 3 бал.
Невідповідність - відповідність допомоги
Вид лікувально-профілактичного закладу
первинна
вторинна
третинна
 
 
 
 
 
 
КО:
Н - на планове оперативне втручання надходять хворі без проведених обстежень на догоспітальному етапі, що призводить до зростання доопераційного ліжкодня.
В - на планове оперативне втручання надходять хворі після максимально можливого обстеження на попередньому етапі, що підтверджується при перегляді медичних карток і співбесіді з лікарським персоналом.
 
 3.5.2.2. Розклад усіх планових операцій затверджений у відділенні не пізніше, ніж за добу перед операцією, у розкладі зазначаються прізвища оперуючого хірурга, асистента і анестезіолога, а також назва операції і переливання крові та її препаратів, що плануються.
0 бал. - 3 бал.
Невідповідність - відповідність допомоги
Вид лікувально-профілактичного закладу
первинна
вторинна
третинна
 
 
 
 
 
 
КО:
Н - відсутній затверджений розклад планових операцій або у  розкладі відсутні дані про хірурга та асистентів або ж назва  операції і переливання крові, що планується.
В - наявний розклад операцій з зазначенням даних про хірурга та  асистентів, назви операції і переливання крові, що планується.
 
 3.5.2.3. У відділенні наявна операційна (операційний блок), обладнана згідно з нормативними документами про організацію хірургічної служби.
       В операційній наявні необхідна кількість хірургічних інструментів, анестезіологічної апаратури, ліків та розхідних матеріалів, білизни, обладнання. В даному підрозділі працюють відповідні фахівці. Відповідальність та контроль за дотриманням санепідрежиму в оперблоці несе адміністрація відділення, а також працівники оперблоку згідно з посадовими інструкціями. препаратів, що плануються.
0 бал. - 3 бал.
Невідповідність - відповідність допомоги
Вид лікувально-профілактичного закладу
первинна
вторинна
третинна
 
 
 
 
 
 
КО:
Н - операційна (операційний блок) не обладнані згідно з нормативними документами.
В - операційна (операційний блок) обладнані згідно з нормативними документами про організацію хірургічної служби, що підтверджується оглядом.
 
 3.5.2.3.1. Наявні акти перевірок санепідстанцій.
0 бал. - 3 бал.
Невідповідність - відповідність допомоги
Вид лікувально-профілактичного закладу
первинна
вторинна
третинна
 
 
 
 
 
 
КО:
Н - відсутні або ж свідчать про недотримання санепідрежиму.
В - наявні і свідчать про дотримання санепідрежиму.
 
 3.5.2.3.2. Наявні результати контрольних змивів.
0 бал. - 3 бал.
Невідповідність - відповідність допомоги
Вид лікувально-профілактичного закладу
первинна
вторинна
третинна
 
 
 
 
 
 
КО:
Н - відсутні або ж свідчать про недотримання санепідрежиму.
В - наявні і свідчать про дотримання санепідрежиму.
 
 3.5.2.3.3. Наявне обладнання для організації гемотрансфузій: сироватки, прилади для визначення груп крові, обладнання для проведення необхідних проб на сумісність.
0 бал. - 3 бал.
Невідповідність - відповідність допомоги
Вид лікувально-профілактичного закладу
первинна
вторинна
третинна
 
 
 
 
 
 
КО:
Н - відсутнє або знаходиться у неробочому стані.
В - наявні і знаходиться у робочому стані.
 
 3.5.2.4. Напередодні оперативного втручання анестезіолог проводить огляд пацієнта, про що робить запис в медичну карту.
0 бал. - 3 бал.
Невідповідність - відповідність допомоги
Вид лікувально-профілактичного закладу
первинна
вторинна
третинна
 
 
 
 
 
 
КО:
Н - відсутні свідчення про проведення анестезіологом огляду пацієнта напередодні оперативного втручання.
В - анестезіологом робить огляд пацієнта перед оперативним втручанням, про що робиться запис в медичну карту.
 
 3.5.2.5. Запис анестезіолога відображає об'єктивний стан хворого.
0 бал. - 3 бал.
Невідповідність - відповідність допомоги
Вид лікувально-профілактичного закладу
первинна
вторинна
третинна
 
 
 
 
 
 
КО:
Н - у записі анестезіолога відсутні дані про об'єктивний стан хворого.
В - наявні.
 
 3.5.2.6. Результати обстежень аналізуються анесетезіологом не пізніше, ніж за 12 годин до планового оперативного втручання. 
0 бал. - 3 бал.
Невідповідність - відповідність допомоги
Вид лікувально-профілактичного закладу
первинна
вторинна
третинна
 
 
 
 
 
 
КО:
Н - не аналізуються або аналізуються у більш пізній термін, що підтверджується при огляді медичних карт і співбесіді.
В - аналізуються у встановлені терміни.
 
 3.5.2.7. Анестезіолог перевіряє робочий стан і стерильність устаткування безпосередньо перед операцією.
 Існує система позмінної передачі обладнання, що фіксується документально (журнал передачі зміни і т.і.).
0 бал. - 3 бал.
Невідповідність - відповідність допомоги
Вид лікувально-профілактичного закладу
первинна
вторинна
третинна
 
 
 
 
 
 
КО:
Н - не перевіряє, відсутня система позмінної передачі обладнання. 
В - перевіряє, існує система позмінної передачі обладнання.
 
 3.5.2.8. В найближчому післяопераційному періоді пацієнти знаходяться в післяопераційних палатах під наглядом медперсоналу.
      У відділенні спеціально обладнані післяопераційні палати (кисень, контроль артеріального тиску, пульсу, дихання), куди переводяться хворі безпосередньо після операції під ретельний нагляд лікарів і медсестер. Можливе переведення у відділення інтенсивної терапії.
0 бал. - 3 бал.
Невідповідність - відповідність допомоги
Вид лікувально-профілактичного закладу
первинна
вторинна
третинна
 
 
 
 
 
 
КО:
Н - не існує чіткої системи ведення післяопераційних хворих, відсутні післяопераційні палати, де здійснюється безпосередній контроль за станом пацієнта у післяопераційному періоді.
В - існує чітка система догляду за післяопераційними хворими, наявні післяопераційні палати або відділення інтенсивної терапії для післяопераційних хворих.
 
