Затверджено

Наказ МОЗ України

від 12.01.2009 № 3

 

 

Інструкція

щодо заповнення  форми №  070-1/о "Журнал обліку санаторно - курортних путівок,

 виданих санаторно - курортною відбірковою комісією закладу охорони здоров'я"

 

1.Форма №070-1/о "Журнал обліку санаторно-курортних путівок, виданих санаторно-курортною відбірковою комісією закладу охорони здоров'я" заповнюється  особою закладу охорони здоров'я, відповідальною за  видачу путівок.

 2.У верхньому лівому кутку форми вказується найменування закладу, яким здійснюється облік  виданих  путівок.

3. У графі 1 зазначається порядковий номер запису.

4. У графі 2 вказується назва спеціалізованого (спеціального) санаторія МОЗ.  

5. У графі 3 зазначається  номер путівки.

6. У графі 4 зазначається дата заїзду  та термін путівки (для спеціалізованих   санаторіїв. де лікуються діти з соматичною патологією): число, місяць, рік.

7. У графі  5 вказується   прізвище, ім.'я , по - батькові  особи , якій виділена путівка.

8. У графі 6 зазначається рішення санаторно-курортної відбіркової комісії  (далі - СКВК) про виділення путівки: дата (число, місць, рік) засідання та номер протоколу засідання  СКВК.

9.   У графі 7 вказується дата видачі путівки : число, місяць, рік.

10.У графі 8 зазначається прізвище, ім'я , по-батькові особи (батьків або опікунів ), яка  отримала  путівку.

11. У графі 9 ставиться підпис особи, яка отримала путівку.

12. У графі 10 вказується  прізвище, ім'я , по-батькові  особи, яка видала путівку.

13. У графі 11 ставиться підпис особи, яка видала путівку.

14. Журнал повинен бути прошнурований, пронумерований, засвідчений  печаткою закладу охорони здоров'я та підписом його  керівника.

15. Термін зберігання форми № 070-1/о - 3 роки.