 3.5.2.9. Післяопераційна допомога включає (але не обмежується цим) слідуюче:
 
 3.5.2.9.1. Лікарський контроль.
0 бал. - 3 бал.
Невідповідність - відповідність допомоги
Вид лікувально-профілактичного закладу
первинна
вторинна
третинна
 
 
 
 
 
 
КО:
Н - відсутні дані про достатній лікарський контроль, який включає в себе огляд пацієнта анестезіологом у післяопераційному періоді, огляди лікуючого лікаря не менше 2-х разів щодня, що підтверджується при перегляді медичних карток і співбесідами з пацієнтами.
В - анестезіолог робить післяопераційний огляд пацієнта для оцінки його стану після анестезії як відразу ж після операції, так і після переведення пацієнта в загальну палату. Лікар, який відповідає за лікування хворого, щонайменше 2 рази на день оглядає хворого, що підтверджується при співбесіді з пацієнтами і ознайомленні з медичними картками.
 
 3.5.2.9.2. Сестринський догляд.
 Сестра перевіряє стан свідомості, тиск, пульс, частоту дихання у післяопераційних хворих та виконує призначення лікаря.
0 бал. - 3 бал.
Невідповідність - відповідність допомоги
Вид лікувально-профілактичного закладу
первинна
вторинна
третинна
 
 
 
 
 
 
КО:
Н - відсутні свідчення про належний сестринський догляд, що включає моніторинг за станом свідомості, показників дихання, частоти серцевих скорочень, виконання лікарських призначень, що підтверджується при співбесіді з персоналом та пацієнтами.
В - наявний належний сестринський догляд, що підтверджується при співбесіді з персоналом і пацієнтами.
 
 3.5.2.9.3. Профілактику інфекційних ускладнень.
 Профілактика інфекційних ускладнень здійснюється за допомогою:
 а) суворого дотримання правил асептики і антисептики;
 б) превентивної раціональної інтра- і післяопераційної антибіотикотерапії;
 в) контролю стерильності операційного інструментарію, білизни, шовного матеріалу, рук хірурга, повітря операційної, дихальних контурів апаратури;
 г) обстеження персоналу на бацилоносійство, наявність вогнищ хронічної інфекції, сифіліс, СНІД (перевіряється наявність санітарних книжок з чинним допуском до роботи).
0 бал. - 3 бал.
Невідповідність - відповідність допомоги
Вид лікувально-профілактичного закладу
первинна
вторинна
третинна
 
 
 
 
 
 
КО:
Н - відсутні свідчення про належне виконання заходів щодо профілактики післяопераційних інфекційних ускладнень, про що свідчить високий їх рівень.
В - належним чином виконується профілактика післяопераційних інфекційних ускладнень, про що свідчить низький їх рівень.
 
 3.5.2.10. Результати патогістологічних і цитологічних досліджень видалених тканин заносяться лікарем до медичної карти, а також у витяг з медичної карти (якщо була виконан експрес-біопсія під час операції, то результат заноситься до протоколу операції).
     У медичну карту заносяться дані зазначених досліджень з вказанням дати і номера дослідження, прізвища виконавців. У відділенні ведеться облік патогістологічних і цитологічних досліджень.
0 бал. - 3 бал.
Невідповідність - відповідність допомоги
Вид лікувально-профілактичного закладу
первинна
вторинна
третинна
 
 
 
 
 
 
КО:
Н - наявні медичні карти, витяги, в яких відсутні записи з вказанням номера і дати результатів патогістологічних або цитологічних досліджень видалених тканин. Облік патогістологічних і цитологічних досліджень не ведеться.
В - у кожному випадку до медичної карти і витягу заносяться результати патогістологічних і цитологічних досліджень, наявна система обліку проведених досліджень.
 
 3.5.2.11. Складовою контролю якості роботи хірургічної служби є детальний розбір причин виникнення слідуючих випадків: 
 3.5.2.11.1. Планова операція не відбулася у призначений час.
0 бал. - 3 бал.
Невідповідність - відповідність допомоги
Вид лікувально-профілактичного закладу
первинна
вторинна
третинна
 
 
 
 
 
 
КО:
Н - такі випадки не розбираються, причини не встановлюються.
В - кожен такий випадок детально розбирається, розробляються заходи для попередження такого в майбутньому.
 
 3.5.2.11.2. Пацієнт не був достатньо підготовлений до оперативного втручання.
0 бал. - 3 бал.
Невідповідність - відповідність допомоги
Вид лікувально-профілактичного закладу
первинна
вторинна
третинна
 
 
 
 
 
 
КО:
Н - такі випадки не розбираються, причини не встановлюються.
В - кожен такий випадок детально розбирається, розробляються заходи для попередження такого в майбутньому.
 
 3.5.2.11.3. Пацієнт був переведений з палати інтенсивної терапії або післяопераційної палати раніше, ніж цього вимагав стан його здоров'я.
0 бал. - 3 бал.
Невідповідність - відповідність допомоги
Вид лікувально-профілактичного закладу
первинна
вторинна
третинна
 
 
 
 
 
 
КО:
Н - такі випадки не розбираються, причини не встановлюються.
В - кожен такий випадок детально розбирається, розробляються заходи для попередження такого в майбутньому.
 
 3.5.2.11.4. Повторне оперативне втручання (за виключенням запланованих).
0 бал. - 3 бал.
Невідповідність - відповідність допомоги
Вид лікувально-профілактичного закладу
первинна
вторинна
третинна
 
 
 
 
 
 
КО:
Н - такі випадки не розбираються, причини не встановлюються.
В - кожен такий випадок детально розбирається, розробляються заходи для попередження такого в майбутньому.
 
 3.5.2.11.5. Хірургічні інфекційні ускладнення.
0 бал. - 3 бал.
Невідповідність - відповідність допомоги
Вид лікувально-профілактичного закладу
первинна
вторинна
третинна
 
 
 
 
 
 
КО:
Н - такі випадки не розбираються, причини не встановлюються.
В - кожен такий випадок детально розбирається, розробляються заходи для попередження такого в майбутньому.
 
 3.5.2.11.6. Інфаркт міокарду, кровотеча, гематома, пневмонія, тромбоемболія легеневої артерії або інсульт.
0 бал. - 3 бал.
Невідповідність – повна відповідність допомоги
Вид лікувально-профілактичного закладу
первинна
вторинна
третинна
 
 
 
 
 
 
КО:
Н - такі випадки не розбираються, причини не встановлюються.
В - кожен такий випадок детально розбирається, розробляються заходи для попередження такого в майбутньому.
 
 3.5.2.11.7. Летальний наслідок з інших причин після оперативного втручання.
0 бал. - 3 бал.
Невідповідність – повна відповідність допомоги
Вид лікувально-профілактичного закладу
первинна
вторинна
третинна
 
 
 
 
 
 
КО:
Н - такі випадки не розбираються, причини не встановлюються.
В - кожен такий випадок детально розбирається, розробляються заходи для попередження такого в майбутньому.
 
 3.5.3. Реабілітація
 
 Накази МОЗ СРСР:
 - від 05.02.82 N 134 "Об улучшении восстановительного лечения детей в амбулаторно-поликлинических условиях";
 - від 05.05.83 N 548 "Об утверждении Положения о больнице (отделении) долечивания";
 - від 06.05.83 N 580 "Об утверждении Правил медицинского отбора и направления больных (взрослых, подростков и детей) на санаторно-курортное и амбулаторно-курортное лечение";
 - від 08.07.86 N 977 "О внесении изменений в приказ Минздрава СССР N 580 от 16.05.83 "Об утверждении Правил медицинского отбора и направления больных (взрослых, подростков и детей) на санаторно-курортное и амбулаторно-курортное лечение"; 
 - від 03.07.88 N 551 "О направлении на долечивание в санатории профсоюзов больных после острого инфаркта миокарда и оперативного лечения некоторых заболеваний сердца, сосудов и органов пищеварения".
 Накази МОЗ УРСР та МОЗ України:
 - від 29.12.92 N 202 "Про організацію санаторно-курортного лікування дітей".
 
 3.5.3.1. У разі необхідності персонально для кожного пацієнта розробляється план реабілітаційних заходів.
 У плані вказується тривалість реабілітаційних заходів, їх послідовність та очікувані результати.
0 бал. - 3 бал.
Невідповідність - відповідність допомоги
Вид лікувально-профілактичного закладу
первинна
вторинна
третинна
 
 
 
 
 
 
КО:
Н - відсутні розроблені персонально для кожного хворого плани реабілітації.
В - для кожного хворого розробляється індивідуальний план реабілітаційних заходів.
 
 3.5.3.2. Усі зміни в розробленому плані заносяться до медичної карти і аргументуються.
 У разі необхідності вносяться зміни до плану реабілітації, які детально аргументуються, про що робиться запис в медичній карті.
0 бал. - 3 бал.
Невідповідність - відповідність допомоги
Вид лікувально-профілактичного закладу
первинна
вторинна
третинна
 
 
 
 
 
 
КО:
Н - динаміка реабілітаційних заходів не відображується, зміни  реабілітаційного плану не аргументуються або не вносяться до медичної карти.
В - зміна реабілітаційних заходів аргументується та вносяться до медичної карти.
 
 3.5.4. Служба материнства і дитинства
 
 Служба медичних послуг з питань материнства і дитинства може бути частиною стаціонару загального профілю або окремим медичним закладом. Такі спеціалізовані заклади можуть поєднувати пологовий будинок з дитячою лікарнею; можливе існування окремо пологового будинку від дитячої лікарні.
 
 Нормативна база:
 Накази МОЗ СРСР:
 - від 08.04.80 N 360 "Об утверждении положений о медицинских работниках родильных домов и женских консультаций (отделений)"; 
 - від 22.04.81 N 430 "Про затвердження інструктивно-методичних вказівок по організації роботи жіночої консультації";
 - від 19.01.83 N 60 "Про подальше удосконалення амбулаторно-поліклінічної допомоги дитячому населенню у містах";
 - від 03.01.85 N 5 "Об утверждении Положения о детской областной (краевой, республиканской) больнице";
 - від 19.01.86 N 55 "Про поліпшення організації роботи пологових будинків (відділень)";
 - від 09.09.86 N 1263 "О дополнительных мерах по снижению детской смертности";
 - від 18.02.88 N 127 "Про стан і заходи щодо поліпшення гінекологічної допомоги в країні";
 - від 18.12.89 N 691 "О профилактике внутрибольничных инфекций в акушерских стационарах".
 
 Накази МОЗ УРСР та МОЗ України:
-         від 30.12.85 N 778-ДСК "О мерах по устранению серьезных недостатков в работе учреждений родовспоможения и организации помощи новорожденным детям";
-         від 29.04.87 N 303 "Про заходи по подальшому поліпшенню охорони здоров'я жінок і дітей раннього віку, зниженню дитячої смертності";
-         від 05.05.93 N 97 "Про удосконалення консультативної допомоги дітям і матерям в Україні".
 
 Національна програма "Діти України", затверджена Указом Президента України 18.01.96 N 63/96.
 Національна програма "Планування сім'ї", затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 13.09.95 N 736 [736-95-п].
 
 3.5.4.1. Акушерсько-гінекологічна служба лікувально-профілактичних закладів загального профілю надає послуги у відповідності з потребами контингенту жінок, яких обслуговує, і призначенням закладу.
             Набір підрозділів залежить від потужності закладу і включає:
 
 3.5.4.1.1. Фізіологічне пологове відділення (40% від загального числа акушерських ліжок).
0 бал. - 3 бал.
Невідповідність - відповідність допомоги
Вид лікувально-профілактичного закладу
первинна
вторинна
третинна
 
 
 
 
 
 
КО:
Н - відсутнє.
В - наявне.
 
 3.5.4.1.2. Відділення сумісного перебування матері та дитини.
0 бал. - 3 бал.
Невідповідність - відповідність допомоги
Вид лікувально-профілактичного закладу
первинна
вторинна
третинна
 
 
 
 
 
 
КО:
Н - відсутнє.
В - наявне.
 
 3.5.4.1.3. Обсерваційне відділення (30% від загального числа ліжок пологового будинку).
0 бал. - 3 бал.
Невідповідність - відповідність допомоги
Вид лікувально-профілактичного закладу
первинна
вторинна
третинна
 
 
 
 
 
 
КО:
Н - відсутнє.
В - наявне.
 
 3.5.4.1.4. Гінекологічне відділення (20% від загального числа ліжок пологового будинку).
0 бал. - 3 бал.
Невідповідність - відповідність допомоги
Вид лікувально-профілактичного закладу
первинна
вторинна
третинна
 
 
 
 
 
 
КО:
Н - відсутнє.
В - наявне.
 
 3.5.4.1.5. Відділення патології вагітності (30% від загального числа акушерських ліжок).
0 бал. - 3 бал.
Невідповідність - відповідність допомоги
Вид лікувально-профілактичного закладу
первинна
вторинна
третинна
 
 
 
 
 
 
КО:
Н - відсутнє.
В - наявне.
 
 3.5.4.1.6. Відділення новонароджених.
0 бал. - 3 бал.
Невідповідність - відповідність допомоги
Вид лікувально-профілактичного закладу
первинна
вторинна
третинна
 
 
 
 
 
 
КО:
Н - відсутнє.
В - наявне.
 
 3.5.4.1.7. Хірургічний блок.
0 бал. - 3 бал.
Невідповідність - відповідність допомоги
Вид лікувально-профілактичного закладу
первинна
вторинна
третинна
 
 
 
 
 
 
КО:
Н - відсутній.
В - наявний.
 
 3.5.4.1.8. Блок інтенсивної терапії-анестезіології.
0 бал. - 3 бал.
Невідповідність - відповідність допомоги
Вид лікувально-профілактичного закладу
первинна
вторинна
третинна
 
 
 
 
 
 
КО:
Н - відсутній.
В - наявний. 
 
 3.5.4.2. Пологове відділення укомплектоване відповідною кількістю акушерів-гінекологів, неонатологів, анестезіологів.
0 бал. - 3 бал.
Невідповідність - відповідність допомоги
Вид лікувально-профілактичного закладу
первинна
вторинна
третинна
 
 
 
 
 
 
КО:
Н - не укомплектоване.
В - укомплектоване.
 
 3.5.4.3. Акушерське відділення має окремий приймальний покій (приймальний відділ) для проведення первинного огляду. 
             У приймальному покої пацієнтка оглядається лікарем, який встановлює попередній діагноз, робить запис в медичній карті і скеровує вагітну у відповідне відділення, палату. При необхідності пацієнтка скеровується в інші спеціалізовані медустанови. 
            Проводиться вимір температури, артеріального тиску, маси тіла хворої, забір необхідних аналізів та інші діагностичні процедури, санобробка жінки, заповнення медичної карти та ін. документації (журнал звернень і госпіталізацій пацієнтів та ін.).
0 бал. - 3 бал.
Невідповідність - відповідність допомоги
Вид лікувально-профілактичного закладу
первинна
вторинна
третинна
 
 
 
 
 
 
КО:
Н - відсутній окремий приймальний покій (приймальний відділ).
В - наявний.
 
 3.5.4.4. Обсерваційне відділення має окремий приймальний покій (приймальний відділ) для проведення первинного огляду.
             У приймальному покої пацієнтка оглядається лікарем, який встановлює попередній діагноз, робить запис в медичній карті і скеровує вагітну у відповідне відділення, палату. При необхідності пацієнтка скеровується в інші спеціалізовані медустанови. 
            Проводиться вимір температури, артеріального тиску, маси тіла хворої, забір необхідних аналізів та інші діагностичні процедури, санобробка жінки, заповнення медичної карти та ін. документації (журнал звернень і госпіталізацій пацієнтів та ін.).
0 бал. - 3 бал.
Невідповідність - відповідність допомоги
Вид лікувально-профілактичного закладу
первинна
вторинна
третинна
 
 
 
 
 
 
КО:
Н - відсутній окремий приймальний покій (приймальний відділ).
В - наявний.
 
 3.5.4.5. Заклад, що надає послуги по регулярному прийому пологів, має у своєму складі відділення для новонароджених.
0 бал. - 3 бал.
Невідповідність - відповідність допомоги
Вид лікувально-профілактичного закладу
первинна
вторинна
третинна
 
 
 
 
 
 
КО:
Н - у складі закладу відсутнє відділення для новонароджених.
В - наявне.
 
 3.5.4.6. Відділення для новонароджених укомплектоване відповідною кількістю неонатологів та сестер по догляду за новонародженими. Неонатологи і медсестри пройшли спеціальну підготовку для роботи в такому відділені, включаючи підготовку по питаннях реанімації і інтенсивної терапії новонароджених.
0 бал. - 3 бал.
Невідповідність - відповідність допомоги
Вид лікувально-профілактичного закладу
первинна
вторинна
третинна
 
 
 
 
 
 
КО:
Н - відділення не укомплектоване відповідною кількістю персоналу  або персонал не пройшов спеціальної підготовки.
В - укомплектоване, персонал пройшов спеціальну підготовку.
 
 3.5.4.7. У відділенні для новонароджених наявний блок інтенсивної терапії для важкохворих новонароджених.
0 бал. - 3 бал.
Невідповідність - відповідність допомоги
Вид лікувально-профілактичного закладу
первинна
вторинна
третинна
 
 
 
 
 
 
КО:
Н - відсутній блок інтенсивної терапії.
В - наявний.
 
 3.5.4.8. Відділення для новонароджених має кімнату для збирання та пастеризації грудного молока, за якою закріплений відповідно підготовлений медперсонал. Використовується метод раннього прикладання новонароджених до грудей.
0 бал. - 3 бал.
Невідповідність - відповідність допомоги
Вид лікувально-профілактичного закладу
первинна
вторинна
третинна
 
 
 
 
 
 
КО:
Н - відсутня кімната для збирання та пастеризації грудного молока, метод раннього прикладання новонароджених до грудей не  використовується.
В - наявна, за нею закріплений відповідно підготовлений персонал, використовується метод раннього прикладання новонароджених до грудей.
 
 3.5.4.9. Кожний випадок смерті матері (породіллі) розглядається на клінічній конференції, до участі в якій адміністрація залучає відповідних спеціалістів відділень, патологоанатомічної служби, представників кафедр та інших клінічних закладів (при наявності останніх).
0 бал. - 3 бал.
Невідповідність - відповідність допомоги
Вид лікувально-профілактичного закладу
первинна
вторинна
третинна
 
 
 
 
 
 
КО:
Н - наявні свідчення, щодо розгляду таких випадків не залучаються провідні спеціалісти відділень, патологоанатомічної служби, представників кафедр.
В - кожен такий випадок детально розбирається, розробляються заходи для попередження такого в майбутньому.
 
 3.5.4.10. Детально аналізується правильність діагностики, тактика лікування, клінічний вихід кожного випадку ведення вагітної/породіллі з діагнозами:
 
 3.5.4.10.1. Еклампсія.
0 бал. - 3 бал.
Невідповідність - відповідність допомоги
Вид лікувально-профілактичного закладу
первинна
вторинна
третинна
 
 
 
 
 
 
КО:
Н - не аналізується.
В - аналізується.
 
 3.5.4.10.2. Випадки розриву матки.
0 бал. - 3 бал.
Невідповідність - відповідність допомоги
Вид лікувально-профілактичного закладу
первинна
вторинна
третинна
 
 
 
 
 
 
КО:
Н - не аналізується.
В - аналізується.
 
 3.5.4.10.3. Масивна маткова кровотеча, що ускладнилася геморагічним шоком.
0 бал. - 3 бал.
Невідповідність - відповідність допомоги
Вид лікувально-профілактичного закладу
первинна
вторинна
третинна
 
 
 
 
 
 
КО:
Н - не аналізується.
В - аналізується.
 
 3.5.4.11. Детально аналізуються правильність діагностики, тактики лікування та клінічного виходу кожного випадку ведення недоношених, незрілих, травмованих в родах новонароджених, а також дітей з важкими вродженими вадами розвитку, які госпіталізовані в відділення інтенсивної терапії новонароджених.
             Завідуючий відділенням, заступник головного лікаря по лікувальній роботі, консультанти та представники відповідних кафедр ведуть постійний контроль за показниками та якістю надання допомоги такому контингенту новонароджених.
0 бал. - 3 бал.
Невідповідність - відповідність допомоги
Вид лікувально-профілактичного закладу
первинна
вторинна
третинна
 
 
 
 
 
 
КО:
Н - не аналізується.
В - аналізується.
 
 3.5.4.12. Детально аналізуються випадки смерті новонародженого при вазі понад 500 г.
             Кожний випадок смерті новонародженого розглядається на клінічній конференції до участі в якій адміністрація лікарні залучає провідних спеціалістів відділень, патанатомічну службу, представників кафедр та інших клінічних закладів (при доступності останніх).
0 бал. - 3 бал.
Невідповідність - відповідність допомоги
Вид лікувально-профілактичного закладу
первинна
вторинна
третинна
 
 
 
 
 
 
КО:
Н - не аналізується.
В - аналізується.
 
 Нижчеподане коло показників аналізується безперервно.
            Збільшення частоти їх виникнення вказує на недостатню якість допомоги, кожен випадок детально розглядається, опрацьовуються заходи щодо запобігання таких випадків у майбутньому.
 
 3.5.4.13. Інфекційні ускладнення пологів.
0 бал. - 3 бал.
Невідповідність - відповідність допомоги
Вид лікувально-профілактичного закладу
первинна
вторинна
третинна
 
 
 
 
 
 
КО:
Н - не аналізується або аналізується несистематично.
В - аналізується систематично.
 
 3.5.4.14. Перинатальна смертність.
0 бал. - 3 бал.
Невідповідність - відповідність допомоги
Вид лікувально-профілактичного закладу
первинна
вторинна
третинна
 
 
 
 
 
 
КО:
Н - не аналізується або аналізується несистематично.
В - аналізується систематично.
 
 3.5.4.15. Родовий травматизм.
0 бал. - 3 бал.
Невідповідність - відповідність допомоги
Вид лікувально-профілактичного закладу
первинна
вторинна
третинна
 
 
 
 
 
 
КО:
Н - не аналізується або аналізується несистематично.
В - аналізується систематично.
 
 3.5.4.16. Дитяче відділення має окремий приймальний покій.
            У приймальному покої дитячого відділення усі пацієнти проходять попередні обстеження з оцінкою важкості стану і встановленням попереднього діагнозу.
0 бал. - 3 бал.
Невідповідність - відповідність допомоги
Вид лікувально-профілактичного закладу
первинна
вторинна
третинна
 
 
 
 
 
 
КО:
Н - відсутній окремий приймальний покій.
В - наявний.
 
 3.6. Параклінічні служби
 
            Параклінічні послуги - діагностичні та лікувальні (лабораторії, рентген-кабінети, відділення функціональної діагностики, фізіотерапевтичного відділення, кабінетів ЛФК, масажу і т.д.) є складовою частиною більшості лікувально-профілактичних закладів. Тип і обсяг послуг, що надаються цими службами, повинні бути достатніми для потреб закладу і визначатись кількістю і контингентом пацієнтів згідно з існуючими нормативами.
 
 Нормативна база:
 Накази МОЗ СРСР:
-         від 01.04.72 N 290 "Об унификации клинических лабораторных исследований";
-         від 08.05.73 N 386 "Об утверждении расчетных норм времени на лабораторные клинико-диагностические анализы";
-         від 05.10.74 N 960 "Об унификации клинических лабораторных методов исследования";
-         від 03.01.78 N 7 "О дополнении к приказу N 386 от 18.05.73 "Об утверждении расчетных норм времени на лабораторные клинико-диагностические анализы";
-         від 01.11.79 N 1175 "Об унификации клинических лабораторных методов исследования";
-         від 04.02.84 N 200 "О дальнейшем развитии и совершенствовании радиоизотопной (радионуклидной) диагностики в лечебно-профилактических учреждениях системы Министерства здравоохранения СССР";
-         від 02.04.85 N 535 "Об унификации микробиологических (бактериологических) методов исследования в клинико-диагностических лабораториях лечебно-профилактических учреждений";
-         від 19.06.86 N 868 "Про удосконалення централізації клінічних лабораторних досліджень";
-         від 07.07.90 N 293 "Об утверждении Инструкции о порядке хранения архивных образцов препаратов крови, выпускаемых учреждениями службы крови".
 
 Накази МОЗ УРСР та МОЗ України:
-         від 29.12.92 N 204 [v0204282-92] "Про організацію лабораторної діагностики сифілісу в Україні";
-         від 09.02.93 N 23 "Про удосконалення діяльності медичних консультативно-діагностичних центрів та подальший розвиток діагностичних служб";
-         05.03.93 N 38 "Про попередні заходи щодо реорганізації лабораторної служби в Україні".
-         від 30.12.93 N 260 "Про організацію і вдосконалення фізіотерапевтичної допомоги населенню України".
 
 3.6.1. Результати аналізів і діагностичних процедур передаються лікарям у найкоротший термін (не перебільшує технологічну необхідність).
0 бал. - 3 бал.
Невідповідність - відповідність допомоги
Вид лікувально-профілактичного закладу
первинна
вторинна
третинна
 
 
 
 
 
 
КО:
Н - наявні свідчення про безпідставну затримку результатів аналізів.
В - результати аналізів передаються лікарям без затримок.
 
 3.6.2. Проводиться контроль регулярності перевірки та калібровки діагностичних вимірювальних приладів.
0 бал. - 3 бал.
Невідповідність - відповідність допомоги
Вид лікувально-профілактичного закладу
первинна
вторинна
третинна
 
 
 
 
 
 
КО:
Н - відсутні свідчення про проведення такого контролю.
В - кожен випадок порушення регулярності перевірки та калібровки фіксується, причини детально розглядаються і обговорюються.
 
 3.6.3. Наявний затверджений перелік аналізів і обстежень, які виконуються у закладі.
0 бал. - 3 бал.
Невідповідність - відповідність допомоги
Вид лікувально-профілактичного закладу
первинна
вторинна
третинна
 
 
 
 
 
 
КО:
Н - відсутній.
В - наявний.
 
 3.6.4. Лабораторія забезпечена устаткуванням, реагентами і матеріалами для проведення аналізів згідно з затвердженим переліком.
0 бал. - 3 бал.
Невідповідність - відповідність допомоги
Вид лікувально-профілактичного закладу
первинна
вторинна
третинна
 
 
 
 
 
 
КО:
Н - не забезпечена.
В - забезпечена.
 
 3.6.5. Рентгенвідділ (рентгенкабінет) закладу забезпечений рентгенобладнанням для проведення обстежень згідно з затвердженим переліком.
0 бал. - 3 бал.
Невідповідність - відповідність допомоги
Вид лікувально-профілактичного закладу
первинна
вторинна
третинна
 
 
 
 
 
 
КО:
Н - не забезпечений.
В - забезпечений.
 
 3.6.6. Контролюється правильність забору аналізів.
 Ведеться облік таких випадків, причини з'ясовуються, приймаються рішення щодо запобігання подібних випадків у майбутньому.
0 бал. - 3 бал.
Невідповідність - відповідність допомоги
Вид лікувально-профілактичного закладу
первинна
вторинна
третинна
 
 
 
 
 
 
КО:
Н - не контролюється.
В - контролюється.
 
 3.6.7. У допоміжних лікувальних підрозділах (фізіотерапевтичне відділення, кабінети ЛФК, масажу і т.д.) наявний перелік послуг та процедур.
0 бал. - 3 бал.
Невідповідність - відповідність допомоги
Вид лікувально-профілактичного закладу
первинна
вторинна
третинна
 
 
 
 
 
 
КО:
Н - відсутній перелік.
В - наявний.
 
 3.6.8. Допоміжні лікувальні підрозділи забезпечені необхідним устаткуванням.
0 бал. - 3 бал.
Невідповідність - відповідність допомоги
Вид лікувально-профілактичного закладу
первинна
вторинна
третинна
 
 
 
 
 
 
КО:
Н - не забезпечені.
В - забезпечені.
 
 3.6.9. Належним чином ведеться облік процедур.
0 бал. - 3 бал.
Невідповідність - відповідність допомоги
Вид лікувально-профілактичного закладу
первинна
вторинна
третинна
 
 
 
 
 
 
КО:
Н - відсутні свідчення про ведення такого обліку.
В - облік ведеться, що підтверджується документально.
 
 3.7. Використання ліків
 
 Нормативна база:
 Закон України "Про лікарські засоби", затверджений Верховною Радою України 04.04.1996 р. N 123/96-ВР.
 Накази МОЗ України:
-         від 30.06.94 N 117 "Про порядок виписування рецептів та відпуску лікарських засобів і виробів медичного призначення" [z0171-94];
-         від 08.07.96 N 199 "Про затвердження правил проведення утилізації та знищення неякісних лікарських засобів" [z0407-96];
-         від 25.07.96 N 226 "Про затвердження порядку обігу наркотичних лікарських засобів, психотропних речових і прекурсорів у закладах системи Міністерства охорони здоров'я України" [z0463-96].
 
 3.7.1. Провізор (фармацевт) закладу (при наявності у штаті) інформує лікарський персонал про наявні медикаменти, надходження нових ліків, сумісно з адміністрацією періодично перевіряє термін придатності препаратів. Цей механізм характеризується наступним: 
 
 3.7.1.1. Для лікарів є доступними інформаційні бюлетені та інструкції (настанови) по застосуванню медичних препаратів.
0 бал. - 3 бал.
Невідповідність - відповідність допомоги
Вид лікувально-профілактичного закладу
первинна
вторинна
третинна
 
 
 
 
 
 
КО:
Н - у закладі відсутній механізм, який передбачає ознайомлення лікарів з інформацією про наявні медичні препарати.
В - у закладі діє механізм, який передбачає ознайомлення лікарів з інформацією про наявні медичні препарати, що підтверджується при перегляді документів і співбесідою з персоналом.
 
 3.7.1.2. Дотримуються правила зберігання ліків.
0 бал. - 3 бал.
Невідповідність - відповідність допомоги
Вид лікувально-профілактичного закладу
первинна
вторинна
третинна
 
 
 
 
 
 
КО:
Н - відсутні свідчення про систематичність перевірок правил зберігання ліків; правила зберігання ліків порушуються, що
 підтверджується при огляді місць зберігання і співбесіді з персоналом.
В - у закладі систематично проводиться перевірка правил зберігання ліків, відсутні свідчення про порушення правил зберігання ліків. Препарати групи А та наркотичні середники зберігаються в сейфі.
 
 3.7.1.3. У закладі дотримуються правила виписки, розподілу і обліку ліків.
0 бал. - 3 бал.
Невідповідність - відповідність допомоги
Вид лікувально-профілактичного закладу
первинна
вторинна
третинна
 
 
 
 
 
 
КО:
Н - наявні свідчення про порушення виписки, розподілу і обліку ліків, що підтверджується при ознайомлені з документами і співбесіді з персоналом.
В - препарати підлягають суворому обліку, видаються згідно заявок, поданих відділеннями, розподіл здійснюється з врахуванням специфіки відділень.
 
 3.7.1.4. Використовуються ліки з терміном придатності, який дозволяє їх застосування.
0 бал. - 3 бал.
Невідповідність - відповідність допомоги
Вид лікувально-профілактичного закладу
первинна
вторинна
третинна
 
 
 
 
 
 
КО:
Н - використовуються ліки з терміном придатності, що забороняє їх застосування, відсутні спеціальні дозволи на продовження терміну зберігання таких ліків.
В - систематично перевіряється термін придатності ліків, не використовуються ліки, термін зберігання яких забороняє їх застосування, без спеціальних дозволів.
 
 3.7.1.5. Призначення наркотичних препаратів обґрунтовані.
0 бал. - 3 бал.
Невідповідність - відповідність допомоги
Вид лікувально-профілактичного закладу
первинна
вторинна
третинна
 
 
 
 
 
 
КО:
Н - наявні свідчення про необгрунтоване призначення наркотичних препаратів.
В - у кожному випадку застосування наркотичного препарату наявне чітке обґрунтування його застосування.
 
 3.7.1.6. Наявна система контролю за знищенням порожніх ампул з-під наркотичних препаратів.
0 бал. - 3 бал.
Невідповідність - відповідність допомоги
Вид лікувально-профілактичного закладу
первинна
вторинна
третинна
 
 
 
 
 
 
КО:
Н - відсутня система контролю за знищенням порожніх ампул з-під наркотичних препаратів.
В - налагоджена система контролю за знищенням порожніх ампул з-під наркотичних препаратів, що гарантує використання наркотичних препаратів за призначенням.
 
 3.7.2. Кожна видача ліків фіксується медсестрою (фельдшером) у листку призначень, медсестра (фельдшер) ставлять особистий підпис після виконання лікарського призначення.
0 бал. - 3 бал.
Невідповідність - відповідність допомоги
Вид лікувально-профілактичного закладу
первинна
вторинна
третинна
 
 
 
 
 
 
КО:
Н - наявні листки призначень, в яких відсутній підпис медсестри про видачу ліків.
В - у кожному листку призначень робиться відмітка про видачу ліків пацієнту і наявний підпис медсестри.
 
 3.7.3. Ліки, які використовуються при наданні невідкладної медичної допомоги, знаходяться у визначеному місці під постійним контролем ті доступні для медичного персоналу цілодобово.
0 бал. - 3 бал.
Невідповідність - відповідність допомоги
Вид лікувально-профілактичного закладу
первинна
вторинна
третинна
 
 
 
 
 
 
КО:
Н - відсутні чітко визначені місця де зберігаються ліки для надання невідкладної допомоги або відсутні ліки, або ліки недоступні на протязі всієї доби.
В - наявні спеціально виділені місця де зберігаються ліки для надання невідкладної медичної допомоги, по мірі використання запас ліків поповнюється, ліки доступні на протязі усієї доби.
 
 3.8. Спеціалізовані служби
 
 3.8.1. Служба крові
 
 Нормативна база:
-         Закон України "Про донорство крові та її компонентів"  [239/95-ВР].
 Накази МОЗ СРСР:
-         від 03.11.71 N 845 "Об утверждении Положения о технологических регламентах изготовления препаратов крови и кровезаменителей";
-         від 03.05.85 N 700 "О мерах по дальнейшему предупреждению осложнений при переливании крови, ее компонентов, препаратов и кровезаменителей";
-         від 15.09.87 N 1035 "Об утверждении "Инструкции по учету крови при ее заготовке и переработке в учреждениях и организациях здравоохранения" [v1035400-87].
 
 3.8.1.1. У закладі наявний запас крові та препаратів крові, який періодично оновлюється і знаходиться під постійним контролем адміністрації.
             Ведеться облік таких запасів, розрахунок кількості і перелік проводиться з врахуванням специфіки закладу.
0 бал. - 3 бал.
Невідповідність - відповідність допомоги
Вид лікувально-профілактичного закладу
первинна
вторинна
третинна
 
 
 
 
 
 
КО:
Н - відсутня система розрахунку потреби, поповнення запасів крові та препаратів крові.
В - наявна, що підтверджується переглядом документації і співбесідою з персоналом.
 
 3.8.1.2. Ведеться облік використання крові та препаратів крові. У підрозділах наявні журнали реєстрації використання крові та препаратів крові.
0 бал. - 3 бал.
Невідповідність - відповідність допомоги
Вид лікувально-профілактичного закладу
первинна
вторинна
третинна
 
 
 
 
 
 
КО:
Н - наявні свідчення того, що облік використання крові та препаратів не проводиться або проводиться недостатньо.
 Відсутні журнали реєстрації використання крові та препаратів крові.
В - наявна чітка система реєстрації використання крові та препаратів крові.
 
 3.8.2. Патологоанатомічна служба
 
 Нормативна база:
 Накази МОЗ УРСР та МОЗ України:
-         від 10.03.90 N 45 "Про удосконалення патологоанатомічної служби педіатричного профілю";
-         від 05.11.91 N 155 "Про затвердження розрахункових норм навантаження з основних видів робіт у бюро судово-медичної експертизи України";
-         від 12.05.92 N 81 "Про розвиток та удосконалення патологоанатомічної служби в Україні";
-         від 02.12.94 N 300 "Про створення Патологоанатомічного центру України";
-         від 17.01.95 N 6 "Про розвиток та вдосконалення судово-медичної служби України" [z0248-95].
 
 3.8.2.1. Розтин проводиться у присутності лікарів, результати вносяться до протоколу (Ф N 013/У), патологоанатомічний діагноз встановлюється не пізніше 7-ої доби, з обов'язковим гістологічним, а у разі необхідності із застосуванням гістохімічних, бактеріологічних, вірусологічних, біохімічних, біофізичних та ін. методів дослідження. У разі необхідності використовується мікро-, макрофото-, телезйомки.
0 бал. - 3 бал.
Невідповідність - відповідність допомоги
Вид лікувально-профілактичного закладу
первинна
вторинна
третинна
 
 
 
 
 
 
КО:
Н - наявні свідчення про факти проведення розтину без присутності лікаря, патологоанатомічний діагноз встановлюється пізніше 7-ї  доби.
В - розтин проводиться в присутності лікаря, результати вносяться до протоколу, патологоанатомічний діагноз встановлюється не пізніше 7-ї доби.
 
 3.8.2.2. Відповідь про результати патоморфологічних досліджень надходить у клінічне відділення не пізніше 5-ої доби від моменту отримання біопсійного та операційного матеріалу.
            Поступлення матеріалу і видача результатів патоморфологічних досліджень документально фіксується.
             У разі необхідності використовуються гістохімічні (не менш 10-15 методик) бактеріоскопічні, люмінесцентні та ін. допоміжні методи морфологічного дослідження. Термін обробки кісткової тканини та біопсій, що потребують додаткових методик фарбування, спеціальних досліджень, може бути продовжений.
0 бал. - 3 бал.
Невідповідність - відповідність допомоги
Вид лікувально-профілактичного закладу
первинна
вторинна
третинна
 
 
 
 
 
 
КО:
Н - наявні свідчення про факти надходження патоморфологічних і  цитологічних досліджень у клінічні відділення пізніше  5-денного терміну після отримання матеріалів.
В - результати надходять не пізніше 5-денного терміну, що підтверджується під час перегляду документів.
 
 3.8.2.3. Протоколи патологоанатомічних досліджень (Ф N 013/У) зберігаються в сегрегаторах або брошуруються в хронологічному порядку, відповідно до лікарняних закладів з відміткою про причини розходження діагнозів та запізнілої діагностики. 
0 бал. - 3 бал.
Невідповідність - відповідність допомоги
Вид лікувально-профілактичного закладу
первинна
вторинна
третинна
 
 
 
 
 
 
КО:
Н - наявні свідчення про факти несвоєчасного або неповного заповнення протоколів, такі випадки не розбираються, клініко-патологоанатомічні конференції не проводяться або проводяться несистематично.
В - протоколи заповнюються своєчасно і в повному обсязі, систематично проводяться клініко-патологоанатомічні конференції.
 
 3.8.2.4. Приміщення, технічне забезпечення патологоанатомічної служби відповідає основним вимогам до таких приміщень.
0 бал. - 3 бал.
Невідповідність - відповідність допомоги
Вид лікувально-профілактичного закладу
первинна
вторинна
третинна
 
 
 
 
 
 
КО:
Н - приміщення та технічне забезпечення не відповідають вимогам.
В - відповідають.